Phân Tích Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH Bán Lẻ Sách Phương Nam

Rate this post

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập chia sẻ đến các bạn sinh viên một mầu đề tài liên quan đên Marketing, chúng ta cũng đã biết Marketing đã và đang là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu trong bối cảnh kinh tế mở cửa, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp mà đồng thời ảnh hưởng lớn với người tiêu dùng, tạo ra sự kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường trong tất cả các giai đoạn như tìm kiếm thông tin thị trường, truyền thông, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ khách hàng. Những lợi ích mà marketing đem lại rất nhiều, vì vậy dần dần chủ đề này cũng được khá nhiều bạn chọn vì tính thực tế.

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: Phân Tích Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH Bán Lẻ Sách Phương Nam

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING

 • Tổng quan về marketing, marketing-mix, quản trị marketing
  1.1. Khái niệm marketing
  1.1.2. Khái niệm marketing hỗn hợp ( marketing-mix )
  1.1.3. Khái niệm quản trị marketing
 • Mục tiêu và chức năng của marketing
  2.1. Mục tiêu của marketing
  1.2.2. Chức năng của marketing

1.3  Các thành phần trong marketing hỗn hợp ( marketing-mix )

 •                   1.3.1. Chiến lược sản phẩm
  1.3.2. Chính sách về giá
  1.3.3. Chính sách phân phối
  1.3.4. Chính sách chiêu thị

1.4 .  Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty

 • 1.4.1. Môi trường vĩ mô
 • 1.4.1.1. Môi trường kinh tế
 • 1.4.1.2. Môi trường chính trị – pháp luật
 • 1.4.1.3. Môi trường văn hóa – xã hội
 • 1.4.1.4. Môi trường công nghệ
 • 1.4.2. Môi trường vi mô
 • 1.4.2.1. Nhà cung ứng
 • 1.4.2.2. Đối thủ cạnh tranh
 • 1.4.2.3. Khách hàng
 • 1.4.3. Môi trường nội tại
 • 1.4.3.1. Nguồn nhân lực
 • 1.4.3.2. Cơ sở vật chất
 • 1.4.3.3. Tài chính

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

 • . Giới thiệu khái quát về công ty
  1.1. Giới thiệu chu
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
  2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
 • 2.1.5. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại công ty trong thời gian qua
 • Thực trạng marketing tại công ty TNHH bán lẻ sách Phương Nam Cần Thơ
 • 2.2.1. Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.2. Chiến lược giá
 • 2.2.3. Chiến lược phân phối
 • 2.2.4. Chiến lược chiêu thị

2.3.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing tại công ty TNHH bán lẻ sách Phương Nam Cần Thơ

 • 2.3.1. Môi trường vĩ mô
 • 2.3.1.1. Môi trường kinh tế
 • 2.3.1.2. Môi trường chính trị – pháp luật
 • 2.3.1.3. Môi trường văn hóa – xã hội
 • 2.3.1.4. Môi trường công nghệ
 • 2.3.2. Môi trường vi mô
 • 2.3.2.1. Nhà cung ứng
 • 2.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh
 • 2.3.2.3. Khách hàng
 • 2.3.3. Môi trường nội tại
 • 2.3.3.1. Nguồn nhân lực
 • 2.3.3.2. Cơ sở vật chất
 • 2.3.3.3. Tài chính

2.4. Nhận xét chung về hoạt động marketing tại công ty TNHH bán lẻ sách Phương Nam Cần Thơ

 • 2.4.1. Thuận lợi
 • 2.4.2. Khó khăn

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SÁCH PHƯƠNG NAM CẦN THƠ

3.1. Định hướng phát triển của công ty

3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước

2.2. Kiến nghị đối với công ty

Xem thêm:

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Marketing Tại Công Ty TNHH Bán Lẻ Sách Phương Nam

Trên đây là đê cường mẫu mình làm sơ lược để chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo, trong quá trình làm bài báo cáo nếu bạn gặp khó khăn hoặc có nhu cầu thuê viết thì hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo liên hệ đến mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620