Đề cương mẫu: Sử Dụng Vốn Lưu Động Trong Doanh Nghiệp

Rate this post

Đề cương làm báo cáo tốt nghiệp: SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Chào các bạn sinh viên ngành Tài Chính!

Đối với các bạn sinh viên học ngành này thì Vốn Lưu Động (Working capital) đã không còn quá xa lạ với các bạn, bởi vì đây là một trong những lĩnh vực quan trọng. Vốn lưu động sẽ cho bạn biết được nguồn lực có sẵn trong doanh nghiệp, để đảm bảo cho các hoạt động cơ bản diễn ra bình thường. Vì lẽ đấy, nên đề tài viết báo cáo thực tập về lĩnh vực Vốn Lưu Động thường được khá nhiều bạn sinh viên chọn làm đề tài chính cho bài viết của các bạn.  Ở bài viết này, baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn một mẫu đề cương làm báo cáo thực tập với đề tài: Sử Dụng Vốn Lưu Động Trong Doanh Nghiệp

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • Tổng quan về vốn lưu động của DN
  • Khái niệm VLĐ
  • Phân loại VLĐ
  • Vai trò của VLĐ
 • Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Khái niệm
  • Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ (có thế bỏ)
  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
  • Nội dung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
   • Nâng cao hiệu quả quản lý nợ phải thu
   • Nâng cao hiệu quả quản lý HTK
   • Nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền

1.3. Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Xem thêm:

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng  VLĐ

 • 2.2.1. Thực trạng quản lý khoản phải thu
 • 2.2.1.1. Phân tích biến động
 • 2.2.1.2. Thực trạng quán lý nợ phải thu
 • 2.2.2. Thực trạng quản lý HTK
 • 2.2.2.1. Phân tích biến động hàng tồn kho
 • 2.2.2.2. Thực trạng quán lý hàng tồn kho
 • 2.2.3. Thực trạng quản lý vốn bằng tiền
 • 2.2.3.1. Phân tích biến động vốn bằng tiền
 • 2.2.3.2. Thực trạng quản lý vốn bằng tiền
 • 2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ

2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty …

 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY …..

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty …

3.3. Kiến nghị (nếu có)

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đề cương đến đây là kết thúc rồi, mình hy vọng qua bài viết tham khảo này của mình sẽ giúp được các bạn hiểu rõ hơn về Vốn Lưu Động trong doanh nghiệp. Nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài: Sử Dụng Vốn Lưu Động Trong Doanh Nghiệp hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp thì liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620