Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Dưới đây là Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ. Mời các bạn sinh viên tải về sử dụng khi viết báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, còn nhiều mẫu báo cáo thực tập của nhiều đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải bài viết khác.

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu, hãy trao đổi với mình qua sđt / zalo : 0909232620


Mục lục

Cách 1: Môi trường kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán báo cáo tài chính Việt Nam và quốc tế

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam và quốc tế

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

Vai trò của hiệp hội nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế

Cấu trúc tổ chức và hoạt động các doanh nghiệp kiểm toán

Cách 2: Quy trình kiểm toán

Các phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán

Các phương pháp xác định mức trọng yếu trong kiểm toán

Các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán

Các loại kế hoạch kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán

Độ tin cậy của bắng chứng kiểm toán

Xem xét đánh giá về khả năng hoạt động liên tục

Đánh giá sai lệch tổng hợp và ý kiến kiểm toán

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với kiểm toán

Xem Thêm ==> Kho 99+ bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Cách 3: Kiểm soát nội bộ:

Tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát nội bộ trong ngân hàng/doanh nghiệp

Các phương pháp tìm hiểu về kiểm soát nội bộ.

Nội dung và thủ tục kiểm soát nội bộ.

Các kiến nghị đề xuất khắc phục những hạn chế trong kiểm soát nội bộ.

Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán - Kiểm Soát Nội Bộ
Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ

Cách 4: Kiểm toán nội bộ:

Nắm rõ các khái niệm và đặc điểm của kiểm toán nội bộ

Tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ tại cơ sở thực tập.

Trình tự lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.

Nội dung và quy trình kiểm toán nội bộ.

Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ.

Các kiến nghị đề xuất khắc phục những hạn chế trong kiểm toán nội bộ

Cách 5 : Kiểm toán các khoản mục Báo cáo tài chính:

Cách 5.1 Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ:

Kiểm toán tiền

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ    7

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán nợ phải trả

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu

Nội dung và đặc điểm   8

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Xem Thêm ==>Lý Luận Chung Về Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại

Cách 5.2 Ngân hàng thương mại:

Kiểm toán tiền gửi

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán tín dụng

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Kiểm toán kinh doanh ngoại hối

Nội dung và đặc điểm

Kiểm soát nội bộ

Thực hiện kiểm toán

Thử nghiệm kiểm soát

Thử nghiệm cơ bản

Chú ý: Ngoài các chủ đề nêu trên, sinh viên có thể thực hiện các chủ đề khác trên cơ sở thuộc khối kiến thức ngành kế toán theo chương trình đào tạo hiện hành và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ, các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo