Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên

Rate this post

Tải mẫu 5 Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên tại công ty dành cho các bạn sinh viên tham khảo viết lời mở đầu khi làm báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, còn nhiều mẫu đề cương, bài hoàn thiện điểm cao tải miễn phí các bạn tham khảo trên website nhé.

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620


Lời mở đầu 1: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần

 1. Lý do chọn đề tài (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, con đường duy nhất để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển là phải kinh doanh có hiệu quả.

Muốn làm được điều đó doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn tài nguyên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực vì khi mà công nghệ phát triển như vũ bão thì khoảng cách về công nghệ không còn là sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp và nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế tri thức, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vấn đề làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài, làm sao để phát huy hết năng lực của nhân viên, đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo mặc dù đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc, tuy nhiên vẫn chưa được thành công như mong đợi. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Trên tinh thần đó tôi tiến hành nghiên cứu Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo nhằm tìm hiểu rõ hơn động lực làm việc của người lao động và thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho các cán bộ công nhân viên tại công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khuyến khích, động viên họ làm việc tích cực hơn, phát huy hết năng lực của mình.

Xem thêm

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Góp phần nâng cao, hoàn thiện kiến thức chuyên môn

Vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo

Tìm kiếm một số khuyến nghị để hoàn thiện, khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động quản trị, tạo động lực cho người lao động tại công ty

Đề tài được xây dựng với mục tiêu tìm hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo. Những thông tin thu thập được từ công ty kết hợp với kiến thức được học từ nhà trường, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần tạo động lực cho người lao động, giúp họ hăng say làm việc với kết quả cao nhất, đem lại lợi ích cho chính bản thân người lao động cũng như cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Bài báo cáo tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo từ năm 2018 đến năm 2020.

4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng một số phương pháp cơ bản sau: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu và suy luận logic.

Phỏng vấn nhóm tập trung, phỏng vấn nơi công cộng, Các cuộc điều tra, nghiên cứu của công ty trước đó, báo cáo chi phí, doanh thu, lợi nhuận của Công ty, các nguồn từ internet, báo chí

 1. Kết cấu báo cáo

Ngoài Lời mở đầu và phần Kết luận, đề tài gồm 4 phần chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động

Chương 2: Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo

Chương 3: Phân tích hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo

Chương 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần phát triển Côn Đảo (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo tốt nghiệp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên 2: Nâng Cao Công Tác Tạo Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

1. Lí do chọn đề tài:

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng sâu sắc. Để hoạt động có hiệu quả, đứng vững và phát triển hơn ngoài các chiến lược kinh doanh, các chính sách thu hút đầu tư, … thì quan trọng nhất doanh nghiệp cần một đội ngũ lao động có chất lượng cao. Nguồn nhân lực có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt, …  là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp trên thương trường. Do vấn đề thu hút và giữ gìn nhân tài là đòi hỏi cấp thiết của mỗi doanh nghiệp. Một trong những chính sách mà các doanh nghiệp thường làm để thu hút nhân tài và tránh hiện tượng “ chảy máu chất xám” là quy định các chế độ trả lương hấp dẫn và thỏa đáng cho cán bộ công nhân viên.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng quản lý tốt và trả lương cho nhân viên một cách công bằng và hợp lý. Chính vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm và hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc và đãi ngộ phù hợp cho từng cá nhân, sự đóng góp hiệu quả của công việc và năng lực của từng cá nhân trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) nói riêng, chính sách tiền lương và đãi ngộ hợp lý sẽ tạo động lực cho công nhân viên hăng hái tham gia làm việc, nâng cao năng suất lao động, có ý thức gắn bó lâu dài với doanh  nghiệp. Đồng thời, giúp công ty thu hút, tuyển dụng, trả lương và đãi ngộ một cách công bằng, cạnh tranh, tương xứng khả năng và gìn giữ được các tài năng trong tổ chức…Điều này không những góp phần phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, với chính sách lương và đãi ngộ của công ty hiện nay vẫn còn rất nhiều thiếu sót và chưa thật sự đánh giá đúng năng lực cũng như sự đóng góp của nhân viên vào công việc, đồng thời không tạo được động lực làm việc và công bằng cho người lao động. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về tạo động lực làm việc tại công ty và từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực làm việc tại công ty là vấn đề hết sức cần thiết. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Xem thêm

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này và tính cấp thiết cần phải nghiên cứu, tôi quyết định chọn đề tài: “Nâng Cao Công Tác Tạo Động Lực Làm Việc Cho Người Lao Động Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim” để tiến hành nghiên cứu và hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp cuối khóa của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Mục tiêu chung

Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc của công ty trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công ty trong thời gian sắp tới.

 • Mục tiêu cụ thể
 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tạo động lực làm việc trong doanh nghiệp
 • Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc của công ty Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Khảo sát ý kiến đánh giá của nhân viên về tạo động lực làm việc hiện nay của công ty, trong đó:
 • Đánh giá của nhân viên về mức tiền lương nhận được trong thời gian qua.
 • Đánh giá mức độ đồng ý của nhân viên về các chính sách như lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi.
 • Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là công tác tạo động lực làm việc của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

4. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: Các số liệu thứ cấp của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim được thu thập và phân tích qua 3 năm 2018-2020

Các số liệu sơ cấp được thu thập của tháng 10/2021

Về không gian: đề tài nghiên cứu trong phạm vi Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim.

5. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập các tài liệu nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim như về hoạt động tạo động lực trong công ty, quy định về hạn mức, tình hình lao động, tình hình kinh doanh của công ty để phục vụ cho bài khóa luận.

Tiến hành hỏi trực tiếp các nhân viên như nhân viên kiêm tính toán lương định kỳ, các kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, tài xế…để thu thập thêm các thông tin cần thiết.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu:

Thu thập thông tin trên sách vở, giáo trình, internet…

Phương pháp quan sát:

Quan sát cán bộ công nhân viên, các hoạt động chính sách phúc lợi,… Là phương pháp giúp tôi có nhận định ban đầu trong quá trình tìm hiểu, từ đó đưa ra những nhận xét và tìm cách giải đáp.

Phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi: Sử dụng hệ thống bảng câu hỏi, các phiếu điều tra, khảo sát ý kiến của nhân viên tại các phòng ban chức năng của công ty nhằm thu thập dữ liệu để phục vụ cho đề tài.

Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với nhân viên của công ty và tham khảo ý kiến của mọi người về vấn đề hoạt động tạo động lực tại nơi làm việc, để từ đó làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Thiết kế bảng hỏi: Dựa vào kết quả từ thu thập dữ liệu định tính, tiến hành thiết kế bảng hỏi để đo lường mức độ đánh giá của nhân viên về hoạt động tạo động lực công ty.

6. Kết cấu của đề tài

Chương 1: Tổng quan lý thuyết về động lực làm việc

Chương 2: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim

Chương 3: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên 3: Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh

 1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề tạo động lực cho người lao động đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Tổ chức là một tập thể người lao động mà trong đó họ làm việc và cống hiến vì mục đích chung là làm cho tổ chức ngày càng phát triển và có vị thế trên thị trường. Ngược lại, người lao động sẽ nhận được những phần thưởng về cả vật chất lẫn tinh thần từ tổ chức mang lại. Như vậy, xét về thực chất công tác tạo động lực là một hoạt động đầu tư mà cả hai bên cùng có lợi.

Thực tế, công tác tạo động lực ở Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh đã và đang được thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và vẫn chưa kích thích được người lao động làm việc hết mình cho tổ chức, năng suất vẫn chỉ đạt ở mức trung bình. Với những vướng mắc như trên, trong quá trình thực tập tại công ty tìm hiểu thực tế, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

            Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động ở Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh. Đề xuất một số kiến nghị tạo động lực cho người lao động tại Công ty.

 1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là tạo động lực cho người lao động, có nghĩa là nghiên cứu các hoạt động tạo động lực cho người lao động nói chung và cán bộ nghiên cứu nói riêng về cả vật chất và tinh thần.

 1. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu

Đề tài nghiên cứu có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá… (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Xem thêm

 1. Kết cấu của đề tài

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh

Chương I: Phân tích tình hình tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Phúc Thiên Khanh

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực tập Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí

            Theo các nhà kinh tế học, để quá trình sản xuất kinh doanh có thể tiến hành cần ba yếu tố cơ bản, đó là vốn, máy móc thiết bị và lao động. Trong ba yếu tố đó, lao động được khẳng định là đóng vai trò quyết định quan trọng tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được điều này, các doanh nghiệp luôn quan tâm tới việc tạo động lực cho người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong doanh nghiệp có rất nhiều biện pháp để tạo động lực cho người lao động nhưng cơ bản nhất, thường xuyên được sử dụng nhất là tiền lương, tiền thưởng. Chính vì lý do đó, chính sách tiền lương, tiền thưởng là vấn đề luôn được quan tâm trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng được hiệu quả công cụ này bởi doanh nghiệp luôn phải tính toán như thế nào để tiền lương, tiền thưởng khuyến khích được người lao động nhưng không làm tăng chi phí tiền lương một cách bất hợn lý. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

            Tại Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí (DMC), tuy chính sách tiền lương, tiền thưởng đã mang lại những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.

            Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp, kết hợp với mong muốn tìm hiểu thực tế chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty DMC, em lựa chọn đề tài : “Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí”.

            Đề tài đi sâu vào tìm hiểu thực trạng chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty DMC – những kết quả đạt được và những tồn tại. Từ đó, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó và đưa ra những giải pháp nhằm biến tiền lương, tiền thưởng thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong việc khuyến khích người lao động trong Công ty DMC. Vì vậy, chuyên đề gồm 3 chương như sau:

            Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí

            Chương 2: Thực trạng chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá  phẩm dầu khí.

            Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng tại công ty cổ phần dung dịch khoan và hoá  phẩm dầu khí.

DOWNLOAD FILE

Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên 5: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty CP ĐT XD TMDV Việt Song Long

Cùng với sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của thế giới, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn để có thể tồn tại và phát triển.Trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hiện nay, nhân lực chính là chìa khóa vàng mang lại thành công cho doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả đã và đang là một thách thức không nhỏ đối với các công ty Việt Nam nói chung và với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long nói riêng.

Báo cáo thực tập tạo động lực làm việc
Báo cáo thực tập tạo động lực làm việc

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay, công nghệ và con người là hai yếu tố cơ bản quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy có thể nói sự thành công hay thất bại của mỗi tổ chức phụ thuộc rất nhiều và nguồn nhân lực của tổ chức đó. Nghĩa là, tổ chức nào kích thích được lòng nhiệt tình của người lao động trong quá trình làm việc, tạo ra được sự gắn bó của người lao động với tổ chức thì tổ chức đó sẽ tồn tại và phát triển. Để tạo động lực cho người lao động, các yếu tố về tiêu chuẩn thực hiện công việc, tạo điều kiện cho người lao động làm việc và kích thích người lao động làm cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn, gắn trách nhiệm của mình với công việc. Đó là những công cụ hữu hiệu để các nhà quản lý đạt được mục đích của mình.. (Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên)

Xuất phát từ yêu cầu trên, khi nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long, tôi nhận thấy Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long mặc dù đã có những chính sách trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động, tuy nhiên vẫn chưa có được sự hoàn chỉnh và hiệu quả trong công tác này. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty CP ĐT XD TMDV Việt Song Long” làm báo cáo thực tập cho mình.

Xem thêm

Kết cấu của đề tài

Chương 1: Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long.

Chương 2: Phân tích công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty 


Trên đây là mẫu 5 Lời Mở Đầu Báo Cáo Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên chọn lọc từ các bài báo cáo thực tập, khóa luận đạt điểm cao, hi vọng giúp cho các bạn khóa sau có thêm tài liệu nghiên cứu cho bài báo cáo tốt nghiệp, chuyên đề của mình. LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

 

 DOWNLOAD FILE

Báo cáo thực tập tạo động lực

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →