Đề cương mẫu: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại CTY TNHH

Rate this post

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH

Chào các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp!

Như các bạn đã được biết Tài chính doanh nghiệp là nghiên cứu về quá trình  hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Cũng chính vì thế mà lĩnh vực tài chính doanh nghiệp này được rất nhiều bạn sinh viên chọn làm đề tài cho bài viết báo cáo tốt nghiệp của mình, bởi nguyên nhân đấy mà tại bài viết này, baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn một mẫu đề cương mình làm sơ lược để các bạn tham khảo. Đề tài là: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty TNHH....

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch phân tích
  • Thu thập và xử lý thông tin
  • Tiến hành phân tích
  • Dự đoán và quyết định
 • Phương pháp phân tích
 • 1.3.1.   Phân tích theo chiều ngang
 • 1.3.2.   Phân tích xu hướng
 • 1.3.3.   Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo quy mô chung)
 • 1.3.4.   Phân tích theo các tỷ số chủ yếu
 • 1.3.5    Phân pháp liên hệ cân đối

1.4 Nội dung phân tích

 • 1.4.1    Phân tích khái quát tình hình tài chính
 • 1.4.2    Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính
 • 1.4.3   Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm:

Chương 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA

2.1  Khái quát chung về công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA

 • 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty AIA
 • 2.1.2.1 sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
 • 2.1.2.2 chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA

 • 2.2.1 Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 • 2.2.2 Phân tích bảng cân đối kế toán
 • 2.2.3 Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
 • 2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận
 • 2.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
 • 2.2.4 Phân tích Dupont
 • 2.2.4.1 Phân tích ROA
 • 2.2.4.2 Phân tích ROE

2.3 Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty

3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA

 • 3.2.1 Biện pháp quản lí chi phí và doanh thu
 • 3.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty TNHH

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược gửi đến các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp tham khảo, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài: “Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty TNHH” hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghệp thì liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620