Đề tài: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty

5/5 - (25 bình chọn)

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty là một đề tài phổ biến được các bạn sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh chuyên lĩnh vực Marketing chọn làm đề tài làm bài báo cáo tốt nghiệp

Marketing có nhiều mảng, các bạn có thể chọn các mảng như: Chính sách phân phối, chính sách sản phẩm, quản trị kênh phân phối,… Ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Qủa Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH để các bạn sinh viên tham khảo thêm. 

Dưới đây là bài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketingg Tại Công Ty TNHH

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH

 • Lý do chọn đề tài

Hiện nay, thì hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với môi trường tự do cạnh tranh trong cơ chế đầy biến động, phức tạp và chưa ổn định. Một trong những thế mạnh của doanh nghiệp ngày nay phải kể đến sự đóng góp của hoạt động Marketing, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giữa nhà cung ứng và người tiêu thụ.

Việc xây dựng chiến lược Marketing nhằm định hướng cho doanh nghiệp, tránh tình trạng bị động khi môi trường kinh doanh thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì chiến lược Marketing có vai trò quan trọng, nó có ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động, đến sự thành bại của doanh nghiệp trong cả một giai đoạn, thời kỳ… cho nên những nhà xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp không những giỏi về chuyên môn, nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác thông tin về hoạt động của doanh nghiệp mà còn phải là những người am hiểu về thị trường, có tầm nhìn xa và bao quát, đặc biệt là phải có một tư duy sáng tạo cao trong xây dựng chiến lược.

Xuất phát từ nhận thức trên, sau thời gian thực tập tốt nghiệp với sự hướng dẫn tận tình của cô và toàn bộ nhân viên công ty đã giúp tôi viết đề tài:

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Marketing tại công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam”

 • Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nhận thức về chuyên ngành marketing, cùng với phương pháp tiếp cận khoa học, từ đó rút ra được ưu nhược điểm, hạn chế và đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả Marketing của công ty.

 • Đối tượng nghiên cứu

Sẽ khảo sát trực tiếp những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam tại khu vực TP.HCM

 • Phạm vi nghiên cứu

Do năng lực còn hạn chế của bản thân nên không nghiên cứu bao quát tổng thể hết toàn bộ mọi hoạt động marketing của công ty mà chỉ tập trung nghiên cứu một cách tổng quát về thực trạng 4P của công ty.

 • Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu được thực hiện trong ba giai đoạn:

Nghiên cứu sơ bộ: sử dụng phương pháp định tính. Thảo luận nhóm để điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lượng dịch vụ .

Nghiên cứu chính thức: sử dụng phương pháp định lượng bằng cách lập ra bảng câu hỏi khảo sát với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp nhằm kiểm định thang đo và xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự  hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phận mềm SPSS để kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích phương sai (oneway Anova), min, max, sth.

 • Kết cấu đề tài

Ngoài phần mục lục, danh mục sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo cùng với phần phụ lục, nội dung của bài báo cáo gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing tại công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam
 • Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam thời gian tới

Xem thêm các bài viết khác:

Đề cương làm báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING

1.1 Khái quát về marketing

 • 1.1.1 Khái niệm về Marketing
 • 1.1.1.1   Khái niệm
 • 1.1.1.2   Vai trò
 • 1.1.2 Khái niệm quản trị Marketing
 • 1.1.2.1   Khái niệm
 • 1.1.2.2. Vai trò
 • 1.1.3 Khái niệm khách hàng
 • 1.1.3.1   Khái niệm
 • 1.1.3.2   Vai trò
 • 1.1.3.3   Phân loại khách hàng
 • 1.1.4      Khái niệm nhu cầu
 • 1.1.4.1   Khái niệm
 • 1.1.4.2   Vai trò
 • 1.1.4.3   Phân loại nhu cầu
 • 1.1.5 Khái niệm sản phẩm
 • 1.1.5.1   Khái niệm
 • 1.1.5.2   Vai trò
 • 1.1.5.3   Phân loại sản phẩm
 • 1.1.6 Khái niệm thị trường
 • 1.1.6.1   Thị trường trong nước
 • 1.1.6.2   Thị trường nước ngoài

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến marketing

 • 1.2.1 Môi trường vĩ mô
 • 1.2.1.1   Môi trường dân số học
 • 1.2.1.2   Môi trường kinh tế
 • 1.2.1.3   Môi trường tự nhiên
 • 1.2.1.4   Môi trường công nghệ
 • 1.2.1.5   Môi trường chính trị
 • 1.2.1.6   Môi trường văn hóa
 • 1.2.2 Môi trường vi mô
 • 1.2.2.1   Các nhà cung cấp
 • 1.2.2.2   Các trung gian marketing
 • 1.2.2.3   Khách hàng
 • 1.2.2.4   Đối thủ cạnh tranh
 • 1.2.2.5   Công chúng
 • 1.2.3 Môi trường nội bộ
 • 1.2.4 Ma trận SWOT

1.3 Cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động marketing

 • 1.3.1 Nghiên cứu thị trường
 • 1.3.1.1   Phân khúc thị trường
 • 1.3.1.2   Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • 1.3.2 Chiến lược sản phẩm
 • 1.3.2.1   Các thành phần của một sản phẩm
 • 1.3.2.2   Các giai đoan phát triển tới việc mua một sản phẩm mới
 • 1.3.3 Chiến lược giá cả
 • 1.3.3.1   Các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả
 • 1.3.3.2   Phương pháp định giá và các chiến lược giá cả
 • 1.3.4 Chiến lược phân phối
 • 1.3.4.1   Chức năng của kênh phân phối
 • 1.3.4.2   Lựa chọn kênh phân phối
 • 1.3.4.3   Các phương thức phân phối
 • 1.3.5 Chiến lược chiêu thị
 • 1.3.5.1   Chiến lược quảng cáo
 • 1.3.5.2   Bán hàng trực tiếp
 • 1.3.5.3   Marketing trực tiếp
 • 1.3.5.4   Quan hệ công chúng
 • 1.3.5.5   Khuyến mãi

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH 

2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Chiếu Sáng Việt Nam

 • 2.1.1 Giới thiệu sơ lược
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của công ty
 • 2.1.3 Hệ thống tổ chức của công ty
 • 2.1.4 Tình hình sử dụng giờ công và ngày lao động
 • 2.1.5 Phương pháp hoạt động của công ty trong những năm gần đây
 • 2.1.6 Phương hướng và hoạt động của công ty trong thời gian tới
 • 2.1.7 Chính sách kinh doanh dành cho nhân viên

2.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của công ty TNHH trong thời gian tới

 • 2.2.1 Các môi trường ảnh hưởng tới hoạt động Marketing của công ty
 • 2.2.1.1 Môi trường bên ngoài
 • 2.2.1.2 Môi trường bên trong
 • 2.2.2 Thực trạng Marketing ở công ty TNHH trong giai đoạn gần đây
 • 2.2.2.1 Phân tích ma trận SWOT
 • 2.2.2.2 Thực trạng của công ty 4P

2.3. Đánh giá kết quả khảo sát thị trường

2.4. Đánh giá công tác marketing của công ty

 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Khó khăn

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1 Định hướng phát triển của công ty

 • 3.1.1 Định hướng phát triển
 • 3.1.2 Mục tiêu phát triển

3.2 Giải pháp cụ thể

 • 3.2.1 Giải pháp về giá
 • 3.2.2 Giải pháp cho sản phẩm
 • 3.2.3 Giải pháp về kênh phân phối
 • 3.2.4 Giải pháp về hoạt động chiêu thị

3.3 Một số giải pháp khác cho công ty

3.4 Kiến nghị

Đề tài: “Nâng cao hoạt động marketing tại công ty” phù hợp với các bạn đang công tác hoặc thực tập tại một doanh nghiệp, có thể nghiên cứu, nắm rõ kiến thức chuyên ngành: sản phẩm kinh doanh, hoạt động bán hàng, thị trường phân phối sản phẩm, quy trình bán hàng, kế hoạch kinh doanh của công ty,…

Để có được những thông tin này, các bạn sẽ xin công ty thực tập. Ngoài ra, các bạn cần phải phân tích sắc bén, lập luận rõ ràng, trình bày bố cục đúng qui định của nhà trường, …. thì bài báo cáo tốt nghiệp mới được đánh giá tốt. 

Nhiều bạn sinh viên vì một số lí do như: công việc quá bận rộn, học song song hai bằng, gặp phải giáo viên khó tính, kỹ năng tin học không tốt, … hoặc số liệu thông tin công ty thực tập không cho gây khó khăn cho bài báo cáo tốt nghiệp. Vì vậy, các bạn có nhu cầu tìm đến sự hỗ trợ của Dịch Vụ Thuê Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp để hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp. 

Với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 1000 bạn sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp, Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp của Baocaothuctap.net tự tin có thể giải quyết những nỗi lo lắng, ám ảnh của các bạn về bài báo cáo tốt nghiệp. Các bạn hãy liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn dịch vụ và hỗ trợ chọn đề tài làm báo cáo tốt nghiệp ngành Marketing

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →