Quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cty Phân bón

5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo thực tập quản trị chất lượng được ít các bạn sinh viên quan tâm khi lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập, tuy nhiên cũng có các bạn ngoại lệ và muốn làm khác với mọi người, một phần cũng là yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, Bài viết này gợi có cho các bạn mẫu báo cáo thực tập áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp về quản trị chất lượng

Báo cao tốt nghiệp: Nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty.

Lời mở đầu Quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cty Phân bón

Lý do chọn đề tài

Hiện nay, trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra như là một xu thế phát triển tất yếu của của nhân loại. Việt Nam ta là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á cũng đã hòa mình vào xu thế mang tính toàn cầu này bằng cách tham gia vào các tổ chức kinh tế mang tầm cỡ thế giới như: WTO, ASEAN, APEC, ASEM,… điều này đã mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc gia nhập vào các tổ chức này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều thị trường mới và tiềm năng cho sản phẩm, dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, để có thể thâm nhập vào thị trường đó thì các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh về giá cả mà còn phải cạnh tranh về chất lượng. Vì vậy, nếu muốn thâm nhập, tồn tại và đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp phải khẳng định được chất lượng và không ngừng cải tiến chất lượng các loại sản phẩm và dịch vụ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao của thị trường.
Để có thể khẳng định chất lượng của mình với thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được một hệ thống chất lượng thật vững chắc với những chính sách chất lượng tốt và thể hiện được năng lực của Công Ty mình.

Xuất phát từ lý do đó, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công Ty Cổ Phần Phân bón Long Hiệp, em đã chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp“Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần Long Hiệp” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp cho mình.

 • Mục tiêu nghiên cứu:
 • Hệ thống hóa lại một số kiến thức về hệ thống quản trị chất lượng, chính sách chất lượng và tìm hiểu thực tế về thực trạng áp dụng hệ thống chất lượng, chính sách chất lượng tại Công Ty để từ đó dề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chất lượng .
 • Đối tượng ngiên cứu:
 • Hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Phân bón Long Hiệp.
 • Phạm vi nghiên cứu: Công Ty Cổ Phần Phân bón Long Hiệp.
 • Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Phân bón Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty.  Nội dung đề tài gồm 3 chương:
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 • CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
 • CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỒNG CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP

Xem thêm

Đề cương đề tài Quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cty Phân bón

 • MỤC LỤC
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu:
 • Đối tượng ngiên cứu:
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 • 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG
 • 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 • 1.2.1 Khái niệm hệ thống quản trị chất lượng
 • 1.2.2 Vai trò và chức năng của hệ thống quản trị  chất lượng
 • 1.3 KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
 • 1.4 KHÁI QUÁT VỀ TIÊU CHUẨN ISO
 • 1.4.1 Khái niệm ISO
 • 1.4.2 Mục đích của ISO
 • 1.4.3 Những bộ tiêu chuẩn hiện hành của ISO
 • Sơ đồ 1: Một số tiêu chuẩn ISO 9000 phổ biến
 • CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
 • 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
 • 2.1.1 Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Long Hiệp
 • 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển của Công Ty:
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ:
 • 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty:
 • 2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức
 • 2.1.6 Các phần mềm quản lý tại Công Ty
 • 2.1.7 Một số đối tác trong và ngoài nước của Công Ty
 • Bảng 1: một số đối tác trong và ngoài nước
 • 2.1.8 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.1.9 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển của Công Ty
 • CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỒNG CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
 • 3.1  THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
 • 3.2 Các yêu cầu về kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ
 • 3.2.1 Kiểm soát hồ sơ:
 • 3.2.2 Kiểm soát tài liệu:
 • 3.3 Trách nhiệm của lãnh đạo
 • 3.3.1 Cam kết của lãnh đạo
 • 3.3.2 Hướng vào khách hàng
 • 3.3.3 Thiết lập Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng cho các  phòng ban
 • 3.3.4 Xác định quyền hạn chức vụ cho các chức danh lãnh đạo trong Công Ty
 • 3.3.5 Quy trình trao đổi thông tin
 • 3.4 Tạo sản phẩm
 • 3.4.1 Hoạch định cho việc tạo sản phẩm
 • 3.4.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng
 • 3.4.3 Kiểm soát thiết kế và phát triển
 • 3.5 Kiểm soát mua hàng
 • 3.6 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • 3.6.1 Lập kế hoạch sản xuất tuần
 • 3.6.2 Lập lệnh sản xuất hằng ngày
 • 3.6.3 Phát hành lệnh sản xuất
 • 3.6.4 Triển khai lệnh sản xuất
 • 3.6.5 Thống kê sản lượng hàng ngày và các phát sinh trong ngày
 • 3.6.6 Tồng hợp số liệu và dự báo sản lượng cho năm sau
 • 3.7 Kiểm soát thiết bị đo lường
 • 3.8 Đo lường và phân tích cải tiến
 • 3.8.1 Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
 • 3.8.2 Đánh giá nội bộ
 • 3.8.3 Theo dõi và đo lường các quá trình:
 • 3.8.4 Theo dõi và đo lường sản phẩm
 • 3.8.5 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • 3.8.7 Cải tiến
 • 3.8.8 Hành động khắc phục
 • 3.8.9 Hành động phòng ngừa
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3:
 • KẾT LUẬN CHUNG
 • ► Tích cực
 • ► Hạn chế
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP:

XEM THÊM

Kho 34 Báo cáo thực tập tại công ty phân bón

Kết luận Quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cty Phân bón

Trong một môi trường kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp như hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững đòi hỏi công ty phải chuẩn hóa toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đến tay khách hàng. Việc xây dựng hệ thống ISO 9001:2008 trong công ty cổ phần Phân bón Long Hiệp chính là những bước đi cần thiết giúp công ty phát triền và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng toàn diên tốt nhất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Với việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể thể hiện ở việc công ty đã có một quy trình chuẩn hóa chất lượng ở mọi công đoạn và quy trình sản xuất để cho ra những sản phẩm chất lượng. Doanh số và lợi nhuận của công ty liên tục tăng, quy mô không ngừng được mở rộng kể từ khi thành lập cho đến nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và lợi ích mà hệ thống tiêu chuẩn ISO mang lại thì vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, thông qua phân tích giải pháp và thực trạng chúng ta có thể thấy việc áp dụng tiêu chuẩn này vẫn còn nhiều vấn đề như là quy trình thủ tục chưa chuyên nghiệp, hồ sơ và giấy tờ liên quan còn rườm rà nặng nề, đôi lúc quy trình còn chồng chéo lên nhau,… Do đó để việc áp dụng tiêu chuẩn này cho kết quả một cách hoàn hảo hơn công ty nên thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống.

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Báo cáo thực tập quản trị chất lượng, Báo cáo thực tập tại công ty phân bón

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →