Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH

  1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Nhu cầu cốt yếu của cuộc sống con người thời nay ngoài ăn mặc là đi lại. Để đi lại phải có phương tiện di chuyển để di chuyển đến nơi cần đến.Ví dụ như di chuyển đến nơi làm việc, đi ăn uống, mua sắm,…Muốn vậy buộc phải sử dụng xăng dầu. Đây là ngành kinh doanh đặc thù nhưng cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ cũng khá gay gắt do có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia kinh doanh. Để tăng sản lượng bán hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh cần phải có kế hoạch kinh doanh sẳn sàng đáp ứng và dự báo trước được nhu cầu của khách hàng

  1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

– Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

– Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường bán lẻ xăng dầu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

– Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của chuyên đề : Thị trường bán lẻ xăng dầu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Trang bìa

Trang phụ bìa

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  • Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
  • Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
  1. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.2. Phạm vi nghiên cứu

2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

  1. Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.

  1. 4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
  2. Kết cấu của Đề tài báo cáo tốt nghiệp:

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 11/8/2020
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
1.1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TP.HCM 2
1.1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PTS SÀI GÒN 2
1.2 GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH
        1.2.1 Ý TƯỞNG VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 1
        1.2.2 TÍNH KHẢ THI 1
        1.2.3 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 1
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 17/8/2020
2.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP
2.1.1 MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG 2
2.1.2  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2
2.2 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
        2.2.1 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 1
2.2.2 XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 1
2.2.3 ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 1
2.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX
2.3.1 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 1
2.3.2 CHIẾN LƯỢC GIÁ 1
2.3.3 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 2
2.3.4 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN BÁN 1
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 21/8/2020
3.1 DOANH THU, CHI PHÍ, GIÁ THÀNH, LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 3
3.2 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÁNH
3.2.1 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 1
3.2.2 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 1
3.2.3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1
3.3 NỘI DUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH 1
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 25/8/2020
4.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỀ NHÂN SỰ 1
4.2 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 1
4.3 XÁC ĐỊNH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT 1
CHƯƠNG 5 PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO 29/8/2020
5.1 CÁC RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1
5.2 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO 1
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Công Ty Cổ Phần Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạchcác bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!