Khóa luận tốt nghiệp kế toán thanh toán tại Công ty thiết bị viễn thông

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (1 bình chọn)

Để chọn được đề tài kế toán khóa luận hay, các bạn sinh viên cần nghiên cứa đề tài phù hợp với bản thân, đề tài mà dễ dàng xin số liệu làm bài, ngoài ra chọn một đề tài khóa luận kế toán hay còn cần phải mới lạ và ít đụng, để giáo viên không bị nhàm chán và so sánh. Bài viết này mình gợi ý các bạn làm đề tài khóa luận kế toán ít đụng hàng: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty thiết bị viễn thông

Mục lục

Lời mở đầu Khóa luận tốt nghiệp kế toán thanh toán tại Công ty thiết bị viễn thông

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 • Một doanh nghiệp dù có quy mô nhỏ hay lớn cũng luôn gắn liền với nhiều mối quan hệ như: quan hệ đối tác, quan hệ với các cơ quan nhà nước hoặc quan hệ chính trong nội bộ doanh nghiệp… Trong đó, quan hệ giữa các đối tác là các giao dịch trao đổi, buôn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cung cấp nguyên vật liệu.
 • Tình hình tài chính của Doanh nghiệp phản ánh tình hình hoạt động của Doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Doanh nghiệp phải xem cả tình hình tài chính của Doanh nghiệp mình mới có thể ra các quyết định kí kết hợp đồng có đủ khả năng thanh toán để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Doanh nghiệp. Có thể nói rằng, các nghiệp vụ thanh toán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển.
 • Trong thời kỳ kinh tế nhiều biến động như hiện nay, đối mặt với nhiều khó khăn thử thách thì các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty thiết bị viễn thông nói riêng cần phải có những biện pháp để củng cố và phát huy địa vị hơn nữa. Công ty thiết bị viễn thông là công ty chuyên sản xuất kinh doanh thiết bị viễn thông nên phải đặc biệt quan tâm đến quan hệ thanh toán với người mua và người bán. Giải quyết tốt vấn đề công nợ là một các tích cực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán thanh toán là việc làm thật sự cần thiết và có ý nghĩa.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán cùng vốn kiến thức đã được học ở trường, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty thiết bị viễn thông” làm đề tài khóa luận kế toán
 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài

-Nghiên cứu: Lý luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán trong các doanh nghiệp.

 • Mô tả: Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty thiết bị viễn thông
 • Qua nghiên cứu lý luận và mô tả thực trạng có thể đưa ra những đề xuất hợp lý để giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty thiết bị viễn thông
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty thiết bị viễn thông

Phạm vi nghiên cứu:

 • Về không gian: tại Công ty thiết bị viễn thông
 • Về thời gian: số liệu phân tích được lấy năm 2021
 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp tổng hợp được sử dụng để tổng hợp các kiến thức, thông tin, số liệu phục vụ đề tài. Bài viết đã tổng hợp các kiến thức liên quan đến công tác kế toán thanh toán trong doanh nghiệp theo TT200/2014/QĐ – BTC ngày 22/12/2014. Số liệu được lấy để minh họa trong bài viết được lấy trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
 • Phương pháp chuyên gia: tham khảo, hỏi ý kiến nhà quản lý cũng như những người có liên quan về vấn đề cần tìm hiểu của đề tài như hỏi về vấn đề áp dụng công nghệ thông tin vào công tác ghi chép sổ sách kế toán, về công tác theo dõi công nợ phải thu khách hàng.
 1. Kết cấu của khóa luận
 • Nội dung của đề tài khóa luận kế toán thanh toán được trình bày trong 3 chương :
 • Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp.
 • Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty thiết bị viễn thông
 • Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty thiết bị viễn thông

Khóa luận của em được hoàn thành với sự giúp đỡ, quan tâm tận tình của giáo viên hướng dẫn – ThS. Phạm Thị Kim Oanh, cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty. Mặc dù bản thân đã cố gắng rất nhiều, xong do hạn chế về mặt thời gian cũng như nhận thức và trình độ nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, em rất mong được tiếp thu những kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô để có thể bổ sung, nâng cao trình độ cũng như kiến thức của mình để phục vụ cho công tác kế toán sau này .

Xem thêm

Đề cuong chi tiết Khóa luận tốt nghiệp kế toán thanh toán tại Công ty thiết bị viễn thông

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Các hình thức thanh toán
 • 1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách trong kế toán thamh toán với người mua
 • 1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thanh toán với người mua trong doanh nghiệp.
 • 1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong thanh toán với người bán.
 • 1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán
 • 1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
 • 1.4.1. Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
 • 1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan đến ngoại tệ
 • 1.5.Vận dụng hệ thống số sách kế toán vào công tác kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.
 • 1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
 • 1.5.2. Hình thức Nhật ký- Sổ cái
 • 1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
 • 1.5.4. Hình thức Nhật ký-Chứng từ
 • 1.5.5.Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính.

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN

 • 2.1. Khái quát chung về Công ty thiết bị viễn thông
 • 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty thiết bị viễn thông
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại VIC.
 • 2.1.4. Công tác kế toán tại Công ty thiết bị viễn thông
 • 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
 • 2.1.4.3. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty thiết bị viễn thông
 • 2.2.1. Đặc điểm về phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người bán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại VIC
 • 2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại Công ty thiết bị viễn thông

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN

 • 3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng tại Công ty thiết bị viễn thông
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Hạn chế
 • 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua và người bán
 • 3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán.
 • 3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty thiết bị viễn thông

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT LUẬN

Xem thêm

 Kết luận Khóa luận Kế toán thanh toán với người mua tại công ty

 • Kế toán thanh toán với người mua, người bán có vị trí rất quan trọng trong công tác kế toán của Doanh nghiệp. Việc xác định, phản ánh kịp thời, chính xác, chi tiết, cụ thể tình hình thanh toán với khách hàng sẽ giúp cho nhà quản trị nắm được tình hình tài chính của công ty và đưa ra được những phương hướng phát triển đúng đắn trong doanh nghiệp.
 • Qua thời gian thực tập tại Công ty cùng với những kiến thức đã được học tại trường, em đã nhận thức được vai trò của công tác kế toán nói chung và kế toán thanh toán nói riêng. Có thể nói, công tác kế toán thanh toán của công có những ưu điểm:
  Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, khá
 • gọn nhẹ nhưng có tính hoàn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học.
 • + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ đúng chế độ kế toán ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC.
 • Về công tác kế thanh toán được thực hiện khá chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị, cung cấp thông tin nhanh và chính xác về tình hình công nợ.
 • Song cũng không tránh khỏi những hạn chế:
 • Công tác thu hồi nợ
 • Công tác ghi chép sổ sách kế toán
 • + Công tác trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
 • + Công tác thanh toán người bán
 • 2. Kiến nghị
 • Từ thực trạng nêu trên, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH thương mại VIC:
 • – Kiến nghị về việc xây dựng các biện pháp thu hồi nợ phải thu.
 • – Kiến nghị về hiện đại hóa công tác kế toán.
 • – Công ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để đảm bảo để nguyên tắc thận trọng trong kế toán.
 • – Đảm bảo thanh toán cho người bán đúng thời hạn.

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo