Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Agribank

Rate this post

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Agribank Hà Nội

Trích:                                        

LỜI NÓI ĐẦU

Ngân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ.
Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. NHTM đó thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế – xó hội như là người mở đưêng, người tham gia, người quyết định đối với mọi quá trình sản xuất kinh doanh. NHTM ngày càng đúng vai trò là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán của các thành phần kinh tế, là định chế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.
NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của mình thì tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu và cũng là nội dung chủ yếu của bản thân các nhân viên của toàn hệ thống. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất, nó chiếm khoảng 2/3 lợi tức nghiệp vụ ngân hàng có từ tiền lời cho vay. Nhưng đây cũng là nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Có vô số các rủi ro khác nhau khi cho vay, xuất phát từ nhiều yếu tố và cụ thể dẫn đến việc không chi trả được nợ khi đến hạn làm cho ngân hàng bị phá sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế.
Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng CNH – HĐH theo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay theo dự án đầu tư của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đó cũng đặt ra một thách thức khụng nhá đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu tư thưêng đũi hái số vốn lín, thời gian ko dài và rủi ro rất cao. Để đi đến chấp nhận cho vay, thì thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính dự án đầu tư là khâu quan trọng, quyết định chất lượng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định tài chính dự án đầu tư ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng.
Những năm vừa qua, mặc dự các NHTM đó chú trọng đến công tác thẩm định nhưng nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa đem lại cho nền kinh tế một sự phát triển xứng đáng. Chính vì Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội vậy, trong thời gian thực tập tại Chi nhánh NHNo&PTNN Nam Hà Nội, em đó chọn đề tài: ” Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài chính Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội”.
Với những kiến thức tích luỹ được trong thời gian thực tập thực tế tại Chi nhánh và trong thời gian học tập tại trường, em mong muốn sẽ đóng góp một phần công sức để hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án nói chung và chất lượng thẩm định tài chính dự án nói riêng tại Chi nhánh.
báo cáo thực tập tài chính ngân hàng bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan chung về thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội.

   DOWNLOAD

THAM KHẢO THÊM TẠI http://thuctaptotnghiep.net/tag/bao-cao-thuc-tap-tai-chinh-ngan-hang/

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao