Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại CTY TNHH TMDV ABCXYZ

Rate this post

Để đứng vững trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp càng phải quan tâm hơn nữa đến nguồn lực của mình, bên cạnh các nguồn lực về vốn, công nghệ… còn phải đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển con người, bởi vì con người là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất, là vốn quý nhất và là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được điều ấy nên có khá nhiều bạn sinh viên chọn đề tài về Tuyển Dụng Nhân Sự để làm đề tài chính cho bài báo cáo của mình, vì thế ở bài viết này mình chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề cương mẫu về đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực

1.2. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

1.3. Những nội dung chính của công tác quản trị nguồn nhân lực

 • 1.3.1. Phân tích công việc
 • 1.3.2. Tuyển dụng lao động
 • 1.3.3. Đào tạo và phát triển
 • 1.3.4. Tiền lương và các khoản phúc lợi

1.4. Biện pháp động viên và duy trì nguồn nhân lực

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX TMDV ABCXYZ

2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty

2.2. Chức năng và nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động của công ty

 • 2.2.1. Chức năng.
 • 2.2.2. Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động

2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

 • 2.3.1. Cơ cấu tổ chức
 • 2.3.2. Chức năng của các phòng ban

2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm ba năm 2015 – 2017

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV ABCXYZ

3.1. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SX TMDV ABCXYZ

 • 3.1.1. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
 • 3.1.1.1. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính trong ba năm gần đây
 • 3.1.1.2. Cơ cấu tuổi lao động trong ba năm gần đây
 • 3.1.1.3. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
 • 3.1.1.4. Cơ cấu thâm niên lao động trong ba năm 2015 – 2017
 • 3.1.2 Tình hình tuyển dụng và đào tại nhân sự tại công ty
 • 3.1.2.1 Tình hình tuyển dụng
 • 3.1.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực
 • 3.1.2.1.2. Phân tích công việc
 • 3.1.2.1.3. Quá trình tuyển dụng
 • 3.1.2.1.4. Quy trình tuyển dụng
 • 3.1.2.1.5. Các nguồn tuyển dụng của công ty
 • 3.1.2.1.6. Phương pháp tuyển dụng
 • 3.1.3.1. Thực trạng công tác đào tạo tại công ty
 • 3.1.3.1..1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 3.1.3.1.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • 3.1.3.1.3. Các hình thức đào tạo
 • 3.1.3.1.4. Đánh giá sau đào tạo
 • 3.1.3.1.5. Đánh giá thành tích công tác
 • 3.1.2.3. Chính sách đãi ngộ

3.2. Nhận xét công tác nhân sự tại Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam

 • 3.2.1. Thuận lợi
 • 3.2.2. Khó khăn

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV ABCXYZ

                       VIỆT NAM

4.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai

4.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty

 • 4.2.1. Giải pháp 1
 • 4.2.2. Giải pháp2

4.3. Kiến Nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại CTY TNHH TMDV ABCXYZ

Trên đây là mẫu đề cương về ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực mà mình làm sơ lược muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành này tham khảo, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại CTY TNHH TMDV ABCXYZ” hoặc gặp phải khó khăn gì khi đang làm báo cáo tốt nghiệp thì hãy sử dụng Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của mình bằng cách kết nối đến SĐT ZALO: 0973 287 149