Khóa luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động[ đề cương+bài mẫu]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.9/5 - (37 bình chọn)

Dưới đây là đề cương và bài mẫu khóa luận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động được các bạn sinh viên khóa trước chia sẻ, nay mình xin chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài khóa luận của mình.

Các bài mẫu khóa luận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động được tác giả hoàn thành chỉnh chu, và đầu tư rất nhiều thời gian công sức để hoàn thành bài khóa luận của mình. Bài khóa luận được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao và chấm điểm 9, hy vọng phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài khóa luận của mình.


Đề Cương Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công Ty Nội Thất 

LỜI NÓI ĐẦU 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 
1.2 Vốn lưu động của doanh nghiệp 
1.2.1 Khái niệm vốn lưu động 
1.2.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.2.3 Phân loại vốn lưu động 
1.2.4 Vai trò của vốn lưu động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
2.1 Những nét khái quát về công ty cp nội thất Hòa Phát 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Nội thất Hòa Phát giai đoạn 2007-2009 
2.2.1 Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2009 
2.2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty
2.3 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 
2.3.1 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.2 Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty giai đoạn 2007-2009 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Xem Thêm ==> 10 Bài Báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng – Đề cương – Bài mẫu HAY
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 
3.1.1 Dự báo xu hướng thị trường nội thất trong và ngoài nước 
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới 
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 
3.2.1 Tăng cường công tác quản lý vốn lưu động
3.2.2 Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất
3.2.3 Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua việc xây dựng tốt kế hoạch vốn lưu động trong lưu thông
3.2.4 Xây dựng các định mức trong quản lý, sử dụng vốn lưu động
3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.6 Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên
3.2.7 Các biện pháp khác
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty CP Nội thất Hòa Phát
3.3.1 Kiến nghị với Tập đoàn Hòa Phát
3.3.2 Kiến nghị với các tổ chức tín dụng
3.3.3 Kiến nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trọn bộ mẫu khóa luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động
Trọn bộ mẫu khóa luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động

Đề Cương Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công Ty XNK Chiếu Sáng Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM 
1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 
1.1.1. Tên doanh nghiệp 
1.1.2. Giám đốc hiện tại của doanh nghiệp 
1.1.3. Địa chỉ 
1.1.4. Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp 
1.1.5. Loại hình doanh nghiệp (hình thức sở hữu doanh nghiệp) 
1.1.6. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 
1.1.7. Lịch sử phát triển doanh nghiệp 
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 
1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 
1.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM 
2.1. Thực trạng và công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam 
2.1.1. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty 
2.1.1.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên 
2.1.1.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời 
2.1.3. Tình hình sử dụng vốn lưu động 
2.1.3.1. Cơ cấu Vốn lưu động 
2.1.3.2. Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 
2.1.3.3. Hàng tồn kho 
2.1.3.4. Nợ phải thu 
2.1.3.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn lưu động 
2.2. Đánh giá chung 
2.2.1. Kết quả 
2.2.2. Hạn chế 

Xem Thêm ==> 10 Đề Cương Chi Tiết Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM 
3.1. Phương hướng phát triển của công ty 
3.2. Một số giải pháp 
3.2.1. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho 
3.2.2. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 
3.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu 
3.2.4. Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động 
KẾT LUẬN 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công Ty Thanh Long

LỜI MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 
1.1. Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động 
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động 
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động 
1.1.3. Thành phần vốn lưu động 
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động 
1.1.5. Nguồn hình thành vốn lưu động 
1.1.5.1. Theo quan hệ sở hữu về vốn
1.1.5.2. Theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn
1.1.5.3. Theo phạm vi huy động vốn
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 
1.2.1. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động 
1.2.2. Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
1.2.2.1 Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
1.2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 
1.2.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG 
2.1. Giới thiệu công ty TNHH Thanh Long 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 
2.1.2.1. Chức năng của công ty 
2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 
2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty 
2.1.4. Lĩnh vực hoạt động của công ty 
2.1.5. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 2015- 2016 
2.2. Thực trạng và công tác quản lý và sữ dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Thanh Long 
2.2.1. Thuận lợi, khó khăn 
2.2.1.1. Thuận lợi 
2.2.1.2. Khó khăn 
2.2.2. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty 
2.2.2.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên 
2.2.2.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời 
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn lưu động 
2.2.3.1. Cơ cấu Vốn lưu động 
2.2.3.2. Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 
2.2.3.3. Hàng tồn kho 
2.2.3.4. Nợ phải thu 
2.2.3.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn lưu động 
2.2.4. Đánh giá chung 
2.2.4.1. Kết quả 
2.2.4.2. Hạn chế 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THANH LONG 
3.1. Phương hướng phát triển của công ty 
3.2. Một số giải pháp 
3.2.1. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho 
3.2.2. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 
3.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu 
3.2.4. Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động 
KẾT LUẬN 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công Ty Thuốc Lá

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm và vòng tuần hoàn vốn lưu động:

1.1.1.1. Khái niệm

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của vốn rất quan trọng, nếu không có vốn doanh nghiệp không thể mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, không thể đổi mới thiết bị công nghệ, không thể mở rộng sản xuất kinh doanh…Vì vậy có thể nói vốn là yếu tố số một của mọi quá trình kinh doanh.Vậy vốn là gì?

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản được đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.

Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh được thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau, dựa vào đặc điểm chu chuyển vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm: vốn cố định và vốn lưu động.

Nếu vốn cố định là một bộ phận của vốn đầu tư để hình thành các tài sản cố định, là biểu hiện bằng tiền của vốn cố định thì vốn lưu động  là một bộ phận vốn đầu tư để hình thành tài sản lưu động, là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. Thông thường trong các doanh nghiệp, tài sản lưu động được chia làm 2 loại: tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông.

Tài sản lưu động sản xuất: gồm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, chi phí chờ kết chuyển, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm.

Tài sản lưu động lưu thông: bao gồm các loại tiền (tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển), các loại đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản vốn trong thanh toán (khoản phải thu, khoản tạm ứng).

Từ các phân tích trên có thể rút ra kết luận: Vốn lưu động là bộ phận của vốn đầu tư ứng trước để hình thành tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục.

Gọi là số vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng hiệu quả sẽ không mất đi, doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.

   Đối với một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, hình thức biểu hiện của vốn lưu động là:

  • Tiền trong quỹ của doanh nghiệp (quỹ tiền mặt, quỹ ở ngân hàng)
  • Nguyên vật liệu tồn kho

Còn đối với một doanh nghiệp đang hoạt động, hình thức biểu hiện của vốn lưu động rất đa dạng và phong phú, đó là:

  • Vốn bằng tiền
  • Sản phẩm dở dang, bán thành phẩm
  • Thành phẩm
  • Các khoản phải thu

1.1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động

Do là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động nên đặc điểm vận động của vốn lưu động luôn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản lưu động. Cụ thể là:

  • Vốn lưu động chuyển hoá hình thái liên tục, từ hình thái này qua hình thái khác.
  • Vốn lưu động tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  • Vốn lưu động chuyển dịch toàn bộ giá trị một lần vào giá trị sản phẩm qua một chu kỳ sản xuất kinh doanh.
  • Tại một thời điểm, vốn lưu động tồn tại trên tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.

Vốn lưu động chu chuyển liên tục và lặp lại theo chu kỳ tạo thành một vòng tuần hoàn vốn lưu động. Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn khi trở về hình thái ban đầu hay nói cách khác là kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Xem Thêm ==> Khóa luận phân tích tình hình tài chính Công ty bất động sản Tiến Phát

1.1.1.3. Quá trình vận động của vốn lưu động (vòng tuần hoàn vốn lưu động)

Trong doanh nghiệp sản xuất:

Vốn lưu động vận động qua 3 giai đoạn: T – H – SX – H’- T’

– Giai đoạn mua sắm vật tư (T – H): Đây là giai đoạn khởi đầu vòng tuần hoàn, ban đầu là hình thái tiền tệ được dùng để mua sắm các đối tượng lao động để dự trữ sản xuất.

– Giai đoạn sản xuất (H- SX – H’): Giai đoạn này doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm, từ vốn vật tư dự trữ trải qua quá trình sản xuất trở thành sản phẩm dở dang rồi bán thành phẩm. Kết thúc quá trình sản xuất thì chuyển sang vốn thành phẩm.

– Giai đoạn tiêu thụ (H’- T’): Doanh nghiệp trải qua quá trình tiêu thụ sản phẩm và thu tiền về. Ở giai đoạn này vốn lưu động từ hình thái vốn thành phẩm chuyển sang vốn tiền tệ.

Trong doanh nghiệp thương mại:

Vốn lưu động của doanh nghiệp vận động, chuyển hoá qua 2 giai đoạn: T – H – T’

– Giai đoạn mua: Từ vốn bằng tiền chuyển sang hình thái vốn hàng hoá dự trữ.

– Giai đoạn bán: Từ vốn hàng hoá dự trữ chuyển sang hình thái vốn bằng tiền.

Do quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục nên sự vận động của vốn lưu động đi từ hình thái này sang hình thái khác. Bắt đầu từ hình thái vốn bằng tiền và kết thúc một chu kỳ cũng là vốn bằng tiền, tạo thành vòng tuần hoàn của vốn lưu động. Sự tuần hoàn này có tính chu kỳ tạo thành sự luân chuyển của vốn lưu động.

1.1.2. Phân loại vốn lưu động.

Phân loại vốn lưu động là việc phân chia vốn lưu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức nhất định nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả vốn lưu động.

1.1.2.1. Căn cứ vào vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh

Theo cách phân loại này vốn lưu động được chia thành 3 loại:

– Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: Bao gồm giá trị các khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ.

– Vốn lưu động trong khâu sản xuất: Bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí chờ kết chuyển.

– Vốn lưu động trong khâu lưu thông: Bao gồm các khoản giá trị thành phẩm, vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc, đá quý..), các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, các khoản vốn trong thanh toán.

Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bổ của vốn lưu động trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có biện pháp thích hợp điều chỉnh cơ cấu vốn lưu động hợp lý, đạt được hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

1.1.2.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện

Vốn lưu động được chia thành 2 loại:

– Vốn vật tư, hàng hoá: Bao gồm các khoản vốn lưu động có hình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể như: nguyên nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, sản phẩm dở dang, chi phí trả trước, thành phẩm, hàng hoá…

– Vốn tiền tệ: Bao gồm các khoản vốn tiền tệ như: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản vốn trong thanh toán (phải thu của khách hàng, phải thu nội bộ)…

Cách phân loại này giúp cho các doanh nghiệp xem xét đánh giá mức tồn kho dự trữ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

1.1.3.Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp.

    Theo quan hệ sở hữu về vốn:

– Vốn chủ sở hữu: Là số vốn lưu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, chi phối và định đoạt như vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn do doanh nghiệp tư nhân bỏ ra, vốn góp cổ phần trong công ty cổ phần…

– Các khoản nợ: Là các khoản vốn lưu động được hình thành từ vốn vay các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính khác, vay thông qua phát hành trái phiếu, các khoản nợ chưa thanh toán…

Theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn:

– Nguồn vốn lưu động thường xuyên: Là nguồn có tính chất ổn định nhằm hình thành nên tài sản lưu động thường xuyên cần thiết, bao gồm các khoản dự trữ về nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm nằm trong biên độ dao động của chu kỳ kinh doanh. Đặc điểm của nguồn vốn này là thời gian sử dụng kéo dài.

Nguồn vốn lưu động thường xuyên=Tổng nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệpGiá trị còn lại của TSCĐ và các TSDH khác

Hoặc:

Nguồn vốn lưu động thường xuyên=Tài sản lưu độngNợ ngắn hạn

 

– Nguồn vốn lưu động tạm thời: là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (có thời gian sử dụng dưới 1 năm), chủ yếu là để đáp ứng các nhu cầu có tính chất tạm thời về vốn lưu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này bao gồm các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các khoản nợ ngắn hạn khác.

Theo phạm vi huy động vốn:

Căn cứ vào phạm vi huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp có thể chia thành: Nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài.

Việc phân loại này chủ yếu để xem xét việc huy động nguồn vốn của một doanh nghiệp đang hoạt động.

– Nguồn vốn bên trong: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể động được vào đầu tư từ chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp. Nguồn vốn bên trong thể hiện khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp.

– Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp bao gồm:

+ Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư.

+ Khoản khấu hao tài sản cố định.

+ Tiền nhượng bán tài sản, vật tư không cần dùng hoặc thanh lý tài sản tài sản cố định.

– Nguồn vốn bên ngoài:

Nguồn vốn từ bên ngoài bao hàm một số nguồn chủ yếu sau:

+ Vay người thân.

+ Vay ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác.

+ Gọi góp vốn liên doanh liên kết.

+ Tín dụng thương mại của nhà cung cấp.

+ Thuê tài sản.

+ Huy động vốn bằng phát hành chứng khoán (đối với một số loại hình doanh nghiệp được pháp luật cho phép)

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là 4 đề cương và bài mẫu khóa luận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các công ty có các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, các bạn sinh viên muốn làm bài mới, đề tài khác, chuyên ngành khác thì liên hệ với mình để được tư vấn nhé. Bên mình có dịch vụ hỗ trợ viết khóa luận, luận văn, báo cáo thực tập,tiểu luận…trọn gói cho các bạn sinh viên , liên hệ sđt / zalo : 0909232620

Contact Me on Zalo