Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại giấy

Rate this post

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY ANH THƯ ĐẾN 2025

 1. Tính cấp thiết của đề tài báo cáo tốt nghiệp:

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hơn nữa Ngành giấy là một trong những ngành được hình thành rất sớm tại Việt Nam, khoảng năm 284. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam(VPPA) cho biết, tổng số lượng giấy tiêu thụ cả nước năm 2018 lên tới 2.9 triệu tấn/năm. Tổng cầu giấy tăng nhanh qua các năm kéo theo ngành Công nghiệp giấy không ngừng phát triển. Với tài nguyên rừng trù phú có thể phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp giấy, nhưng lợi thế này vẫn chưa được phát triển hiệu quả. Để đối phó với tình tạng này, ngành sản xuất giấy của Việt Nam phát triển mạnh ở lĩnh vực tái chế giấy nhằm mục tiêu tận dụng nguồn nguyên liệu, giảm giá thành, giảm phá rừng và bảo vệ môi trường. Vì vậy, em chọn đề tài xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Anh Thư từ 2019 đến 2025 với mong muốn tìm hiểu được quá trình tái chế giấy của công ty, từ đó giúp công ty đưa ra các giải pháp hiệu quả để khối lượng giấy xuất đi ngày càng nhiều, mang lại lợi nhuận cao cho công ty..

Trong những năm qua Công ty đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh của mình trong ngành sản xuất giấy in, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện Công ty đang phải đối mặt với nhiều áp lực thị trường, sự phát xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất giấy in. Đứng trước sự biến động đó, Công ty phải xây cho mình một chiến lược marketing hợp lý để Công ty phát triển một cách bền vững và trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong việc cung ứng dịch vụ giấy in trên thị trường trong và ngoài nước.

Tuy nhiên thị trường kinh doanh ngày càng gay gắt và cạnh tranh, gây áp lực lớn cho ban lãnh đạo công ty, qua bài báo cáo thực tập này em xin xây dựng dự án kinh doanh cho công ty đến năm 2025 nhằm phát triển thị trường kinh doanh của công ty hơn nữa, rất mong được sự góp ý từ phía nhà trường cũng như từ công ty để báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn,

 1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Phân tích thực trạng ngành giấy tại thị trường Tp.HCM, nghiên cứu chất lượng sản phẩm hàng giả, hàng chất lượng và nhu cầu của khách hàng về thiết bị bảo hộ lao động. Từ đó lên xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Anh Thư từ 2019 đến 2025

 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Tp.HCM

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành giấy

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

TRANG bìa

Trang phụ bìa

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài báo cáo tốt nghiệp
 • Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
 • Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
 1. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.2. Phạm vi nghiên cứu

2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

 1. Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.

 1. 4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
 2. Kết cấu của Đề tài báo cáo tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài báo cáo tốt nghiệp bao gồm 3 chương:

 • Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 4 1
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 14 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 8 4
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3 2
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 2 1

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại giấy

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty TNHH sản xuất thương mại giấy ,các bạn có thể liên hệ Viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!