Kế Hoạch Kinh Doanh Shop Trẻ Em Tới Năm 2023

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ HOẠCH KINH DOANH SHOP TRẺ EM TỚI NĂM 2023

  1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Hiện nay khi cuộc sống con người ngày càng được nâng cao thì vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được quan tâm. Đặc biệt là vấn để trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trước đây khi cuộc sống con người còn khó khăn thì mà ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm thì vấn đề quần áo cho trẻ sơ sinh hầu như chưa được quan tâm. Hiện nay đối với mỗi cặp vợ chồng trẻ khi chào đón một thiên thần nhỏ sắp ra đời thì họ luôn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con cả về chất lượng và số lượng. Vì vậy với việc kinh doanh cửa hàng quần áo trẻ em với những sản phẩm chất lượng cao, cao cấp. Tác giả mong muốn có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng cũng như tạo ra thu nhập cho bản thân và xã hội. Vì vậy tác giả quyết định chọn đề tài Kế hoạch kinh doanh shop trẻ em Hằng Nga tới năm 2023làm cơ sở để xây dựng dự án khởi nghiệp kinh doanh của tác giả

  1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Tìm hiểu nhu cầu của các bà mẹ về quần áo trẻ em và đáp ứng yêu cầu của khách hàng

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu : Tại thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận

– Đối tượng nghiên cứu: Quần áo trẻ em

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 3 1
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 14 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 8 4
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3 2
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 2 1

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Kế Hoạch Kinh Doanh Shop Trẻ Em Tới Năm 2023

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài  Kế hoạch kinh doanh shop trẻ em tới năm 2023 các bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!