Báo cáo: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

Lời tâm sự nhỏ với các bạn sinh viên Tài chính ngân hàng

Đề tài: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. Đây là một đề tài báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng mà Baocaothuctap.net gợi ý các bạn sinh viên chuẩn bi làm báo cáo tốt nghiệp.

Admin biết rằng, mỗi một bạn sinh viên Tài chính ngân hàng nói riêng và các ngành khác nói chung đều có một mong muốn đó là Bài báo cáo tốt nghiệp của mình đạt điểm cao, giáo viên khen ngợi, mình từng là sinh viên nên khát vọng này của các bạn mình cũng rõ. Nếu thật sự như thế, với kinh nghiệm viết báo cáo tốt nghiệp bao năm nay mình có vài lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên trẻ. 

Các bạn nên chọn những đề tài dễ làm, có nhiều tài liệu tham khảo và phù hợp với đơn vị thực tập của bạn cũng như kiến thức chuyên ngành mà bạn có. Bởi vì như thế, các bạn sẽ tự tin làm bài báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng hơn.

Và, cuối cùng bạn có thể cân nhắc chọn Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng để viết báo cáo tốt nghiệp. Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài này.

Đề tài: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

Chương 1: Giới thiệu:

1.1 Lí do chọn đề tài

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

 • 1.2.1 Mục tiêu chung
 • 1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1.3 Phạm vi nghiên cứu

 • 1.3.1 Phạm vi không gian
 • 1.3.2 Phạm vi thời gian
 • 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu

1.4 Các câu hỏi nghiên cứu

1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Chương 2: Phương pháp lận vằ phương pháp nghiên cứu 

2.1 Phương pháp luận

 • 2.1.1 Tổng quan về tín dụng tiêu dùng
  • 2.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
  • 2.1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng
  • 2.1.1.3 Một số phương pháp cho vay tiêu dùng
  • 2.1.1.4 Lãi suất trong cho vay tiêu dùng
  • 2.1.1.5 Rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng

2.2 Phương pháp nghiên cứu

 • 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
 • 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp về cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng, ĐIỂM CAO

Chương 3: Tìm hiểu hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 

 3.1 Giới thiệu khái quát về chi nhánh NHTM ABC

 • 3.1.1 Lịch sử hình thành
 • 3.1.2 Cơ cấu tổ chức
  • 3.1.2.1 Sơ đồ tổ chức
  • 3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • 3.1.3 Các hoạt động chủ yếu tại chi nhánh NHTM ABC
 • 3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHTM ABC qua 3 năm
 • 3.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay
  • 3.1.5.1 Thuận lợi
  • 3.1.5.2 Khó khăn
 • 3.1.6 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới
  • 3.1.6.1 Mục tiêu
  • 3.1.6.2 Phương hướng hoạt động của chi nhánh NHTM ABC

3.2 Tìm hiểu hoạt động tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC

 • 3.2.1 Các quy định về cho vay tiêu dùng của chi nhánh NHTM ABC
 • 3.2.2 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng của NH qua 3 năm

Xem thêm: Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần.

Chương 4: Phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng thương mại:

4.1 Tình hình huy động vốn

4.2 Phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC qua các năm

 • 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng
  • 4.2.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời gian
  • 4.2.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
 • 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng
  • 4.2.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời gian
  • 4.2.2.2 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
 • 4.2.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng
  • 4.2.3.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
  • 4.2.3.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
 • 4.2.4 Phân tích nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
  • 4.2.4.1 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo thời gian
  • 4.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng

Xem thêm: Mẫu nhật kí thực tập tại Ngân hàng, HAY!!!

Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng 

5.1 Tồn tại và nguyên nhân

5.2 Chủ trương phát triền kinh tế xã hội của nhà nước trên địa bàn thành phố X (chi nhánh bạn chọn)

5.3 Các giải pháp phát triền tín dụng tiêu dùng

 • 5.3.1 Giải pháp tăng trưởng huy động vốn
 • 5.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh NHTM

Chương 6: Kết luận và kiến nghị 

6.1 Kết luận

6.2 Kiến nghị

Trên đây là Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp Tài chính ngân hàng với đề tài: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng mà Baocaothuctap.net đã chia sẻ đến các bạn sinh viên. Nếu bạn nào có nhu cầu viết bài với đề tài này hoặc cần viết đề tài khác, nhưng do bận rộn không hoàn thành được hãy liên hệ ngay Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp của Admin. 

Các bạn chỉ cần gửi thông tin đề tài cụ thể, yêu cầu bài viết và hạn nộp bài qua Số Zalo: 090 923 2620, Đội ngũ tư vấn của mình sẽ chăm sóc và báo giá chi tiết với bạn. 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →