Mẹo Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Dành Cho Sinh Viên

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (5 bình chọn)

Mẹo Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Dành Cho Sinh Viên. Được rất nhiều bạn sinh viên quan tâm, bởi vì tin rằng các bạn trong suốt quảng thời gian còn học Đại học. Cứ tới mùa làm báo cáo tốt nghiệp ra trường hẳn ai cũng bở ngỡ, vội vàng tìm các tài liệu tham khảo, bài mẫu của anh chị khóa trước,.. để biết cách làm bài báo cáo.

Vì vậy, ở bài viết này Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên một số Mẹo Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp giúp các bạn đạt điểm cao ở mục trình bày đúng với yêu cầu qui định nhà trường. Tuy nhiên, ngoài mục trình bày đúng với yêu cầu qui định của giáo viên thì việc chọn đề tài cũng là một bước quan trọng quyết định đến cả bài của bạn. 

Mục lục

Mẹo Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Đạt Điệm Cao Dành Cho Sinh Viên 

Quy Định Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Nội Dung Và Cấu Trúc

(Theo Điều 7 Quyết định 1309/QĐ-ĐHTDM ngày 06/10/2017)

 1. Tên đề tài

Tên đề tài phải nêu được vấn đề nghiên cứu cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian,…) của nghiên cứu.

Tên đề tài phải hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải của thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.

 1. Lời cam đoan

Người viết phải cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan, trung thực, các tài liệu đã trích dẫn của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có trích dẫn.

 1. Lời cảm ơn

Người viết bày tỏ sự cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ hoặc hợp tác với mình trong quá trình thực hiện đề tài và viết báo cáo kết quả.

 1. Mục lục

Tạo mục lục tự động 3 cấp.

 1. Các từ viết tắt

Nếu một từ hoặc một cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Báo cáo tốt nghiệp, để tránh trùng lặp dài dòng, nên viết tắt các từ, cụm từ  này. Những từ hoặc cụm từ được viết tắt, ngay sau lần sử dụng đầu tiên phải chú giải cách viết tắt trong ngoặc đơn kèm theo. Sau đó chỉ sử dụng từ viết tắt, không sử dụng lại các từ, cụm từ đầy đủ.

 1. Danh mục các bảng

Các bảng biểu được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.

Ví dụ: Bảng 3.1 là bảng thứ nhất của chương 3.

Danh mục các bảng gồm số thứ tự bảng và tên bảng.

 1. Danh mục các hình

(gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh)

Các hình được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.

Ví dụ: Hình 2.2 là hình thứ hai của chương 2.

 1. Phần mở đầu

– Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài.

– Tổng quan các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài (Giới thiệu và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài).

– Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài).

– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

– Phương pháp nghiên cứu.

 1. Phần nội dung chính của Báo cáo tốt nghiệp

Giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra trong phần mở đầu theo đúng phương pháp và giới hạn của đề tài.

 1. Kết luận và kiến nghị

– Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm:

+ Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;

+ Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn;

– Kiến nghị nhằm nêu được:

+ Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);

+ Những kiến nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

*** Lưu ý tránh các trường hợp sau:

+ Kết luận quá dài, quá chi tiết, dày đặc số liệu; kết luận cả những nội dung mà đề tài không nghiên cứu giải quyết;

+ Kiến nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net

Qúa trình hoàn thiện một bài báo cáo tốt nghiệp đòi hỏi các bạn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức vào bài viết. Các bạn phải đi thực tập, thu thập thông tin số liệu, chọn đề tài,… Để triển khai viết bài, đồng thời các bạn cũng cần TƯƠNG TÁC với giáo viên hướng dẫn để xin góp ý của giáo viên. 

Trong cuộc sống hiện đại hóa, chúng ta buộc phải chạy đua với thời gian thì các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường rất dễ bị đuối với bài báo cáo. Ngoài ra, bạn cũng cần có cho bản thân kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, … Mà khi các bạn đã quá bận rộn chuyện kinh doanh, chuyện gia đình,.. Có bạn, vì sức khỏe yếu nên không ngồi được trước máy lâu, bạn lại học lần 2 văn bằng,.. Vì vậy, bài viết của các bạn khả năng không hoàn thành đúng deadline với giáo viên. 

Nhận thấy điều đấy, Baocaothuctap.net ngoài chia sẻ các tài liệu hay, đề cương tốt cho các bạn tham khảo. Thì cũng có thêm Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện bài làm tốt. Đảm bảo đúng deadline cho bạn, nội dung bài hoàn chỉnh. 

Hãy liên hệ SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn tốt hơn

 1. Quy định trích dẫn tài liệu

Hình thức trích dẫn:

+ Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,…của bản gốc vào bài viết.

Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác tửng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.

“Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số tài liệu tham khảo] đặt trong ngoặc vuông.

+ Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc.

+ Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo.

Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một số nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

+ Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bản luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.

+ Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.

+ Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15, 314-315]

Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng.

Ví dụ: [19],[25],[41]

 1. Tài liệu tham khảo

– Xếp riêng theo các nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,…)

– Xếp theo trình tự a, b, c của tên tác giả đầu tiên, nhưng không đảo tên lên trước họ (đối với tiếng Việt) hoặc của họ của tác giả đầu tiên (đối với tiếng nước ngoài);

– Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian.

Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c,….

Ví dụ: 1974a, 1974b,…;

– Tài liệu không có tên tác giả: xếp theo thứ tự a, b, c của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành văn bản;

– Đánh số thứ tự liên tục từ đầu tới cuối (không phân biệt ngôn ngữ);

– Tài liệu là sách, luận án, báo cáo:

+ tên các tác giả hoặc cơ quan phát hành văn bản

+ (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

…….

Ví dụ:

(1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

(2) Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

(3) Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

– Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:

+ tên các tác giả

+ (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

+ “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

+ tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

+ tập (không có dấu ngăn cách)

+ (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

+ các số trang. (gạch ngang giữ hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ:

(4) Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.

– Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu: ghi đường dẫn tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và ngày tháng năm khai thác tài liệu.

 1. Phụ lục (nếu có)

Nêu các ảnh, hình vẽ, số liệu thô, mẫu phiếu điều tra, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (nếu thấy cần thiết).

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo