Pháp Luật Về Hành Vi Thỏa Thuận Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Thương Mại

Rate this post

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: Pháp Luật Về Hành Vi Thỏa Thuận Cạnh Tranh Trong HĐ Thương Mại

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1.1. Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại

1.2. Khái niệm và đặc điểm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.3. Nội dung pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và xử lý hành vi này theo pháp luật hiện hành

 • 1.3.1. Hệ thống quy định về hành vi thỏa thuận han chế cạnh tranh
 • 1.3.2. Nội dung quy định thỏa thuận thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật hiện hành

1.3.2.1.  Các biện pháp xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 •   – Các biện pháp chế tài
 •   – Các biện pháp quản lý

1.3.2.2. Cơ quan xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

1.3.2.3. Trình tự và thủ tục xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 • –  Điều kiện thụ lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • –  Quy trình xử lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • – Thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

2.1. Thực trạng quy định về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật trong xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại

 • 2.2.1. Kết quả đạt được
 • 2.2.2. Khó khăn, vướng mắc

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

3.1. Phương hướng hoàn thiện áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 • 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện  pháp luật
 • 3.2.2. Giải pháp trong công tác xử lý các hành vi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

KẾT LUẬN

Xem thêm:

Cách làm báo cáo thực tập: Pháp Luật Về Hành Vi Thỏa Thuận Cạnh Tranh Trong HĐ Thương Mại

Trên đây là mẫu đề cương tham khảo làm báo cáo thực tập ngành Luật Thương Mại mà mình chia sẻ đến các bạn sinh viên, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc có nhu cầu sử duụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập thì có thể liên hệ với mình qua SĐT ZALO: 0973 287 149