Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán các Tài Khoản, Các Phần Hành

Rate this post

Một số Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán các Tài Khoản, Các Phần Hành kế toán hỗ trợ các bạn làm bài báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp kế toán, còn nhiều tài liệu và bài mẫu trên website các bạn theo dõi đọc thêm nhé

Qúa trình làm bài nếu các bạn có nhu cầu làm báo cáo thực tập trọn gói, bài làm chát lượng và không lỗi đạo văn, các bạn Inbox mình nhé https://zalo.me/0909232620

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán – Kế toán vốn bằng tiền:

– Chứng từ sử dụng: Phiếu thu (mẫu số 01-TT), phiếu chi (mẫu số 02-TT), bảng kiểm kê quỹ (mẫu số 07a và 07b – TT).

– Tài khoán sử dụng: TK111, 112

– Sổ kế toán quỹ: Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái.

– Quy tình thực hiện: hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ được ghi chép là phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có để tiến hành ghi vào chứng từ ghi sổ như sau:

+ CTGS số 01: Ghi nợ TK111

+ CTGS số 02: Ghi nợ TK112

+ CTGS số 03: Ghi nợ TK111

+ CTGS số 04: Ghi nợ TK112

Từ CTGS kế toán ghi vao sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào sổ cái TK111, 112.

Kế toán căn cứ các chứng từ phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo có để sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết TGNH.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH VỐN BẰNG TIỀN:

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH VỐN BẰNG TIỀN
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH VỐN BẰNG TIỀN

Ghi chú: ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Xem thêm Tổng hợp ==> Báo cáo thực tập kế toán

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ Phần hành kế toán – Kế toán tài sản cố định:

– Chứng từ sử dụng: Biên bản giao nhận TSCĐ (mẫu số 01-TSCĐ/BB), thẻ TSCĐ (mẫu số 02-TSCĐ/BB), biên bản thanh lý TSCĐ (mẫu số 03-TSCĐ/BB) các chứng từ khác liên quan.

– Tài khoản sử dụng: 211, 214.

– Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết TSCĐ, sổ chứng từ ghi sổ, sổ cái TK211, 214.

– Quy trình thực hiện: Hàng ngày kế toán căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ để vào sổ TSCĐ. Cũng từ đó kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào sổ tổng hợp sổ cái TK211, 214. Kế toán sử dụng CTGS số 05: ghi có TK211.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ghi chú: ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Chứng từ sử dụng: Bảng chấm công (mẫu số 01-LĐTL), bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02-LĐTL), bảng phân bổ tiền lương và các khoản bảo hiểm (mẫu số 01-BPB)…

– Tài khoản sử dụng: 334, 338.

– Sổ kế toán sử dụng: SCT các tài khoản 334, 338, SC: TK334, 338 sổ chứng từ ghi sổ.

– Quy trình thực hiện: kế toán căn cứ vào bảng chấm công, giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH để vào sổ CT tài khoản 334, 338. Từ những chứng từ đã tập hợp được kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái khác TK334, 338, CTGS số 06: ghi có TK334, 338.

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành “Tiền lương và các khoản trích theo lương”.

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Tiền lương và các khoản trích theo lương
Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Tiền lương và các khoản trích theo lương

Ghi chú: ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ tài khoản kế toán – Kế toán công nợ phải thu, phải trả:

– Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy báo nợ, hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho…

– Tài khoản sử dụng: 131, 331.

– Sổ kế toán sử dụng: SCT thanh toán với người mua (1313 SCT thanh toán với người bán (331), BTH thanh toán với người mua, người bán, sổ cái TK 131, 331, số chứng từ ghi sổ.

– Quy trình thực hiện: Kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo Nợ để vào sổ chi tiết TK 131, 331. Từ những chứng từ đã tập hợp được, kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái TK131, 331. CTGS số 07: Ghi có TK131, 331

* Trình tự ghi sổ kế toán phần hành “Nợ phải thu, phải trả”

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Nợ phải thu, phải trả
Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Nợ phải thu, phải trả

Ghi chú: ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán – Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ:

– Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho, xuất kho, biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ dụng cụ, biên bản kiểm kê vật tư, công cụ dụng cụ, bảng kê mua hàng….

– Tài khoản sử dụng: 152, 153

– Sổ kế toán sử dụng: SCT tài khoản 152, 153, SC152, 153

– Quy trình thực hiện: Căn cứ vào phiếu nhập kho, xuất kho, biên bản kiểm kê vật tư kế toán vào sổ chi tiết vật tư. Cũng từ những chứng từ đã tập hợp được kế toán vào sổ đăng ký chứng từ và sổ cái TK152, 153. CTGS số 08: ghi có TK152, 153.

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành: “Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ”

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Ghi chú: ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:

– Chứng từ sử dụng: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, bảng kê mua hàng, phiếu chi, chứng từ phản ánh các loại thuế, phí và các khoản chi phí bằng tiền khác.

Các loại chứng từ trên được tổ chức lập, luân chuyển tại các phần hàng tương ứng. Sau đó chuyển cho bộ phận kế toán để phân loại chứng từ, tập hợp chi phí.

– Tài khoản sử dụng: 621, 622, 627, 154

– Sổ kế toán sử dụng: SCT 621, 622, 627, 154, SC621, 622, 627, 632, 154, sổ chứng từ ghi sổ.

– Quy trình thực hiện: Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương, bảng kê nguyên vật liệu kế toán vào sổ chi tiết TK621, 622, 627, 154, từ những chứng từ đã tập hợp được kế toán vào sổ đăng ký CTGS và sổ cái. CTGS số 09: ghi có TK621, 622…

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành “Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”

Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Trình tự ghi sổ kế toán phần hành Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

g. Kế toán tổng hợp:

– Thực hiện các phần hành còn lại của bộ phận kế toán trên như hoạt động tài chính.

– Lập bút toán khoá sổ kế toán cuối kỳ.

– Kiểm tra số liệu kế toán của các bộ phận kế toán khác chuyển sang để phục vụ cho việc khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

– Quy trình thực hiện:

Xem Bài Viết ==> Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập điểm cao

Một số Sơ đồ Trình tự Ghi sổ kế toán các Tài Khoản, Các Phần Hành kế toán hỗ trợ các bạn làm bài báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp kế toán, còn nhiều tài liệu và bài mẫu trên website các bạn theo dõi đọc thêm nhé.  Qúa trình làm bài nếu các bạn có nhu cầu làm báo cáo thực tập trọn gói, bài làm chát lượng và không lỗi đạo văn, các bạn Inbox mình nhé https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →