Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cơ khí hoá chất 13

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Báo cáo thực tập gửi tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm, đề tài này được các bạn sinh viên học Quản trị kinh doanh thường xuyên lựa chon. Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ khí các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới nhé

Mục lục

Lời mở đầu Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm 

lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, sản xuất ra sản phẩm hàng hóa là nhiệm vụ quan trọng của ngành sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội.

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã thật sự khởi sắc, tăng trưởng liên tục trong nhiều năm. Trong đó, khu vực công nghiệp đã góp một phần quan trọng vào sự tăng trưởng này. Tuy nhiên nền kinh tế thị trường với những qui luật khắc nghiệt của nó đã tác động mạnh mẽ, quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp.

Các Doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Nhưng sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ, đảm bảo Doanh nghiệp không bị ứ động vốn, tăng lợi nhuận để Doanh nghiệp ngày càng phát triển. Muốn được như vậy thì mỗi bản thân các Doanh nghiệp phải có sự nổ lực, cố gắng lớn, phải chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy sản xuất, tăng cường các biện pháp quản lý trong sản xuất và kinh doanh nhằm làm cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cũng như các Doanh nghiệp khác, Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc phòng nay đã tự mình mở lối đi riêng cho sự nghiệp phát triển của mình đã không ngừng nỗ lực để khẳng định tên tuổi của mình. Công ty có nhiệm vụ và năng lực chủ yếu là sản xuất các sản phẩm như thuốc nổ công nghiệp, cột điện, mũi khoan, mũi khấu các loại và một số sản phẩm công nghiệp khác. Do đó để tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc phòng đã đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại để đảm bảo về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên doanh thu hàng năm tăng chưa cao, vẫn còn hạn chế về khâu tiêu thụ sản phẩm. Mà quá trình tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất, là khâu giúp nâng cao doanh thu cho công ty, giúp công ty có thể tồn tại và phát triển lâu dài.

Xuất phát từ thực tiễn trên, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH một thành viên Cơ khí hóa chất 13, nhận thấy vai trò hết sức to lớn của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp, em quyết định chọn đề tài : “ Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc phòng” làm chuyên đề khóa luận tốt nghiệp cho mình.

Xem thêm

Mục tiêu nghiên cứu đề tài:

Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu:

 • – Phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13.
 • – Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty.
 • – Từ đó, đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Đối tượng nghiên cứu:

 • Các báo cáo của công ty về hoạt động tiêu thụ sản phẩm.

Phương pháp nghiên cứu:

 • – Thu thập số liệu từ công ty.
 • – Phương pháp được vận dụng chủ yếu trong đề tài là so sánh các số liệu để thấy được tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty biến động qua các năm, thấy được những mặt tiêu cực, tích cực, những nhân tố tác động mạnh mẽ đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm và đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm giúp công ty ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng doanh thu.
 • Phạm vi nghiên cứu:
 • Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc phòng.

Kết cấu đề tài:

Kết cấu Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm

 • Phần 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
 • Phần 2: Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ quốc phòng.
 • Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ Quốc phòng.

Cùng với những hiểu biết và kiến thức đã được học trong suốt 4 năm qua, em đã cố gắng hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất. Tuy nhiên, kiến thức và sự hiểu biết của bản thân em còn nhiều hạn chế, do đó bản đồ án chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định, em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, các bạn đọc và các cô chú, các anh chị trong Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 để đồ án của em được hoàn chỉnh hơn.

Xem thêm

Đề cương Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm 

 • PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
 • 1.1.  Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
 1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
 2. Vai trò của tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung
 3. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
 • 1.2 Nội dung phân tích tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.1.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ theo sản lượng
 1. Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng
 2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng
 • c . Phân tích tình hình tiêu thụ về mặt giá trị
 • 1.2.1.2  Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ theo doanh thu
 • 1.2.1.3 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ theo lợi nhuận
 • 1.2.2 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • 1.2.2.1 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo nhóm sản phẩm
 • 1.2.2.2 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thị trường
 • 1.2.2.3 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng
 • 1.2.2.4 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối
 • 1.2.2.5 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo tính chất thời vụ :
 • 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm :
 • 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ
 • 1.5 Phương hướng nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM
 • 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty
 • 2.1: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13
 • 2.1.2 Sơ lược quá trình phát triển của công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13.
 • 2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13.
 • 2.2.1: Các chức năng
 • 2.2.2 Các nhiệm vụ chủ yếu:
 • 2.2.3. Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại của công ty.
 • 2.3 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty
 • 2.3.1: Hình thức tổ chức sản xuất ở Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13
 • 2.3.2: Kết cấu sản xuất của công ty
 • 2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
 • 2.5 Nội dung phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm
 • 2.5.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • 2.5.1.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ sản phẩm theo sản lượng
 • 2.5.1.2 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ theo doanh thu
 • 2.2.1.3: Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ theo lợi nhuận.
 • 2.5.1.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo nhóm sản phẩm
 • 2.5.1.4 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thị trường :
 • 2.5.1.4 Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối :
 • 2.6 . Phân tích chi tiết kết quả tiêu thụ sản phẩm theo tính chất thời vụ
 • Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm
 • 2.6 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ
 • PHẦN III : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN , NÂNG CAO , ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM.
 • 3.1: Giải pháp 1:
 • 3.1.1: Tên giải pháp:  “Mở chi nhánh giới thiệu và bán hàng tại một số thành phố lớn.”
 • 3.1.2: Nội dung của giải pháp
 • 3.1.3: Thực hiện giải pháp
 • 3.1.3.1: Dự kiến chi phí cho việc thực hiện giải pháp
 • 3.1.3.2: Dự kiến sản lượng tiêu thụ tăng thêm khi áp dụng biện pháp
 • 3.1.3.3: Dự kiến Doanh thu khi áp dụng biện pháp
 • 3.1.3.3: Kết quả dự kiến đạt được khi thực hiện giải pháp
 • 3.2: Giải pháp 2:
 • 3.2.1: Tên giải pháp “Xây dựng chương trình Quảng cáo sản phẩm mũi khoan khai thác và xúc tiến bán hàng hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm”.
 • 3.2.1: Nội dung giải pháp:
 • 3.2.3: Chi phí dự kiến
 • 3.2.3: Kết quả dự kiến đạt được.
 • KẾT LUẬN

Xem thêm

Kết luận Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm 

Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh , nó có vai trò rất to lớn đối với hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí nó còn mang ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó chi phối các hoạt động của các khâu: mua vào, bán ra, và các khâu khác để đáp ứng các yêu cầu của quản lý kinh doanh đang đặt ra của các doanh nghiệp, hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp hoạt động được một cách đúng đắn và hợp lý chiến lược tiêu thụ sản phẩm, các phương án và biện pháp đẩy mạnh bán ra .

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm không chỉ ảnh hưởng đối với các hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến từng lao động trong guồng máy bán hàng , nó kích thích mọi người làm việc phát huy hết khả năng và hướng tới một hiệu quả kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp cũng như đem lại phần thu nhập thỏa đáng cho người lao động .

Do đó hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề hết sức quan trọng , đặc biệt trong các doanh nghiệp nhà nước, nó tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm chính là hoàn thiện công việc kinh doanh của mình .

Trong quá trình thực tập tại công ty Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hoá chất 13 em đã cố gắng phân tích đánh giá nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty một cách toàn diện , xem xét những ưu nhược điểm đê từ đó mạnh dạn đề ra một số ý kiến, một số biện pháp giải quyết những tồn tại góp phần nhằm hoàn thiện hoạt động tiêu thụ của công ty ngày một tốt hơn.

Đề tài và phạm vi nghiên cứu là tương đối rộng , thời gian thực tập và trình độ bản thân có hạn, do đó không thể tránh khỏi những thiếu sót về khảo sát thực tế và những ý kiến đề xuất với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty .

Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy giáo hướng dẫn và các bác,các cô chú, các anh chị trong công ty đã tận tình giúp đỡ em, để em hoàn thiện bài báo cáo này . Em xin chân thành cảm ơn .

Trên đây là một số nội dụng mẫu Báo cáo thực tập tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ khí mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo