Báo cáo tốt nghiệp về thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Kinh Tế Chính Trị là một ngành đang được phát triển vì vậy những bạn sinh viên mỗi khi chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp sẽ dành rất nhiều thời gian cho việc chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp. Tuy nhiên, do chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên sẽ rất dễ phân vân, băn khoăn giữa các đề tài.

Vì vậy, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề tài báo cáo tốt nghiệp Kinh tế chính trị: Phát triển thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một đề tài viết báo cáo mà các bạn không nên bỏ qua. 

Đề tài: Phát triển thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây, Baocaothuctap.net còn chia sẻ Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp Kinh tế chính trị với đề tài trên. Các bạn tham khảo và bám sát yêu cầu giáo viên để điều chỉnh lại cho phù hợp hơn nhé. 

Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài:
 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài:
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
 4. Phương pháp nghiên cứu:
 5. Bố cục của báo cáo:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thành phần kinh tế tư nhân

1.1. Một số khái niệm chung

 • 1.1.1. Khái niệm kinh tế
 • 1.1.2. Khái niệm thành phần kinh tế
 • 1.1.3. Khái niệm thành phần kinh tế tư nhân

1.2. Vai trò của TPKT tư nhân

1.3. Quan điểm của ĐCSVN về TPKT tư nhân

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Giới thiệu chung về Thành phố Hồ Chí Minh

 • 2.1.1. Điều kiện tự nhiên
 • 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Đánh giá thực trạng

 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế
 • 2.3.3. Nguyên nhân

Xem thêm: 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Phương hướng phát triển TPKT tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

3.2. Giải pháp

3.3. Kiến nghị

Hiện tại. Baocaothuctap.net có nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp trọn gói. Bạn sinh viên nào gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ thì liên hệ ngay Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất! 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →