Khái niệm kế toán hoạt động khác – Cơ sở lý luận kế toán

Rate this post

Khái niệm kế toán hoạt động khác là hoạt động xảy ra không thường xuyên trong doanh nghiệp, doanh nghiệp không dự tính trước hay có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Khái niệm kế toán hoạt động khác – Cơ sở lý luận kế toán

1.2.7.1. Khái niệm

Hoạt động khác là hoạt động xảy ra không thường xuyên trong doanh nghiệp, doanh nghiệp không dự tính trước hay có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện.

1.2.7.2. Kế toán thu nhập khác

Là những khoản thu nhập mà doanh nghiệp không dự tính trước hay có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không thường xuyên. Gồm những khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, …..Các khoản tiền thưởng của khách hàng, thu nhập quà biếu, quà tặng,….

  • Tài khoản sử dụng : Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. Loại tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

Kết cấu tài khoản:

Bên Nợ:

  • Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
  • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

  • Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.

 

ngoài Khái niệm kế toán hoạt động khác ra, các bạn có thể tải đề cương, bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại website hoặc fanpage của mình.

Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Nếu bạn nào không có thời gian viết bài, có thể liên hệ với mình qua zalo: 0909 23 26 20