Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Bộ Phận Banquet – Khách Sạn Caravelle

Đề tài làm báo cáo thực tập: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI BỘ PHẬN BANQUET  – KHÁCH SẠN CARAVELLE

 1. Lời cảm ơn
 2. Nhận xét của cơ quan thực tập
 3. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 4. Tóm tắt đề tài
 5. Mục lục
 6. Các chữ viết tắt
 7. Danh sách các bảng biểu
 8. Danh sách hình vẽ, đồ thị
 9. Nội dung của đề tài

Lời mở đầu

 1. Đặt vấn đề
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

Xem thêm: 

——————————-

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN BANQUET

1.1 Một số khái niệm cơ bản

 • 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm về chất lượng phục vụ nhà hàng
 • 1.1.2. Bộ phân Banquet trong khách sạn
 • 1.1.3. Vai trò việc nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận Banquet  của khách sạn

1.2. Quy trình phục vụ tại Bộ phân Banquet

          (Tương tự quy trinh phục vụ nhà hàng; nêu ngắn gọn thôi)

1.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ bộ phận Banquet 

(Em có thể chia thành các yếu tố khách quan và các yếu tố chủ quan. Hoặc chỉ tập trung lấy các yếu tố chủ quan dưới đây:

 •           1.3.1. Cơ sở vật chất
 •           1.3.2. Chất lượng đội ngũ lao động
 •           1.3.3. Quy trình phục vụ
 •           1.3.4. Hệ thống kiêm tra, giám sát
 •           1.3.5. Một số yếu tố khác

1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng phục vụ của bộ phận Banquet 

(Phần này em nêu được thì rất tốt, nếu khó quá thì nêu qua phương pháp điều tra du khách thôi em nhé!!)

 • 1.4.1. Một số phương pháp đánh giá chất lượng phục vụ
 •           1.4.1.1 Đánh giá thông qua các chỉ tiêu kinh doanh: (Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bộ phận: lượt khách, doanh thu v.v,…)
 •           1.4.1.2. Thông qua điều tra du khách
 • 1.4.2. Một số chỉ tiêu
 • 1.4.2.1. Phong cách phục vụ
 • 1.4.2.2. Kỹ năng phục vụ của nhân viên
 • 1.4.2.3. Tiện nghi, trang thiết bị phục vụ ở bộ phận
 • 1.4.2.4. Vệ sinh khu vực v.v…

(Hoặc phần này em có thể trình bày việc đo lường chất lượng phục vụ nha!!)

1.5. Kinh nghiệm của một số nhà hàng ở Việt Nam và thế giới về nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận Banquet 

(Lưu ý phần cơ sở lý luận là phần lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu)

Chương 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI  BỘ PHẬN BANQUET  – KHÁCH SẠN CARAVELLE

2.1 Giới thiệu khái quát về khách sạn Caravelle

          2.1.1. Giới thiệu về khách sạn Caravelle

 • 2.1.1.1 Vị trí của khách sạn
 • 2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.1.3 Số lượng dịch vụ
 • 2.1.1.4 Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • 2.1.1.5 Cơ cấu tổ chức và số lượng CBCNV
 • 2.1.1.6 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn

(Phần này phải phân tích và có số liệu tối thiểu 3 năm  đầy đủ về hoạt động của khách sạn, viet ngan gon 5 -6 tr)

 • 2.1.2. Giới thiệu về bộ phận Banquet  – Khách sạn Caravelle

            (Vị trí, trang thiết bị; số lượng nhân viên, tình hình kinh doanh v.v…)

2.2 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận Banquet  – Khách sạn Caravelle

 • 2.2.1. Thực trạng về hệ thống CSVC tại bộ phận Banquet
 • 2.2.2. Thực trạng về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ lao động (Nếu sâu)
 • 2.2.3. Thực trạng về công tác hoàn thiện quy trình phục vụ
 • 2.2.4. Thực trạng về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ
 • 2.2.5. Công tác khác (Như thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ; công tác phối hợp với các bộ phận v.v.)

2.3. Đánh giá về việc nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian vừa qua của bộ phận Banquet  – Khách sạn Caravelle

          (Phần này em có thể đánh giá bằng việc phân tích từ thực trạng. Nhưng nếu để hay và khoa học hơn em nên điều tra du khách)

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI BỘ PHẬN BANQUET  – KHÁCH SẠN CARAVELLE

3.1. Phương hướng phát triển của bộ phận Banquet  – Khách sạn Caravelle

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận Banquet  – Khách sạn Caravelle

 • 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện CSVCKT
 • 3.2.2. Giải pháp về việc nâng cao trình độ đội ngũ lao động
 • 3.2.3 Giải pháp về việc xây dựng và thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ
 • 3.2.4. Giải pháp xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ
 • 3.2.5. Các giải pháp khác…

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Cách làm báo cáo thực tập: Nâng Cao Chất Lượng Phục Vụ Tại Bộ Phận Banquet – Khách Sạn Caravelle

Trên đây là mẫu đề cương làm báo cáo thực tập mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Nhà Hàng Khách Sạn, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập thì liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0973 287 149

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →