Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Sản Xuất Kinh Doanh Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập: Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Sản Xuất Kinh Doanh Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: 

 • 1.1. Lý do chọn đề tài.
 • 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu.
 • 1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
 • 1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu.

Tóm lược chương 1.

Chương 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KCHCN TẠI VIETTINBANK BẾN TRE 

2.1. Giới thiệu khái quát về Vietinbank.

2.2. Tổng quan về Vietinbank Bến Tre.

 • 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank Bến Tre.
 • 2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Vietinbank Bến Tre.
 • 2.2.3. Sơ đồ tổ chức và mối quan  hệ các phòng ban tại Vietinbank Bến Tre.
 • 2.2.4. Chức năng các phòng ban tại Vietinbank Bến Tre.
 • 2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN tại VietinBank Bến Tre giai đoạn 2014-2019.

2.3. Các vấn đề phát triển sản phẩm.

 • 2.3.1. Sự cần thiết phát triển sản phẩm.
 • 2.3.2. Vấn đề duy trì và tăng trưởng tín dụng.
 • 2.3.3. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu khách hàng.
 • 2.3.4. Vấn đề bán chéo sản phẩm.
 • 2.3.5. Vấn đề giữ chân khách hàng và kênh phân phối.

Tóm tắt chương 2

Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

3.1. Cơ sở lý thuyết

3.1.1. Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN.

3.1.2.1. Khái quát về lĩnh vực cho vay.

3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay.

3.1.2.3. Vai trò của cho vay.

3.1.2.4. Các sản phẩm cho vay tiêu biểu.

 • Phát triển sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN.
  • Khái niệm phát triển sản phẩm.
  • Nội dung phát triển sản phẩm.
   • Khi nào nên phát triển sản phẩm.
   • Phát triển về thị phần, chất lượng sản phẩm.
   • Tăng hiệu quả sản phẩm.
   • Tăng cường kiểm soát rủi ro.
   • Đa dạng hóa danh mục sản phẩm.
  • Mục tiêu phát triển sản phẩm.
   • Thỏa mãn yêu cầu khách hàng.
   • Tạo ra lợi thế cạnh tranh.
   • Tăng trưởng doanh thu, đem lại lợi nhuận.
   • Đem đến những giá trị cho xã hội.
   • Nuôi dưỡng một nền văn hóa nội bộ liên tục đổi mới, cách tân.
  • Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá phát triển sản phẩm.
   • Lợi nhuận.
   • Chất lượng.
   • Chi phí, thời gian phát triển.
   • Khả năng phát triển.
   • Mức độ đa dạng hóa.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm.
   • Nhân tố xuất phát từ môi trường bên ngoài.
   • Nhân tố xuất phát từ bản thân ngân hàng.
  • Những rủi ro phải đối mặt khi phát triển sản phẩm.
   • Rủi ro trong công nghệ.
   • Rủi ro thị trường.
   • Rủi ro hoạt động.
   • Rủi ro tài chính.
  • Phương pháp nghiên cứu:
 • 3.2.1. Phương pháp thống kê, so sánh các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN hiệu quả, mang tính cạnh tranh hơn tại các NHTM khác trên cùng địa bàn tỉnh so với Vietinbank Bến Tre.
 • 3.2.2. Sử dụng phương pháp khảo sát mẫu 1000 khách hàng bằng bảng câu hỏi về phát triển sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh đối với KHCN tại Vietinbank Bến Tre.
 • 3.2.3 Phương pháp phân tích, đánh giá các thuộc tính sản phẩm đang có, thiết kế các giải pháp hoàn thiện để phát triển sản phẩm.

Tóm tắt chương 3

Chương 4: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHCN TẠI VIETINBANK BẾN TRE

4.1. Tổng quan sản phẩm.

 • 4.1.1. Giới thiệu về sản phẩm.
 • 4.1.2. Các nội dung sản phẩm tiêu biểu đang triển khai.

4.2. Thực trạng phát triển sản phẩm.

 • 4.2.1. Lợi nhuận.
 • 4.2.2. Chất lượng
 • 4.2.3. Chi phí, thời gian phát triển.
 • 4.2.4. Khả năng phát triển.
 • 4.2.5. Mức độ đa dạng hóa.
 • 4.3. Đánh giá phát triển sản phẩm.
 • 4.3.1. Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu đánh giá cơ bản.
 • 4.3.2. Những hạn chế.

4.4. Nguyên nhân của những hạn chế phát triển sản phẩm.

 • 4.4.1. Yếu tố nội bộ:
 • 4.4.1.1. Công tác nhân sự soạn thảo sản phẩm và tính đặc thù từng vùng miền khác nhau.
 • 4.4.1.2. Khẩu vị rủi ro Vietinbank.
 • 4.4.1.3. Thủ tục cho vay và quy trình nghiệp vụ.
 • 4.4.1.4. Năng suất lao động của cán bộ.
 • 4.4.1.5. Việc triển khai các sản phẩm bán chéo đi kèm.
 • 4.4.1.6. Kênh phân phối và cách thức tiếp cận.
 • 4.4.2. Yếu tố bên ngoài.

Tóm tắt chương 4

Xem thêm:

Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHCN TẠI VIETINGBANK

5.1. Căn cứ đề xuất giải pháp.

 • 5.1.1. Định hướng chiến lược phát triển của Vietinbank Bến Tre hiện nay.
 • 5.1.2. Định hướng phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ lực của tỉnh Bến Tre hiện nay.

5.2. Một số giải pháp phát triển sản phẩm.

5.2.1. Giải pháp chung.

 • 5.2.1.1. Giải pháp khác biệt hóa về phát triển nhân lực.
 • 5.2.1.2. Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm.
 • 5.2.1.3. Giải pháp đa dạng hoá đối tượng vay vốn.
 • 5.2.1.4. Giải pháp hiện đại hóa công nghệ và đơn giản hoá thủ tục.
 • 5.2.1.5. Giải pháp và hợp tác với các đối tác chiến lược.

5.2.2. Giải pháp cụ thể.

 • Xác định đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.
 • Xây dựng chính sách sản phẩm phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bến Tre.
 • Đẩy mạnh ưu đãi hình thức cho vay thông qua các nhà cung ứng phương tiện sản xuất, vật tư, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi.
 • Quy định thông thoáng hơn về cơ chế bảo đảm tiền vay.
 • Mở rộng quy định về mục đích vay vốn và phương thức cho vay.
 • Tiếp tục hoàn thiện quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục cho vay.
 • Vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất.
 • Đặc biệt chú trọng phát triển loại hình tín dụng cho thuê tài chính.
 • Kết hợp các gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khác đi kèm khoản vay.
 • Phát triển hệ thống quảng bá, kênh phân phối sản phẩm.
 • Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

5.3.1. Hạn chế.

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo.

Tóm tắt chương 5

Kết luận

Cách viết báo cáo thực tập: Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Sản Xuất Kinh Doanh Dối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP

            Phát triển sản phẩm là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu, giới chuyên môn và nhiều tác giả đề cập tới trong các bài viết nghiên cứu nhằm xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi tác giả lại tiếp cận theo những khía cạnh khác nhau, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực cho vấn đề phát triển sản phẩm. Trên đây là một dạng đề cương mẫu mình làm sơ lược chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo viết báo cáo thực tập ngành Ngân Hàng, nếu bạn có thắc mắc nào hoặc gặp phải khó khăn không thể hoàn thiện bài báo cáo thì liên lạc đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập của mình bằng cách kết nối SĐT ZALO: 0909 232 620

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →