Phân tích hoạt động truyền thông Marketing của công ty kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

 1. Lý do chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp:

Không đơn thuần như hoạt động truyền thông truyền thống Internet cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các nội dung quảng cáo. Thời đại ngày nay với sự phát triển của smartphone, khách hàng ngày càng dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động lướt web, chơi game, nhắn tin với bạn bè thông qua Internet thì hiệu quả của các hoạt động truyền thông qua internet củng trở nên hiệu quả hơn so với các chương trình quảng cáo trên truyền hình, báo chí…

Truyền thông marketing là lĩnh vực tiến hành hoạt động kinh doanh gắn liền với dòng vận chuyền sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin Internet. Được xem là phương thức Marketing mới, tiết kiệm chi phí nhưng nhanh chóng và có thể đánh giá được hiệu quả thông qua các phương tiện truyền thông số. Đó là nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp trên thế giới xem trọng kênh Marketing này trong giai đoạn hiện nay.

Tại Việt Nam, theo số liệu báo cáo từ tổ chức We Are Social, tính đến tháng 01 năm 2018, dân số Việt Nam có 96.02 triệu người với tỉ lệ đô thị hóa là 35%. Báo cáo này cũng cho biết, tổng số người dùng Internet ở Việt Nam vào tháng 01/2018 là 64 triệu người, tăng đến 13.05 triệu người và khoảng 27.5% so với cùng thời điểm năm ngoái, Việt Nam có 22,8 triệu người sử dụng Internet chiếm 26,55% dân số. Riêng về thị trường thuê bao di động, ước tính hiện tại có đến 72% dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên sở hữu điện thoại thông minh, kết nối được internet, tăng mạnh so với mức 55% của năm ngoái. Có thể nói Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng để phát triển Digital Marketing. Mặc dù đã xuất hiện trong vài năm gần đây nhưng tại Việt Nam, Digital Marketing chưa được nhìn nhận và sử dụng đầy đủ để phát huy được hiệu quả và “độ phủ” rộng như “năng lực” vốn có của nó. Trước sự thay đổi trong phương thức làm Marketing trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì việc nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về ngành này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn sử dụng Digital Marketing.

Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương là đơn vị có uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, thử nghiệm, kiểm tra, bảo trì cho các khách hàng Điện lực, Dầu khí, Công ty xây lắp điện, Công ty về dịch vụ bảo trì điện, sản xuất tủ bảng điện và các Nhà máy, Xí nghiệp công nghiệp…. Từ những ngày đầu, với vốn kinh nghiệm từ nhà sáng lập cộng với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình, sáng tạo, công ty đã xây dựng được danh tiếng tốt trên thị trường, tư vấn các chiến lược phát triển thương hiệu và tổ chức thành công nhiều sự kiện cho các công ty, tập đoàn lớn tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề truyền thông và thực hiện các chiến lược marketing của công ty cho sản phẩm này còn nhiều hạn chế, các công cụ marketing trực tuyến không được tận dụng triệt để, dẫn đến việc người dùng khó tìm kiếm những thông tin về công ty và tiếp cận sản phẩm. Đây là một vấn đề bức thiết cần được quan tâm. Vậy để giúp giải quyết vấn đề này cho công ty và để cho khách hàng quan tâm hơn đến sản phẩm của công ty, tôi quyết định chọn đề tài Phân tích hoạt động truyền thông marketing của công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương để nghiên cứu.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm vào các mục tiêu sau:

 • Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về hoạt động truyền thông
 • Nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.

2.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối ợng nghiên cứu: Hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
 • Phạm vi nghiên cứu: Luận văn này tập trung nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương dựa vào số liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm

3.   Phương pháp nghiên cứu

Với mục đích đưa ra một số đề xuất đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương, tác giả dự kiến sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để tiếp cận với lý thuyết, truyền thông Marketing và thực trạng hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.

Cụ thể là:

 • Tiếp cận về lý thuyết: Tổng hợp những lý thuyết về hoạt động truyền thông Marketing từ nhiều nguồn tài liệu: sách, giáo trình, tạp chí…
 • Tiếp cận thực tế:
  • Thu thập thông tin thứ cấp về thị trường sản phẩm của công ty và về hoạt động truyền thông Marketing của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.
  • Nghiên cứu định tính (phỏng vấn hoặc hỏi ý kiến chuyên gia).
  • Từ những thông tin thu thập được, tác giả sẽ dùng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá… để đưa ra một số kết luận và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương.

4.   Ý nghĩa của đề tài báo cáo tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp này hứa hẹn là một tài liệu hữu ích về vấn đề ứng dụng lý thuyết về hoạt động truyền thông Marketing vào thực tế của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là một lĩnh vực kinh doanh rất mới mẻ và trong tương lai hứa hẹn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này. Do vậy, kết quả của luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành marketing nói chung, chuyên ngành truyền thông Marketing nói riêng cũng như các nhà quản trị Marketing trong việc tìm hiểu lý thuyết về truyền thông Marketing.

5.   Kết cấu báo cáo tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài báo cáo tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương:

 1. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING.
 2. Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG.
 3. Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG.

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING

1.1       Tổng quan về marketing

1.1.1   Khái niệm marketing

1.1.2   Marketing hỗn hợp

1.1.2.1            Khái niệm marketing hỗn hợp

1.1.2.2            Nội dung phối hợp trong marketing mix

1.2       Truyền thông marketing

1.2.1   Bản chất của truyền thông marketing

1.2.1.1            Khái niệm về truyền thông marketing

1.2.1.2            Vai trò của hoạt động truyền thông marketing

1.2.2   Quá trình truyền thông marketing

1.2.2.1            Mô hình truyền thông

1.2.2.2 Sự khác nhau giữa khách hàng tổ chức và cá nhân trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin

1.2.2.3            Tiến trình truyền thông hiệu quả

1.2.3   Các công cụ truyền thông marketing

1.2.3.1            Quảng cáo (Advertisement)

1.2.3.2            Quan hệ công chúng (PR – Public Relation)

1.2.3.3            Kích thích tiêu thụ (Sale Promotion)

1.2.3.4            Bán hàng cá nhân (Personal Selling)

1.2.3.5            Marketing trực tiếp (Direct Marketing)

1.3       Ứng dụng internet trong truyền thông marketing

1.3.1 Quảng cáo trực tuyến

1.3.2 Website

1.3.3 Thư điện tử (Email)

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

2.1       Tổng quan về Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.1.1   Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2   Chức năng, nhiệm vụ

2.1.2.1            Chức năng

2.1.2.2            Nhiệm vụ

2.1.3   Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

2.1.3.1            Bộ máy tổ chức

2.1.3.2            Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong tổ chức

2.1.4   Tình hình nguồn lực của công ty

2.1.5   Sản phẩm/dịch vụ của Công ty

2.1.6   Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2018

2.2       Tổng quan về thị trường hiện nay

2.3       Thực trạng hoạt động truyền thông marketing tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.3.1   Xác định công chúng mục tiêu

2.3.2   Xác định mục tiêu truyền thông

2.3.3   Thiết kế thông điệp truyền thông

2.3.4   Lựa chọn kênh truyền thông

2.3.5   Xác định ngân sách truyền thông

2.3.6   Quyết định về hệ thống truyền thông

2.3.6.2            Bản chất của sản phẩm

2.3.7   Đo lường kết quả truyền thông

2.3.8   Tổ chức và quản lý truyền thông marketing hợp nhất

2.3.9   Nguồn lực cho hoạt động truyền thông Marketing

2.3.9.1 Nguồn nhân lực

2.3.9.2 Nguồn lực cơ sở vật chất

2.3.10 Một số hoạt động truyền thông mà Công ty đã thực hiện

2.4       Đánh giá chung về hoạt động truyền thông marketing đối với các sản phẩm của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

2.4.1   Các thành tựu

2.4.2   Những hạn chế

2.4.3   Nguyên nhân của các hạn chế

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ THÁI BÌNH DƯƠNG

3.1 Các căn cứ tiền đề để hoàn thiện hoạt động truyền thông tại Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty Kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

3.1.2   Đặc điểm thị trường và khách hàng của công ty

3.1.3   Đặc điểm sản phẩm của Công ty

3.1.4   Các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến các quyết định truyền thông của Công ty

3.1.4.1            Các yếu tố vĩ mô

3.1.4.2            Các yếu tố vi mô

3.2       Giải pháp truyển thông cho các sản phẩm của Công ty

3.2.1   Xác định lại công chúng mục tiêu

3.2.2   Thiết kế thông điệp truyền thông

3.2.3   Hoàn thiện kênh truyền thông

3.2.4   Quyết định lựa chon công cụ/phương tiện truyền thông

3.2.4.1            Quảng cáo

3.2.4.2            Kích thích tiêu thụ

3.2.4.3            Bán hàng cá nhân

3.2.4.4            Marketing trực tiếp

3.2.5   Giải pháp về đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông

3.2.6   Xây dựng chương trình truyền thông IMC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Phân tích hoạt động truyền thông Marketing của công ty kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Phân tích hoạt động truyền thông Marketing của công ty kỹ thuật và thiết bị Thái Bình Dương ,các bạn có thể liên hệ Viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!