Tổng hợp đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY – 9 điểm

5 (100%) 1 vote

Đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn hay là tiêu đề chính hôm nay. Ở những bài trước mình đã chia sẻ danh sách tên đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành nhà hàng khách sạn, thì nay bài này mình chia sẻ một số đề cương chi tiết báo cáo thực tập chuyên ngành nhà hàng khách sạn để các bạn tham khảo nhé.

Xem thêm:

Tổng hợp đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp nhà hàng khách sạn HAY – 9 điểm

Đề cương chi tiết Chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân tại nhà hàng ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỤC VỤ LỄ TÂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

1.1.     Các khái niệm

1.1.1.     Khái niệm về nhà hàng:

1.1.2.     Khái niệm chất lượng dịch vụ nhà hàng:

1.2.Lễ tân và bộ phận đón tiếp

1.3.Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong nhà hàng- khách sạn

1.4.Chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng  khách sạn

1.4.1.Khái niệm chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng khách sạn

1.4.2.1.Chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn khó đo lường và đánh giá

1.4.2.2.Chất lượng dịch vụ nhà hàng khách sạn phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ

1.4.2.3.Chất lượng dịch vụ của khách sạn đòi hỏi tính nhất quản cao

1.4.3.Các tiêu thức đánh giá chất lượng dịch vụ của bộ phận lễ tân trong nhà hàng khách sạn

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI NHÀ HÀNG ABC

2.1. Tổng quan về nhà hàng bít tết ABC

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của nhà hàng

2.1.2.1Sơ đồ tổ chức

2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong Nhà hàng ABC

2.1.2.3.     Sơ đồ tổ chức của bộ phận lễ tân trong nhà hàng ABC

2.1.3. Khái quát về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

2.1.4 Tình hình nhân sự của nhà hàng

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn

2.1.5.  Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng ABC:

2.1.6.Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm ba năm gần đây

2.2 Quy trình phục vụ lệ tân tại nhà hàng ABC

2.2.1.Nội quy làm việc và điều kiện làm việc

2.2.2 Thực trạng về hệ thống chất lượng và các điều kiện thực hiện dịch vụ của nhân viên lễ tân nhà hàng ABC

2.2.3 Công tác đãi ngộ, quản lý lao động tại bộ phận lễ tân

2.2.4.Mối quan hệ giữa lễ tân với các bộ phận khác trong nhà hàng ABC

2.3 Đánh giá

2.4.. Thuận lợi và khó khăn về nhà hàng

2.4.1. Thuận lợi

2.4.2. Khó khăn

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

CHƯƠNG 3 – ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển cho nhà hàng ABC

3.2.Một số giải pháp

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp

3.2.3. Giải pháp 3

KẾT LUẬN

Đề cương chi tiết Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật của buồng phòng tại khách sạn ABC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHÁCH SẠN

1.1. Khái niệm khách sạn và sản phẩm của khách sạn

1.1.1. Khái niệm khách sạn

1.1.2. Sản phẩm của khách sạn

1.1.3. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn

1.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm khách sạn

1.1.3.2. Đặc điểm của mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm …

1.1.3.3. Đặc điểm về tổ chức quá trình kinh doanh khách sạn

1.1.3.4. Đặc điểm của việc sử dụng các yếu tố cơ bản trong khách sạn

1.1.3.5. Đặc điểm của đối tượng phục vụ

1.2. Tổng quan về cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn

1.2.1. Khái niệm cơ sở vật chất của khách sạn

1.2.2. Đặc điểm cơ sở vật chất của khách sạn

1.2.2.1. Hiện đại

1.2.2.2. Sang trọng

1.2.2.3. Đồng bộ

1.2.2.4. Tiện dụng

1.2.3. Một số hệ thống kỹ thuật cơ bản của kinh doanh

1.2.3.1. Hệ thống quản lý trang thiết bị trong khách sạn

1.2.3.2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

1.2.4. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC PHÒNG NGỦ TRONG KHÁCH SẠN ABC

2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn ABC

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

2.1.2.1. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng

2.1.2.2. Các cơ sở, dịch vụ kèm theo

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn ABC

2.1.4.1. Sảnh đón tiếp

2.1.4.2. Buồng

2.1.4.3. Nhà hàng, bar

2.1.4.4. Bếp

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn

2.2. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật trong khu vực phòng ngủ tại khách sạn ABC

2.2.1. Cơ cấu buồng trong khách sạn

2.2.2. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi trong phòng

2.2.2.1. Trang thiết bị, tiện nghi trong buồng ngủ

2.2.2.2. Trang thiết bị phòng vệ sinh trong buồng ngủ

2.2.2.3. Trang thiết bị, tiện nghi khác

2.2.3. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất

2.2.3.1. Thỏa mãn nhu cầu vật chất của khách

2.2.3.2. Thỏa mãn nhu cầu tinh thần của khách

2.2.3.3. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh khách sạn

2.2.4. Bảo dưỡng trang thiết bị

2.2.5. Các tín hiệu cần bảo dưỡng

2.3. Đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật trong khu vực phòng ngủ tại khách sạn ABC

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC PHÒNG NGỦ TẠI KHÁCH SẠN ABC

3.1. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn

3.1.1. Tầm nhìn của khách sạn

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của khu vực phòng ngủ tại khách sạn ABC

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp 2

3.2.3. Giải pháp 3

3.2.4. Giải pháp 4

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương chi tiết giải pháp nhằm thu hút khách tới lưu trú tại khách sạn ABC XYZ

LỜI MỞ ĐẦU.

Chương I: Cơ sở lý luận về thu hút khách trong kinh doanh khách sạn.

1.1.  một số khái niệm cơ bản.

1.1.1.  Khách sạn và kinh doanh khách sạn

1.1.1.1. Khách sạn

1.1.1.2. Kinh doanh khách sạn

1.1.1.3. Sản phẩm cảu khách sạn

1.1.2.  Khách của khách sạn.

1.1.2.1. Nhu cầu cảu khách du lịch

1.1.2.2. Khách của khách sạn

1.2.  Sự cần thiết thu hút khach đối với doanh nghiệp khách sạn.

1.3.  Một số nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động thu hút khách của một doanh nghiệp khách sạn.

1.3.1.  Nhóm nhân tố khách quan.

1.3.1.1. Điều kiện thị trường.

1.3.1.2. Các điều kiên jkinh tế, chính trị quốc tế và trong nước.

1.3.1.3. Điều kiên cơ sở hạ tầng kỹ thuật

1.3.1.4. Điều kiện tài nguyên du lịch

1.3.1.5. Các công cụ pháp luật chính trị

1.3.1.6. môi trường tự nhiên xã hội

1.3.1.7. Mức độ phát triển của nền kinh tế.

1.3.2.  Nhân tố chủ quan.

1.3.2.1. Vị trí kiến trúc của khách sạn.

1.3.2.2. uy tín của khách sạn

1.3.2.3. Thứ hạng của khách sạn

1.3.2.4. Chính sách Marketing- Mix

1.4.  Các biện pháp thu hút khách đến khách sạn.

1.4.1.  Nâng cao chất lượng dịch vụ

1.4.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật

1.4.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao dộng

1.4.1.3. Hoàn thiện quy trình phcụ vụ

1.4.1.4. Sử dụng chính sách Marketing- mix

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

Chương II: Thực trạng về các biện pháp nhằm thu hút kháh tới lưu trú tại khách sạn ABC XYZ

2.1. Giới thiệu khách sạn ABC XYZ

2.1.1. Qua trình hình thành và phát triển

2.1.2. chức năng và nhiệm vụ

2.1.3. Sản phẩm của doanh nghiệp

2.1.4. Tổ chức lao động của khách sạn qua 3 năm 2016 – 2018

2.1.5. Đặc điểm thi trường khách lưu trú tai kháh sạn ABC XYZ

2.1.6. Kết quả kinh doanh của khách sạn qua 3 năm 2016 – 2018

2.1.7. Điều kiện kinh doanh.

2.1.8. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.9. Tổ chức hoạt động kinh doanh

2.2. Một số nhân tó ảnh hưởng đến công tác thu hút khách đến lưu trú tại khách sạn ABC XYZ.

2.2.1. Nhân tố chủ quan.

2.2.1.1. Vị trí địa lý

2..2.1.2. Uy tín của khách sạn

2.2.1.3. Giá cả của sản phẩm khách sạn

2.2.1.4. Mối qua nhệ với nguồn gửi khách

2.2.1.6. Nhận thức của nhà quản lý về công tác thu hút khách.

2.2.2 Nhân tố khách quan.

2.2.2.1. Điều kiện kinh tế.

2.2.2.2. Điều kiện chính trị luật pháp

2.2.2.3. Điều kiện tự nhiên và hệ thóng tài nguyên du lịch

2.2.2.4. Các nhân tố khác.

2.3. Thực trạng về các biên pháp thu hút khách tiêu dùng dịch vụ lưu trú của khách sạn ABC XYZ

2.3.1. Đa dạng hoá sản phẩm.

2.3.1.1. Đa dạng hoá sản phẩm lưu trú

2.3.1.2. Dịch vụ ăn uống

2.3.1.3. Dịch vụ bổ sung.

2.3.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ

2.3.2.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất.

2.3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động .

2.3.2.3. Tăng cường công tác quản trị chất lượng

2.3.2.4.Hoan thiện quy trình làm việc

2.3.2.5 Chính sách giá.

2.3.2.6. Quảng cáo, khuyếch trương

2.3.2.7. Phân phối, mở rộng quan hệ hợp tác

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút khách đến lưu trú tại khách sạn ABC XYZ.

3.1. Phương hướng nhiệm vụ của khách sạn trong thời gian tới.

3.2. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường khách đến lưu trú tại khách sạn

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp

3.2.3. Giải pháp 3

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Đề cương chi tiết nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại khách sạn ABC

Lời mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh khách sạn và hoạt động marketing – mix

1.1. Khái quát về khách sạn

1.1.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh khách sạn

1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh khách sạn.

1.1.1.2. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn.

1.2.2. Sản phẩm của khách sạn

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm khách sạn.

1.1.3.2. Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu marketing của khách sạn

1.2.1.1. Khái niệm marketing

1.2.1.2. Mục tiêu của hoạt động marketing.

1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing của khách sạn

1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1.2.2.2. Chức năng hoạt động của bộ phận marketing.

1.2.3. Nội dung hoạt động của bộ phận marketing

1.2.3.1. Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu

1.2.3.2. Xây dựng chiến lược marketing, phối thức marketing trong kinh doanh khách sạn.

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

Chương II: Thực trạng hoạt động marketing mix tại Công ty khách sạn du lịch ABC

2.1. Khái quát chung về khách sạn ABC

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty khách sạn ABC

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của khách sạn ABC

2.1.2.1. Các phòng chức năng

2.1.2.2. Các bộ phận trực tiếp kinh doanh

2.1.3. Đặc điểm đội ngũ lao động của khách sạn ABC.

2.1.4. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn ABC.

2.1.5. Các loại hình dịch vụ trong khách sạn ABC

2.2. Trực trạng hoạt động marketing tại Công ty khách sạn du lịch ABC.

2.2.1. Đặc điểm thị trường khách mục tiêu của khách sạn.

2.2.1.1. Cơ cấu nguồn khách.

2.2.1.2. Thời gian lưu trú của khách tại khách sạn

2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của Công ty khách sạn ABC.

2.3.1.1. Các nhân tố bên ngoài

2.3.1.2. Các nhân tố bên trong

2.3.2. Thực trạng áp dụng các chính sách marketing mix trong kinh doanh của khách sạn ABC.

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing mix tại Công ty khách sạn du lịch ABC.

.3.1. Phương hướng kinh doanh, kế hoạch và mục tiêu đặt ra trong thời gian tới

3.1.1. Phương hướng kinh doanh

3.1.2. Mục tiêu của khách sạn

3.2. Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động marketing mix tại khách sạn ABC

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp

3.2.3. Giải pháp 3

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Đề cương chi tiết Quy trình phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn abc xyz

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH SẠN

1.1.Khái niệm và bản chất hoạt động kinh doanh của khách sạn.

1.1.1.Khái niệm khách sạn:

1.1.2.Bản chất và hoạt động kinh doanh của khách sạn:

1.2. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh khách sạn:

1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm của khách sạn:

1.2.2. Đặc điểm của mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng sản phẩm khách sạn

1.2.3. Đặc điểm về tổ chức quá trình kinh doanh khách sạn:

1.2.4. Đặc điểm của việc sử dụng các yếu tố cơ bản trong kinh doanh khách

1.3. Cơ sớ vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn.

1.3.1. Khái niệm:

1.3.2.Vai trò:

1.3.3. Ý nghĩa:

1.4. Nguồn khách và đặc điểm của nguồn khách trong khách sạn :

1.4.1.Khái niệm nguồn khách :

1.4.2.Nguồn khách với nguồn du lịch cơ sở cần thiêt cho doanh nghiệp du lịch trong vùng khai thác phục vụ :

1.4.3. Đặc điểm của nguồn khách :

1.5. Lý luận chung về quy trình phục vụ khách trong khách sạn :

1.5.1.Khái niệm:

1.5.2. Ý nghĩa của quá trình phục vụ khách:

1.5.3. Cơ sở lý luận về quy trình phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú:

1.5.3.1.Giao nhận chìa khoá phòng cho khách:

1.5.3.2.Bảo quản tư trang và hành lý của khách:

1.5.3.3.Báo thức khách:

1.5.3.4.Giao nhận, chuyển thư từ, bưu phẩm, fax cho khách.

1.5.3.4.1.Giao, nhận, chuyển thư cho khách:

1.5.3.4.2. Giao, nhận, chuyển và gởi bưu phẩm cho khách:

1.5.3.4.3. Nhận, chuyển fax giúp khách:

1.5.3.4.4. Dịch vụ điện thoại:

1.5.3.4.5. Những hoạt động khác:

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ TẠI BỘ PHẬN LỄ TÂN CỦA KHÁCH SẠN ABC XYZ.

2.1.Giới thiệu chung về khách sạn ABC XYZ.

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển.

2.1.2.Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của khách sạn ABC XYZ.

2.1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của khách sạn.

2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng chức danh trong khách sạn:

2.1.3. Vị trí kiến trúc và cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn:

2.1.3.1. Vị trí kiến trúc:

2.1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn:

2.1.3.2.1. Cơ sở lưu trú:

2.1.3.2.2. Cơ sở ăn uống:

2.1.3.3.3. Cơ sở vật chất khác:

2.1.4. Lao động và đôi ngũ lao động tại khách sạn ABC XYZ:

2.2. Thực trạng tình hình kinh doanh của khách sạn trong thời gian 2016 – 2018

2.2.1.Cơ cấu khách:

2.2.2.Cơ cấu doanh thu của từng dịch vụ trong khách sạn:

2.2.3.Kết quả kinh doanh của khách sạn:

2.3. Thực trạng về quy trình phục vụ khách lưu trú tại bộ phận lễ tân của khách sạn ABC XYZ.

2.3.1.Quy trình phục vụ khách trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn ABC XYZ.

2.3.1.2.Các hoạt động phục vụ khách của bộ phận lễ tân (Sơ đồ).

2.3.1.3.Quy trình phục vụ khách trong thời gian lưu trú tai khách sạn ABC XYZ.

2.3.2.So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn:

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn

2.3.3.Các tình huống diễn ra trong quá trình khách lưu trú tại khách sạn ABC XYZ và hướng giải quyết các tình huống:

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH TRONG THỜI GIAN KHÁCH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN ABC XYZ.

3.1.Thị trường mục tiêu của khách sạn ABC XYZ:

3.2.Phương hướng và mục tiêu của việc phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn ABC XYZ:

  1. Phương hướng:

2.Mục tiêu :

3.3.Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ khách trong thời gian tới của khách sạn:

3.3.1. Giải pháp 1

3.3.2. Giải pháp

3.3.3. Giải pháp 3

3.4.Ý kiến đề xuất:

1.Ý kiến:

  1. Đề xuất:

KẾT LUẬN

Đề cương chi tiết Quản trị nhân sự tại khách sạn abc xyz

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu :
  5. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1.     LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.1.1.  Khái niệm về quản trị nhân sự

1.1.2.  Vai trò của quản trị nhân sự

1.2.     CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.2.1.  Khái niệm

1.2.2.  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự

1.3.     NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.3.1.  Phân tích công việc

1.3.1.1. Khái niệm và mục đích của phân tích công việc

1.3.1.2. Nội dung của phân tích công việc

1.3.2.  Tuyển dụng nhân sự

1.3.2.1. Nguồn tuyển dụng

1.3.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự

1.3.3.  Đào tạo và phát triển nhân sự

1.3.3.1. Đào tạo nhân sự

1.3.3.2. Phát triển nhân sự

1.3.4.  Sắp xếp và sử dụng lao động

1.3.5.  Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

1.4.     Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện của quản trị nhân sự

1.4.1.  Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự

1.4.1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh

1.4.1.3. Nhân tố nhà quản trị

1.4.2.  Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN  ABC XYZ

2.1.     GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN  ABC XYZ

2.1.1.  Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

2.1.2.  Chức năng và lĩnh vực hoạt động

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của khách sạn

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.4.  Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn ABC XYZ trong những năm gần đây

2.1.4.1. Khách hàng mục tiêu

2.1.4.2. Tình hình hoạt động

2.1.4.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2.2.     PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI KHÁCH SẠN  ABC XYZ

2.2.1.  Khái quát về nguồn nhân lực tại khách sạn ABC XYZ(năm 2018)

2.2.2.  Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại khách sạn ABC XYZ

2.2.2.1. Tình hình hoạch định nhân sự trong khách sạn ABC XYZ

2.2.2.2. Tuyển dụng nhân sự của khách sạn ABC XYZ

2.2.2.3. Cách thức đào tạo nhân sự của khách sạn ABC XYZ

2.2.2.5. Chế độ đãi ngộ nhân sự của khách sạn ABC XYZ

đề cương chi tiết báo cáo nhà hàng khách sạn HAY

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ

3.1. Giải pháp 1

3.2. Giải pháp

3.3. Giải pháp 3

3.4.Ý kiến đề xuất:

KẾT LUẬN

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!