Phát Triển Dịch Vụ Kinh Doanh Thẻ Thanh Toán Tại Ngân Hàng TMCP

Ngày nay, nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ dẫn đến tính cạnh tranh ngành Ngân Hàng càng trở nên gay gắt, cực độ về mức độ, phạm vị sản phẩm và các dịch vụ cung ứng trên thị trường ngày nay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các dịch vụ mua bán trao đổi hàng hóa cũng được mở rộng và nâng cao hơn về mặc thanh toán đòi hỏi phải nhanh chóng, bảo mật và có độ an toàn cao hơn. Thêm vào đấy, hiện nay là thời đại công nghệ 4.0 nên những thành tựu về  công nghệ thông tin trên các nước nói chung và nước ta nói riêng phải nỗ lực để hội nhập toàn cầu tránh đứng ngoài sự phát triển kinh tế. Thẻ ngân hàng xuất hiện là sự kết hợp hoàn hảo của khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lý ngân hàng.Thẻ ngân hàng là công nghệ hiện đại, nó đã và đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Vì thế mà các bạn sinh viên ngành Ngân Hàng thường chọn lĩnh vực Dịch vụ ngân hàng làm đề tài báo cáo tốt nghiệp, nhận thấy điều ấy nên ở bài viết này, Baocaothuctap.net xin phép chia sẻ đến các bạn một đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp với đề tài khá quen thuộc:” MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH “.

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục đích nghiên cứu
 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Kết cấu khóa luận

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán

 • 1.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán và đặc điểm thẻ thanh toán
 • 1.1.1.1.Khái niệm
 • 1.1.1.2.Đặc điểm của thẻ thanh toán
 • 1.1.2 Phân loại thẻ thanh toán

1.2 Dịch vụ thẻ thanh toán và sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán

 • 1.2.1 Khái niệm dịch vụ kinh doanh thẻ thanh toán
 • 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ thẻ thanh toán
 • 1.2.3 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ thanh toán đối với Ngân hàng thương mại và nền kinh tế
 • 1.2.4 Những lợi ích của dịch vụ thẻ thanh toán
 • 1.2.4.1 Lợi ích đối với chủ thẻ
 • 1.2.4.2.Lợi ích đối với ngân hàng

1.3 Những rủi ro trong sử dụng thẻ thanh toán

 • 1.3.1 Rủi ro giả mạo
 • 1.3.2 Rủi ro tín dụng
 • 1.3.3 Rủi ro về kỹ thuật, công nghệ
 • 1.3.4 Rủi ro về đạo đức của nhân viên ngân hàng

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán

 • 1.4.1 Nhân tố nội bộ ngân hàng
 • 1.4.1.1 Điều kiện khoa học – công nghệ
 • 1.4.1.2 Khả năng về nguồn vốn
 • 1.4.1.3 Trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác thẻ
 • 1.4.2 Nhân tố bên ngoài
 • 1.4.2.1 Điều kiện về kinh tế
 • 1.4.2.2 Điều kiện văn hóa – xã hội
 • 1.4.2.3 Điều kiện pháp lí
 • 1.4.2.4 Điều kiện về cạnh tranh

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

2.1 Tổng quan về ngân hàng vp bank – Chi nhánh Tân Bình

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển cuả ngân hàng VPBANK
 • 2.1.1.1.Giới thiệu chung về VPBank
 • 2.1.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank
 • 2.1.2. Hoạt động của ngân hàng VPBANK – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.1.2.1 Chức năng của ngân hàng
 • 2.1.2.2. Mục tiêu chiến lược của Ngân hàng
 • 2.1.2.3 Định hướng kinh doanh của Ngân hàng
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của VPBANK – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBANK – Chi nhánh Tân Bình

2.2. Thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

 • 2.2.1.Những quy định chung của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng về thẻ thanh toán

2.2.1.1.Trách nhiệm và quyền hạn của chủ thẻ

2.2.1.2.Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

 • 2.2.2 Các sản phẩm thẻ thanh toán
 • 2.2.3 Quy trình phát hành thẻ
 • 2.2.4. Quy trình thanh toán thẻ
 • 2.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.2.6. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tân Bình
 • 2.2.6.1 Khả năng mở rộng thị phần, thu hút khách hàng mới
 • 2.2.5.2 Sự phát triển của công nghệ thông tin trong dịch vụ thẻ thanh toán
 • 2.2.6.3 Số lượng thẻ thanh toán
 • 2.2.6.4 Doanh số giao dịch phát sinh trên tài khoản thẻ
 • 2.2.6.5 Tình hình thanh toán lương qua thẻ
 • 2.2.6.6. Mạng lưới giao dịch thẻ
 • 2.2.6.7.Doanh số thanh toán thẻ
 • 2.2.6.8.Tần suất giao dịch thẻ thanh toán

2.3. Đánh giá thành công và tồn tại trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tân Bình

 • 2.3.1. Thành công
 • 2.3.2. Tồn tại

Xem thêm:

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH  VỤ KINH DOANH THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

3.1 Kế hoạch trong thời gian tới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Tân Bình

3.2 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP

 • 3.2.1 Giải pháp chính sách Marketing dịch vụ thẻ thanh toán
 • 3.2.2. Mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ
 • 3.2.3.Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
 • 3.2.4 Giải pháp về tài chính
 • 3.2.5 Giải pháp về kỹ thuật công nghệ

KẾT LUẬN

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Thẻ Thanh Toán Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần

Trên đây là mẫu đề cương mình làm sơ lược để các bạn có thể tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc gặp những khó khăn khi làm báo cáo tốt nghiệp, báo cáo thực tập, tiểu luận, chuyên đề, khóa luận thì có thể liên hệ Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp qua SĐT ZALO: 0909 232 620

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →