Trọn bộ 5 bài Khoá Luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Dưới đây là Trọn bộ 5 bài Khóa Luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ. Mời các bạn sinh viên tải về sử dụng khi viết báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, còn nhiều mẫu báo cáo thực tập của nhiều đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải bài viết khác.

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu, hãy trao đổi với mình qua sđt / zalo : 0909232620


Mục lục

Tải bài khóa luận kế toán số vốn bằng tiền số 1 : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng Quang Đồng Tháp

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp kế toán số vốn bằng tiền của 1 bạn sinh viên hoàn thành năm 2019 đề tài là Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng Quang Đồng Tháp. Bài khóa luận này được tác giả thực tập trực tiếp tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng , mô tả chi tiết quy trình kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty, bài làm được hoàn chỉnh từ nội dung đến hình thức, được giáo viên hướng dẫn chấm điểm cao

Nội dung của bài khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu được tác giả đưa ra những mục tiêu như sau:

  • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH một thành viên Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.
  • Phân tích tình hình vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH một thành viên Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp.
  •  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị trong thời gian tới.

Xem Thêm ==> Cơ Sở Lý Luận về Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Về cơ bản, tác giả đã hoàn thành đươc các mục tiêu trên, đã đưa ra được các nội dung đầy đủ và chi tiết về công tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng Quang Đồng Tháp. Qua quá trình thực tập tại công ty, tác giả đã xin được đày đủ số liệu, số từ, … để minh chứng cho các nghiệp vụ trong bài. Qua đó tác giả cũng đưa ra các nhận xét, đánh giá, ưu nhược điểm của công tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty. 

Trong chương 3, với các quan điểm cá nhân và tình hình thực trạng của công ty, tác giả đã đưa giải pháp nhầm hoàn thiện công tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng Quang Đồng Tháp. Nội dung cả bài được giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa nhiều lần, nên tác giả cũng hoàn thiện chỉnh chu, nội dung hình thức của bài làm này. Để tham khảo toàn bộ nội dung, các bạn bấm nút tải duối đây

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tải bài khóa luận kế toán số vốn bằng tiền số 2 : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty Công ty TNHH Nobland Việt Nam

Tiếp tục mình chia sẻ với các bạn mẫu khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty Công ty TNHH Nobland Việt Nam. Bài làm này cũng được tác giả hoàn thành vào năm 2018, trong quá trình hoàn thiện bài làm, nhờ được sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn nhiều lần, nên tác giả đã có 1 bài viết đầy đủ nội dung hoàn thiện theo yêu cầu của giáo viên. Mục tiêu của bài báo cáo tốt nghiệp kế toán này được tác giả đưa ra cấu trúc bài làm như sau:

Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, bài khóa luận của em gồm ba chương:
– Chương 1: Cơ sở lý luận Vốn bằng tiền và các Khoản phải thu
– Chương 2: Thực trạng công tác Kế toán vốn bằng tiền và các Khoản phải thu tại Công ty TNHH Nobland Việt Nam
– Chương 3: Nhận xét, đánh giá thực trạng

Về cơ bản, tác giả cũng đã hoàn thiện nội dung đầy đủ của 3 chương. Cụ thể trong chương 1 dựa vào các khái niệm, giáo trình, giáo án, các bài khóa luận báo cáo kế toán vốn bằng tiền cũ, tác giả đã hoàn thiện nội dung, lý thuyết 1 cách chi tiết và đầy đủ. Qua nội dung chương 2, do tác giả có đi thực tập tại công ty nên xin được đầy đủ số liệu, chứng từ, sổ sách, quá trình hoàn thiện bài khóa luận dễ dàng hơn và thuyết phục hơn. Trong chương 3 các giải pháp mà tác giả đưa ra rất chi tiết và thiết thực với công ty. Toàn bộ nội dung được giáo viên hướng dẫn chấm điểm cao, nên bài khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu được 9 điểm. Để tải nội dung đây đủ bài khóa luận này, các bạ bấm nút tải dưới đây 

Xem Thêm ==> 5 Đề cương báo cáo thực kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, HAY

Trọn bộ 5 bài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu
Trọn bộ 5 bài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tải bài khóa luận kế toán số vốn bằng tiền số 3 : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty xăng dầu khí Vĩnh Long

Dưới đây là bài khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty xăng dầu khí, bài làm được hoàn thiện năm 2017. Tiếp tục sẽ là 1 mẫu bài khóa luận hữu ích cho các bạn sinh viên tìm kiếm bài mẫu khóa luận để làm bài Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu. Bài làm này, tác giả đã đưa ra cấu trúc bài khóa luận như sau:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
  • Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long
  • Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long

Xem Thêm ==> Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty Xây dựng

Trong chương 1, tác giả đã hoàn thành đươc các mục tiêu trên, đã dựa vào các khái niệm, giáo trình, giáo án, các bài khóa luận báo cáo kế toán vốn bằng tiền cũ, tác giả đã hoàn thiện nội dung, lý thuyết 1 cách chi tiết và đầy đủ chi tiết về công tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty xăng dầu khí. Về chương 2, do tác giả có đi thực tập trực tiếp tại công ty nên có đầy đủ số liệu, chứng từ, sổ sách, và hoàn thiện được bài khóa luận 1 cách dễ dàng. Trong chương 3, với các quan điểm và các giải pháp mà tác giả đưa ra rất chi tiết và thiết thực phù hợp với công ty, bài khóa luận được giáo viên hướng dẫn đánh giá và chấm điểm cao, và được 9 điểm cho bài khóa luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vĩnh Long. Để tải miễn phí bài khóa luận này, các bạn sinh viên bấm nút tải miễn phí dưới đây nhé. 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

 

Tải bài khóa luận kế toán số vốn bằng tiền số 4 : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty linh kiện điện tử TNHH Nhân Kiến Văn

Tiếp theo đây, mình chia sẻ với các bạn bài khóa luận kế toán vốn bằng tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty linh kiện điện tử. Bài khóa luận này được tác giả thực hiện vào năm 2017, trong quá trình hoàn thiện, được sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, tác giả đã hoàn thành bài khóa luận với cấu trúc như sau :

  • Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÂN KIẾN VĂN
  • Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
  • Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

Trong chương 3, với quan điểm cá nhân và tình trạng thực tế của công ty, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhầm hoàn thiện công tác Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty. Bài khóa luận này, được giáo viên hướng dẫn và chỉnh sửa nhiều lần, và đạt được 9 điểm, tác giả đã chia sẻ với Baocaothuctap.net, và hôm nay, mình sẽ chia sẻ lại bài khóa luận này để các bạn sinh viên tải miễn phí. Để tải miễn phí, các bạn nhấn nút bên dưới nhé

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Tải đề cương khóa luận kế toán số vốn bằng tiền số 5 : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty….

Dưới đây là mẫu đề cương chi tiết Khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty…. . các bạn sinh viên có thể tham khảo dưới đây nhé

Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY
1 – Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
1.1. Giới thiệu
1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
1.3. Mạng lưới kinh doanh
2 – Chức năng – nhiệm vụ của công ty
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
2.3. Hoạt động cụ thể tại công ty
3 – Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp
3.1. Cơ cấu tổ chức
3.2. Chức năng – nhiệm vụ các phòng ban
4 – Tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1. Hình thức kế toán áp dụng
4.2. Tổ chức bộ máy kế toán
4.3. Trách nhiệm và quyền hạn từng kế toán phần hành
4.4. Hệ thống chứng từ sử dụng
4.5. Hệ thống tài khoản sử dụng
4.6. Chính sách kế toán tại công ty

Chương 2:
Phần A: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
1 – Tổng quát về vốn bằng tiền :
1.1. Khái niệm vốn bằng tiền :
1.2. Sự cần thiết của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp :
1.3. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền
2 – Nội dung – nhiệm vụ kế toán – nguyên tắc hạch toán
2.1. Nội dung
2.2. Nhiệm vụ kế toán
2.3. Nguyên tắc hạch toán
3 – Kế toán tiền mặt
3.1. Giới thiệu đối tượng tiền mặt
3.2. Nguyên tắc quản lý tiền mặt
3.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
3.4. Tài khoản sử dụng
3.5. Nguyên tắc hạch toán
3.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt
4 – Kế toán tiền gửi ngân hàng
4.1. Giới thiệu đối tượng tiền gửi ngân hàng
4.2. Nguyên tắc quản lý tiền gửi ngân hàng
4.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
4.4. Tài khoản sử dụng
4.5. Nguyên tắc hạch toán
4.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng
5 – Kế toán tiền đang chuyển
5.1. Giới thiệu đối tượng tiền đang chuyển
5.2. Nguyên tắc quản lý tiền đang chuyển
5.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
5.4. Tài khoản sử dụng
5.5. Nguyên tắc hạch toán
5.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển
Phần B: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ
1 – Những vấn đề chung về các khoản phải thu phải trả:
1.1. Nội dung các khoản phải thu phải trả
1.2. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu phải trả
1.3. Nhiệm vụ của kế toán
2 – Kế toán các khoản phải thu khách hàng
2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
2.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
2.3. Tài khoản sử dụng
2.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
3 – Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
3.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
3.3. Tài khoản sử dụng
3.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
4 – Kế toán khoản phải thu khác
4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
4.2. Tài khoản sử dụng
4.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
5 – Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi
5.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
5.2. Tài khoản sử dụng
5.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
6 – Kế toán khoản phải trả người bán
6.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
6.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
6.3. Tài khoản sử dụng
6.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
7 – Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
7.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
7.2. Tài khoản sử dụng
7.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
8 – Kế toán chi phí phải trả
8.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
8.2. Tài khoản sử dụng
8.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
9 – Kế toán khoản phải trả khác
9.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
9.2. Tài khoản sử dụng
9.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
10 – Kế toán các khoản vay, nợ
10.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
10.2. Tài khoản sử dụng
10.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Chương 3: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY A

1 – Kế toán tiền mặt
1.1 Chứng từ sử dụng
1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
1.2.1 Tiền mặt nhập quỹ
1.2.2 Chi quỹ tiền mặt
1.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ
1.3.1 Sổ sách sử dụng
1.3.2 Tài khoản sử dụng
1.3.3 Phương pháp ghi chép
1.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
Nhập quỹ tiền mặt
Xuất quỹ tiền mặt
2 – Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.1. Chứng từ sử dụng
2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ
2.2.1 Thu tiền gửi ngân hàng
2.2.2 Chi tiền gửi ngân hàng
2.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
2.3.1 Sổ sách sử dụng
2.3.2 Phương pháp ghi chép
2.3.3 Tài khoản sử dụng
2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể
Thu tiền gửi ngân hàng
Chi tiền gửi ngân hàng
3 – Kế toán các khoản phải thu khách hàng
3.1. Trình tự luân chuyển chứng từ
3.2. Phương pháp kế toán chi tiết khoản phải thu khách hàng
3.2.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
3.2.2 Phương pháp ghi chép
3.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
4 – Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
4.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
4.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
5 – Kế toán khoản phải thu khác
5.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
5.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
6 – Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi
7 – Kế toán khoản phải trả người bán
7.1. Chứng từ sử dụng
7.2. Trình tự luân chuyển chứng từ
7.3. Phương pháp kế toán chi tiết khoản trả người bán
7.3.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
7.3.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
8 – Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
8.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
8.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp
9 – Kế toán chi phí phải trả
9.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
9.2 Phương pháp kế toán chi tiết khoản chi phí phải trả
10 – Kế toán khoản phải trả khác
10.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng
10.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp

11 – Kế toán các khoản vay, nợ

Chương 4:: NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ – KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN
I – Nhận xét – đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của công ty
II – Kiến nghị – giải pháp
III – Kết luận

Trên đây là 5 mẫu khóa luận Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu tại công ty được mình thu thập từ các bài khóa luận đạt điểm số cao, nhầm hỗ trợ cho các bạn sinh viên có thêm tài liệu bổ ích, hiện nay mình cũng có dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói, có thể xin đầy đủ số liệu, chứng từ doanh nghiệp. nếu các bạn đang khó khăn về tìm kiếm công ty, hay khó khăn về thời gian làm bài có thể liên hệ qua zalo mình hỗ trợ sđt / zalo : 0909232620

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo