Luận văn ỨNG DỤNG SPSS – Gia tăng lòng trung thành của khách hàng đối với Mobifone

Rate this post

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài Luận văn ỨNG DỤNG SPSS Giải pháp gia tăng lòng trung thành khách hàng đối với thương hiệu Mobifone tại Trung tâm thông tin di động khu vực III để các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Mục tiêu của đề tài:

– Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng trên thị trường mạng di động

  1. Phương pháp nghiên cứu:

– Thu thập và phân tích các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp.

– Phương pháp chính là sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng.

– Phương pháp thống kê bằng sử dụng spss

  1. Kết quả thu được:

– Thấy được sự tác động của nhân tố sự thỏa mãn của khách hàng, rào cản chuyển đổi và sự thay đổi môi trường đến lòng trung thành khách hàng

– Có một số đề xuất và giải pháp nhằm gia tăng lòng trung thành cho mạng di động MobiFone

  1. Những hạn chế của đề tài:

– Thời gian thực tập và kiến thức có hạn nên đề tài chưa mang tính thực tiễn cao.

– Có những hạn chế về tính chính xác khi thu thập dữ liệu sơ cấp, còn thiếu kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.