Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh VINAPHONE Quảng Nam Đến Năm 2025

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM VINAPHONE QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2025

  1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Từ năm 2000, Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp thích hợp về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, (Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17- 10- 2000 của Bộ Chính trị khoá VIII), trong đó xác định công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, vǎn hoá, xã hội của đất nước. Hơn mười lăm năm qua, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đồng thời có tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đến nay, hạ tầng CNTT và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Tại Việt Nam hiện nay có các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và hạ tầng kết nối Internet gồm có Viettel, Mobifone, Vinaphone, FPT Telecom, CMC Telecom.

Trong nền kinh tế toàn cầu, với sự phát triển của internet, thương mại điện tử đang trở thành một lĩnh vực phát triển rất mạnh mẽ, nó thúc đẩy các ngành sản xuất dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới, và đặc biệt quan trọng với các nước đang phát triển, nhất là đối với vùng xa xôi hẻo lánh, các nước và các vùng này có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Công nghệ thông tin là chiếc chìa khoá để mở cánh cổng vào nền kinh tế tri thức. Nhận thức được tầm quan trọng của viện thông trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, nên nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn và chủ động đầu tư hạ tầng mạng viễn thông, áp dụng các sản phẩm của CNTT vào hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp.

Như vậy qua đánh giá và nhận thấy lĩnh vực cung cấp phân phối các sản phẩm hạ tầng, viễn thông, camera giám sát an ninh còn rất nhiều tiềm năng và nhu cầu khá lớn. Nên tôi chọn ý tưởng kinh doanh” Xây dựng kế hoạch kinh doanh của trung tâm kinh doanh Vinaphone Quảng Nam đến năm 2025.

  1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết đã học và phương pháp luận về xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp và những kinh nghiệm trong thời gian công tác tại trung tâm kinh doanh Vinaphone Quảng Nam để thực hiện xây dựng dịch vụ xây dựng cho công ty.

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp:

– Phạm vi nghiên cứu :  trung tâm kinh doanh Vinaphone Quảng Nam

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành viễn thông

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 3 1
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 12 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 7 4
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4 2
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 3 1

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của VINAPHONE Quảng Nam Đến Năm 2025

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Trung Tâm VINAPHONE Quảng Nam Đến Năm 2025 các bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!