Đề tài: Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

5/5 - (2 bình chọn)

Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty. Là một Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán điểm cao. Phù hợp với các bạn sinh viên chưa có đề tài viết báo cáo tốt nghiệp. 

Với đề tài này, bạn cần áp dụng những kiến thức lĩnh vực chuyên ngành đã học vào công việc thưc tập. Ngoài ra, bạn cần hiểu về lịch sử hình thành công ty, cơ cấu tổ chức, thị trường kinh doanh, giá trị sản phẩm…. Và nhiều yếu tố khác góp phần phân tích đề tài viết báo cáo tốt nghiệp cảu bạn. 

Khi đã có đủ các yếu tố đấy, bước tiếp theo cần là Xây dựng Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán. Ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn một Đề cương mẫu viết báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán. Với đề tài Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty.

Nếu bạn nào có nhu cầu cần triển khai đề cương hoặc viết đề tài khác thì hãy liên hệ đến

Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp

Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán: Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

Chương 1: Khái Quát Chung Về Công Ty

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Thông tin công ty

1.3 Ngành nghề kinh doanh

1.4 Sơ đồ tổ chức

1.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

1.6  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty

 • 1.6.1  Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.6.2  Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán

1.7 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

 • 1.7.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.7.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
 • 1.7.3  Niên độ kế toán

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty

2.1 Lao động, tiền lương

 • 2.1.1 Tình hình lao động tại đơn vị
 • 2.1.2 Trình độ năng lực của người lao động
 • 2.1.3 Nguồn hình thành quỹ tiền lương
 • 2.1.4 Thời gian chi trả lương và hình thức trả lương
 • 2.1.5 Cách tính lương tại công ty

2.2 Các khoản trích theo lương

2.3  Kế toán tiền lương tại Công ty

 • 2.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3 Sổ sách sử dụng
 • 2.3.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.3.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty

 • 2.4.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.4.2  Tài khoản sử dụng
 • 2.4.3 Sổ sách sử dụng
 • 2.4.4 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.4.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị

3.1.   Nhận xét

 • 3.1.1 Những thành tựu đạt được
 • 3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty

3.2.Kiến nghị

 • 3.2.1 Về lao động
 • 3.2.2 Phương thức trả lương
 • 3.2.3 Hình thức trả lương
 • 3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
 • 3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net 

Để làm xong một bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty ABC” . Ngoài thời gian các bạn thực tập, thu thập số liệu thì các bạn cũng nên có cho bản thân các kỹ năng tin học. Kỹ năng soạn theo văn bản, khả năng phân tích chính xác, lập luận chặt chẽ.

Nhưng cuộc sống bận rộn với việc cơm áo gạo tiền, khiến cho thời gian đầu tư và tập trung viết báo cáo tốt nghiệp của các bạn bị hạn chế. Vì vậy, các bạn có nhu cầu Thuê Người Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán tại Baocaothuctap.net. Ngoài viết ngành Kế Toán thì Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp còn chuyên viết các ngành học khác. 

Bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn ngành học, đề tài viết bài và hỗ trợ hoàn thiện bài.

 • Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
  Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán với đề tài: Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

Xem thêm bài viết khác:

– Đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty

 Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty XYZ

– Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

 1. Tên báo cáo:

– Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

 1. Tính cấp thiết của báo cáo: 

Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức. Nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn.

Còn doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng. Đưa ra được một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả. Thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao, đời sống người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng phát triển của xã hội. Bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý và hiệu quả

Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Kinh phí công đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Nó tạo nguồn tài trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và sau này.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của nội dung  tiền lương và các khoản trích nộp theo lương. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH. Em đã chọn đề tài thực tập: “Hoàn Thiện Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty”. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp trước hết đưa ra những lý luận chung về tiền lương. Tiếp đó đi xem xét thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty.

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →