Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Sản Phẩm Mỹ Phẩm Công Ty TNHH

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM MỸ PHẨM CÔNG TY TNHH PHAN THÀNH

  1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Nền kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO đã có những bước phát triển lớn và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Kinh tế phát triển,thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện,nhu cầu chăm sóc bản thân cũng được nâng cao.Mối quan tâm của cả hai giới tới ngoại hình ngày càng lớn do đó mỹ phẩm làm đẹp hay xà phòng tắm dần dần trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc. Không những thế,ngày nay nó đã trở thành một loại hình sản phẩm không thể thiếu được với tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi,tầng lớp khác nhau. Ảnh hưởng của nó không chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn qua đó gián tiếp tác động đến nhiều khía cạnh khác nữa.Đó là một mặt hàng tiềm năng và cần được khai thác một cách đúng hướng và hiệu quả. Theo nhận xét của các chuyên gia, thị trường mỹ phẩm Việt Nam được nhìn nhận như một thị trường phát triển nhanh và sẽ còn phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.Bên cạnh những thuận lợi không thể không nói đến những thách thức đặt ra.Thị trường luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động bất lợi đến giá cả sản phẩm nói chung và trong đó có cả dòng hóa mỹ phẩm

Đặc biệt riêng với loại sản phẩm xà bông tắm còn có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của người tiêu dùng.

  1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

– Tìm hiểu, phân tích thị trường mỹ phẩm ở TP.HCM để từ đó lên kế hoạch cho ý tưởng kinh doanh loại sản phẩm này.

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Thị trường tiêu dùng mỹ phẩm khu vực TP.HCM

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng mỹ phẩm

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 9 10
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng 1
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng 1
1.1.3 Tính khả thi của ý tưởng kinh doanh 1
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh 1
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh 1
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp 2
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp 1
1.5 Các yếu tố quyết định thành công 2
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 15 7
2.1 Tình hình thị trường loa nghe nhạc 1
2.1.1 Thị trường nội thất loa thế giới 1
2.1.2 Nhu cầu trong nước 1
2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường loa năm 2025 1
2.2 Đối thủ cạnh tranh 1
2.3 Khách hàng 1
2.3.1 Đối với khách hàng là người tiêu dùng 1
2.3.2 Đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm 1
2.4 Phân tích SWOT. 2
2.4.1 Chiến lược marketing online 1
2.4.2 Quảng bá hình ảnh website 1
2.4.3 Quảng cáo thông qua Facebook 1
2.4.4 Email Marketing 1
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 7 7
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp 1
3.1.1. Doanh thu 1
3.1.2. Chi phí 1
3.1.3. Giá thành sản phẩm 1
3.1.4 Lợi nhuận 1
3.2 Phân tích điểm hòa vốn 2
CHƯƠNG 4 : KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 7
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự 1
4.1.1 Chuẩn bị thông tin, tài liệu 1
4.1.2 Lựa chọn phương pháp tuyển dụng là phỏng vấn: 1
4.1.3 Lựa chọn người tiến hành tuyển dụng:1 1
4.1.4 Thời gian, địa điểm tiến hành tuyển dụng: 1
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự 1
4.2,1 Xác định nhu cầu nhân sự 1
4.2.2. Xác định cơ cấu tổ chức 1
4.3 Kế hoạch tuyển dụng và sử dụng nhân sự: 1
4.4 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt 1
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 7 5
5.1 Rủi ro tài chính 1
5.2 Rủi ro nhà cung cấp 1
5.3 Đối thủ cạnh tranh 1
5.4 Khách hàng 1
5.5 Hình thức thanh toán và đặt hàng 2
Kết luận

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Sản Phẩm Mỹ Phẩm Công Ty TNHH

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm công ty TNHH các bạn có thể liên hệ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!