Mẫu nhật ký thực tập ngành Kế toán, CHI TIẾT NHẤT 2022

Nhật ký thực tập là gì?

Viết nhật ký thực tập là ghi chép lại các công việc hằng ngày tại công ty, ghi lại những bài học và kinh nghiệm của các bạn rút ra từ thực tế. Và Nhật ký thực tập luôn được GVHD yêu cầu nộp cùng bái báo cáo tốt nghiệp có cả kèm đóng mộc xác nhận của công ty. Vì thế, các bạn sinh viên nên ghi chép và trình bày đầy đủ rồi trình lên đơn vị thực tập đóng dấu mộc.

Hướng dẫn viết nhật ký thực tập ngành Kế toán tại Công ty

Mỗi ngành sẽ có những công việc khác nhau, các bạn ngành Quản trị kinh doanh, Ngân hàng hoặc đang thực tập các phòng ban. Các bạn cần dựa vào đó rồi viết theo form Nhật ký thực tập của trường. Dưới đây, Baocaothuctap.net chi sẻ đến các bạn sinh viên Kế toán bài viết Mẫu nhật ký thực tập ngành Kế toán, CHI TIẾT NHẤT 2022.

Các bạn tham khảo và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với công ty và công việc thực tập của bạn.

Tuần 1: Từ ngày 24/08/2020 đến ngày  29/08/2020

Thời gian Nội dung thực tập
Thứ 2 (24/08/2020) Đến công ty nộp giấy giới thiệu xin thực tập, làm quen, tìm hiểu về công ty, gặp gỡ và trao đổi làm quen với các anh chị phòng kế toán
Thứ 3 (25/08/2020) Đến công ty gặp các phòng ban tìm hiểu về công ty: loại hình Doanh Nghiệp, sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp,   ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, đặt điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất, mô hình tổ chức bộ máy của công ty, nhiệm vụ của các phòng ban.
Thứ 4 (26/08/2020) Đến phòng kế toán tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của kế toán, chính sách kế toán, các phương pháp kế toán doanh nghiệp áp dụng, hình thức sổ kế toán tại công ty, hệ thống báo cáo tài chính tại công ty, hệ thống chứng từ, hệ thống sổ sách sử dụng ở công ty.
Thứ 5 (27/08/2020) Căn cứ vào những thông tin tìm hiểu được của công ty em quyết định chọn đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Thứ 6 (28/08/2020 ) Đến công ty trao đổi với các nhân viên của công ty và xin thêm tài liệu, sổ sách chứng từ, có liên quan tới đề tài mình viết .

 

Thứ 7 (29/08/2020)

Từ các tài liệu thu thập được tiến hành phân loại chứng từ, sổ sách kế toán nghiệp vụ kế toán.

Nội dung nhật ký thực tập phòng Kế toán tại công ty

Xem thêm: Kinh nghiệm sau khi sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

Tuần 2: từ ngày 31/08/2020 đến ngày  05/09/2020

Thứ 2 (31/09/2020) Đến công ty  tìm hiểu về tài khoản sử dụng, sổ sách, chứng từ và các lưu đồ liên quan đến kế toán tiền mặt.
Thứ 3  (01/09/2020 ) Xem xét các nghiệp vụ tiêu biểu , cách ghi sổ, trình bày và công bố khoản mục tiền mặt trên BCTC
Thứ 4 (02/09/2020) Tóm tắt lại quy trình kế toán tiền mặt và so sánh với các tài khoản khác có Liên quan ,viết báo cáo về khoản mục tiền mặt
Thứ 5 (03/09/2020) Đi sâu tìm hiểu về tài khoản sử dụng, sổ sách, chứng từ và các lưu đồ liên quan tới công nợ phải thu của khách hàng .
Thứ 6 (04/09/2020) Xem xét các nghiệp vụ tiêu biểu, cách ghi sổ, trình bày và công bố khoản mục nợ phải thu khách hàng trên BCTC
Thứ 7 (05/09/2020) Đến công ty tìm hiểu thêm về các giao dịch của công ty, các khách hàng của công ty và phương pháp bán chịu, thu nợ và xem một số mẫu thư xác nhận nợ. tóm tắt lại quy trình kế toán công nợ phải thu.

Mẫu nhật ký thực tập tại phòng Kế toán của công ty

Các bạn gặp khó khăn khi viết báo cáo? Doanh nghiệp các bạn không đóng mộc xác nhận? Hoặc các bạn không biết viết Nhật ký thực tập? Đừng lo lắng. đã có Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của Baocaothuctap.net luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn 24/7. 

Trước đó, Baocaothuctap.net cũng đã chia sẻ nhiều về danh sách Đề tài báo cáo tốt nghiệp Kế toán và các đề cương chi tiết. Các bạn sinh viên truy cập vào website xem thêm nhé!

Tuần 3: từ ngày 07/09/2020 đến ngày 12/09/2020

Thứ 2 Tiếp tục thu tập và tìm hiểu thêm về phần kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành về:  tài khoản sử dụng, sổ sách, chứng từ
Thứ 3 Tìm hiểu qua mạng internet về cách tập hợp chi phí sản phẩm linh kiện điện tử của công ty để tìm ra sự khác biệt của tài khoản 154
Thứ 4 Theo dõi cách tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm linh kiên điện tử của công ty ,tìm hiểu các nghiệp vụ liên quan tới TK 154
Thứ 5 Xem xét cách trình bày, ghi sổ TK 154 trên sổ sách kế toán và BCTC
Thứ 6 Tóm tắc lại quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, viết báo cáo về tài khoản này.
Thứ 7 Tập hợp chứng từ xem xét quá trình làm bài và xem xét những thắc mắc để trao đổi với nhân viên kế toán công ty .

 Tuần 4: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày  19/09/2020

Xem thêm: Hướng dẫn viết nhật ký thực tập chi tiết tại đơn vị thực tập

Thứ 2 Đến công ty gặp nhân viên công ty để xin thêm tài liệu và tham khảo thêm về tài khoản, sổ sách, chứng từ và cách hoạch toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Thứ 3 Từ các chứng từ đã thu thập được xem xét các nghiệp vụ tiêu biểu, cách ghi sổ, trình bày TK 511 trên BCTC
Thứ 4 Tóm tắt lại quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và viết báo cáo
Thứ 5 Đi sâu tìm hiểu về tài khoản sử dụng, cứng từ sổ sách kế toán áp dụng của khoản mục xác định kết quả kinh doanh và kế toán lợi nhuận chưa phân phối
Thứ 6 Tập hợp chứng từ, xem xét các nghiệp vụ, các bút toán kết chuyển cuối năm liên quan tới TK 911 và TK 421.

Cách trình bày, phản ánh sổ sách các tài khoản này

Thứ 7 Tóm tắt quy trình kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh và kế toán lợi nhuận chưa phân phối.
Gửi bài báo cáo về cho GVHD nhận xét
Chỉnh sữa bài làm theo sử chỉ dẫn của GVHD
Gửi bài báo cáo về cho GVHD nhận xét lần 2
chỉnh sữa lại các phần được cô góp ý

 

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →