Báo cáo tác động căng thẳng trong công việc đến cam kết của nhân viên

Rate this post

Bài báo cáo tốt nghiệp ngành Quản trị nhân sự các bạn sinh viên đều muốn được điểm cao, bước quan trọng là phải chọn Đề tài viết báo cáo tốt nghiệp phù hợp với bản thân. Nhưng do lần đầu chọn đề tài nên các bạn chưa có kinh nghiệm chọn đề tài nên sẽ mất rất nhiều thời gian. 

Ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên một đề tài: Tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên công ty. Những bạn sinh viên nào muốn thử thách và muốn điểm cao hơn thì đề tài này.

Đề tài: Tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên công ty

Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên một Đề cương chi tiết viết báo cáo tốt nghiệp Quản trị kinh doanh. Các bạn tham khảo và điều chỉnh lại sao cho đúng với yêu cầu của giáo viên nhé. 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu

 • 1.1. Tổng quan nghiên cứu
 • 1.2. Lý do chọn đề tài
 • 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.4. Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.5. Phạm vi nghiên cứu
 • 1.6. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.7. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
 • 1.8. Bố cục của đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Tổng quan các khái niệm

 • 2.1.1. Khái niệm về căng thẳng
 • 2.1.2. Căng thẳng trong công việc
 • 2.1.3. Các yếu tố dẫn đến căng thẳng trong công việc
 • 2.1.4. Khái niệm về sự cam kết trong tổ chức

2.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất

 • 2.2.1. Tác động của Mối quan hệ trong công việc đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.2. Tác động của sự cân bằng công việc và cuộc sống đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.3. Tác động của Quá tải trong công việc đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.4. Tác động của việc Đảm bảo việc làm đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.5. Tác động của Nguồn lực và truyền thông nội bộ đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.6. Tác động của Lương và phúc lợi đến sự cam kết của nhân viên
 • 2.2.7. Tác động của tuổi tác, vị trí công việc, thâm niên, giới tính đến sự cam kết của nhân viên đối với tổ chức
 • 2.2.8. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

Xem thêm:

Chương 3:  Phương pháp nghiên cứu

3.1. Giới thiệu về Công ty Bảo Việt Sài Gòn

 • 3.1.1. Tập đoàn Bảo Việt
 • 3.1.2. Công ty Bảo Việt Sài Gòn

3.2. Thiết kế nghiên cứu

3.3. Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu

 • 3.3.1. Phương pháp chọn mẫu
 • 3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu

3.4. Thang đo các biến

 • 3.4.1. Thang đo các yếu tố gây căng thẳng trong công việc
 • 3.4.2. Thang đo về Sự cam kết của nhân viên đối với tổ chức

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

4.1. Mô tả mẫu

4.2. Thống kê các giá trị của thang đo

 • 4.2.1. Thống kê các giá trị của thang đo yếu tố căng thẳng trong công việc
 • 4.2.2. Giá trị các biến quan sát thuộc biến cam kết của nhân viên trong tổ chức

4.3. Kiểm định thang đo

 • 4.3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo các yếu tố căng thẳng trong công việc
 • 4.3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo Sự cam kết của nhân viên đối với tổ chức

4.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA

 • 4.4.1. Kiểm định giá trị thang đo các yếu tố căng thẳng trong công việc
 • 4.4.2. Kiểm định thang đo Sự cam kết của nhân viên trong tổ chức
 • 4.4.3. Mô hình nghiên cứu sau kết quả phân tích EFA

4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu

 • 4.5.1. Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính bội
 • 4.5.2. Kiểm tra mối tương quan giữa các biến
 • 4.5.3. Đánh giá sự phù hợp của mô hình và tác động của các biến
 • 4.5.4. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh

4.6. Kiểm định sự ảnh hưởng của giới tính, tuổi tác, thời gian làm việc, chức vụ đến sự cam kết của nhân viên trong tổ chức

 • 4.6.1. Ảnh hưởng của giới tính đến sự cam kết của nhân viên trong tổ chức
 • 4.6.2. Ảnh hưởng của Chức vụ đến sự cam kết của nhân viên trong tổ chức
 • 4.6.3. Ảnh hưởng của tuổi tác đến sự cam kết của nhân viên trong tổ chức
 • 4.6.4. Ảnh hưởng của thâm niên công tác đến sự cam kết của nhân viên trong tổ chức

4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu

 • 4.7.1. Tác động của yếu tố lương và phúc lợi đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.2. Tác động của yếu tố Quá tải trong công việc đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.3. Tác động của yếu tố Mối quan hệ trong công việc đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.4. Tác động của yếu tố Đảm bảo việc làm đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.5. Tác động của yếu tố Nguồn lực và truyền thông nội bộ đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.6. Tác động của yếu tố Cân bằng giữa công việc và cuộc sống đến sự cam kết của nhân viên
 • 4.7.7. Tác động của yếu tố giới tính, chức vụ, tuổi tác và thâm niên đến sự cam kết của nhân viên

Chương 5. Hàm ý quản trị

5.1. Đóng góp về mặt lý thuyết của nghiên cứu

5.2. Hàm ý quản trị

 • 5.2.1. Lương và phúc lợi
 • 5.2.2. Quá tải trong công việc
 • 5.2.3. Mối quan hệ trong công việc
 • 5.2.4. Đảm bảo việc làm
 • 5.2.5. Nguồn lực và truyền thông nội bộ
 • 5.2.6. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài:

 • 5.3.1. Hạn chế của đề tài
 • 5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Ngoài ra, các bạn sinh viên nếu gặp phải khó khăn về bài báo cáo tốt nghiệp thì hãy liên lạc ngay Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp của Baocaothuctap.net. Các bạn chỉ cần liên hệ đến Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn và báo giá chi tiết. 

Chúc các bạn đạt được điểm cao trong bài báo cáo tốt nghiệp!!!

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →