Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Du Lịch Sinh Thái Tại Công Ty TNHH Mộc Lan

Rate this post

 ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÔNG TY TNHH MỘC LAN

 1. Tính cấp thiết của báo cáo tốt nghiệp:

Ngày nay, du lịch không chỉ là một ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là đòn bẩy, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Du lịch là phương tiện quan trọng để thực hiện chính sách mở cửa và là cầu nối với thế giới bên ngoài.

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vị thế Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế. Ngành du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế dịch vụ chính thức đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong đó sự xuất hiện của nhiều Công ty lữ hành nội địa và quốc tế đã đem lại tín hiệu tốt lành cho ngành du lịch.

Khách du lịch là trung tâm, là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Theo Marketing hiện đại thì doanh nghiệp bán những cái mà người tiêu dung cần chứ không phải bán cái mà nhà kinh doanh có. Có như vậy thì các cơ sở kinh doanh du lịch mới mong thu được lợi nhuận để tồn tại và phát triển. Muốn vậy, thì các công ty lữ hành phải tìm hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen tiêu dùng, trạng thái tâm lý của khách du lịch để có được những sản phẩm thỏa mãn được sự mong chờ của họ.

Các nhà tâm lý cho rằng tiêu dùng của con người trong du lịch chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như văn hóa, xã hội, các yếu tố cá nhân và tâm lý của họ. Những công ty có thể theo dõi được sự biến động của các yếu tố đó, tìm ra được những tính chất đặc trưng của mỗi nhóm khách du lịch giúp họ có thể nhận dạng và hiểu được những nhóm khách đặc thù. Như vậy mới có thể đề ra những chương trình, sản phẩm du lịch phù hợp nhất, nhằm thu hút khách tạo tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo thống kê hiện nay, lượng khách hàng trong độ tuổi từ 50 – 70 chiếm trên 35% trong tổng số khách của TOP Travel hiện nay. Trong số đó có đến 87% là khách hàng thân thiết thường xuyên đăng ký các tour tham quan trong và ngoài nước của TOP Travel từ 2 – 3 lần trở lên. Phần lớn khách hàng cao tuổi cho biết, việc chọn lựa công ty được cân nhắc rất kỹ bởi gia đình và con cái trong nhà vì quỹ thời gian của người cao tuổi khá nhiều do đó đi du lịch là hình thức nghỉ ngơi tích cực làm cho tinh thần thoải mái và cũng là dịp rèn luyện sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, nhiều khách hàng khi có nhu cầu du lịch rất lo lắng khi tuổi tác đã lớn, di chuyển có phần chậm hơn so với thanh niên do đó du khách ngại không theo kịp đoàn dẫn đến sự chậm trễ.

Sự phát triển của dòng sản phẩm tour chuyên biệt dành cho người cao tuổi cùng những ưu đãi, dịch vụ phù hợp nghề nghiệp, độ tuổi và điều kiện kinh tế… của du khách đang là hướng đi hiệu quả trong kinh doanh đồng thời khiến khách hàng cảm thấy được sự quan tâm và thấu hiểu hơn.

Nắm bắt được nhu cầu và hiểu được tâm lý của khách du lịch, do đó em đã lựa chọn đề tài: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH DU LỊCH SINH TẠI THÁI CÔNG TY TNHH MỘC LAN”.

 1. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
 • Mục tiêu
 • Với mục tiêu làm rõ những nhu cầu về khách du lịch, chương trình du lịch và các hoạt động khai thác khách du lịch là của Công ty.
 • Đồng thời tiến hành điều tra nghiên cứu khách du lịch đi du lịch qua Công ty, đưa ra các kết luận trên số liệu thu thập được.
 • Tìm hiểu được thực trạng hoạt động khai thác khách du lịch của Công ty.
 • Qua đó, xây dựng chương trình du lịch cho thị trường khách du lịch tại Công ty.
 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo
 • Đối tượng nghiên cứu: Bài thực tập tập trung nghiên cứu vào xây dựng kế hoạch chương trình du lịch sinh thái,
 • Phạm vi nghiên cứu: công ty TNHH Mộc Lan

 MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
 • Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
 1. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:
 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Phạm vi nghiên cứu
 • 2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
 1. Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.

 1. 4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
 1. Kết cấu của Đề tài báo cáo tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 5 chương:

 • Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO
Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 10 5
1.1 Giới Thiệu Ý Tưởng Kinh Doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 10 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 10 5
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 5 5
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH RỦI RO, CÁCH PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO 5 3
5.1. Các loại rủi của doanh nghiệp

–         Rủi ro tầm vĩ mô

–         Rủi ro tầm vi mô

5.2. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Du Lịch Sinh Thái Tại Công Ty TNHH Mộc Lan

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh du lịch sinh thái tại công ty TNHH Mộc Lan, các bạn có thể liên hệ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!