TOP 3 Đề Cương Kế Toán Tiền Lương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp

Mục lục

Đề cương Kế toán tiền lương viết báo cáo tốt nghiệp như thế nào?

Chủ đề về Kế toán tiền lương được các bạn sinh viên ngành kế toán chọn lựa khá nhiều vì tính thực dụng và gần gũi. Cũng phù hợp với mọi đơn vị thực tập và công việc thực tập. Nhưng, sau khi bạn chọn được đề tài thì GVHD thường yêu cầu bạn xây dựng Đề cương chi tiết/ Đề cương sơ bộ.

Có cách nào viết Đề cương chi tiết kế toán tiền lương không? Đề cương sơ bộ kế toán tiền lương viết như thế nào? Và thêm nhiều câu hỏi khác mà các bạn đặt ra cho chị GOOGLE mà vẫn chưa tìm được tài liệu tham khảo nào phù hợp. Thì ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên của đang chuẩn bị viết báo cáo thực tập. 

TOP 3 Đề Cương Kế Toán Tiền Lương viết báo cáo tốt nghiệp, ĐIỂM CAO!!! Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm một số mẫu đề cương tham khảo. Tuy nhiên, để được duyệt thì các bạn cần chỉnh sửa theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn và qui định nhà trường. Như thế, khi nộp đề cương các bạn có thể triển khai viết bài báo cáo thực tập của mình rồi.

Nếu có bạn nào muốn làm những đề tài Kế toán khác hoặc cần hỗ trợ đề cương thì hãy nhanh tay liên hệ đến Dịch vụ thuê viết báo cáo tốt nghiệp của Baocaothuctap.net nhé. Đội ngũ của Admin luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đề tài 24/7 và miễn phí.

Đề cương số 1: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng

Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương taiaj Công ty

1.1. bản chất, chức năng của tiền lương.

 • 1.1.1. Khái niệm tiền lương và bản chẩt kinh tế của tiền lương 
  • 1.1.1.1. Khái niệm tiền lương 
 • 1.1.2. Vai trò , chức năng và ý nghĩa của tiền lương 
  • 1.1.2.1.Vai trò của tiền lương 
 • 1.7.3. Nội dung các khoản trích theo lương 

1.10. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp. 

Chương 2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Xây dựng

2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 

 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty. 
 • 2.2.1. Công tác quản lý quỹ tiền lương 
 • 2.2.5.oán tiền lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 
  • 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 
  • 2.2.5.3 tự hạch toán tiền lương: Minh hoạ một số số hiệu PS
 • 2.3.4. Sổ kế toán 

2.4. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh 

 • 2.4.1. Chứng từ 
 • 2.4.2. Tài khoản sử dụng 
 • 2.4.3. Trình tự hạch toán 
 • 2.4.4. Sổ kế toán 

Chương 3: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng

3.1. Những nhận xét và đánh giá 

 • 3.1.1. Nhận xét chung 
 • 3.1.2. Ưu điểm: 
 • 3.1.3. Tồn tại. 

3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân viên. 

KẾT LUẬN 

Đề cương số 2: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

Chương 1: Một số vấn đề lí luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

1.1. Một số vấn đề chung về lương và các khoản trích theo lương . 

 • 1.1.1. Tiền lương . 
  • 1.1.1.1. Khái niệm tiền lương. 
  • 1.1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 
  • 1.1.1.3. Chức năng của tiền lương . 
  • 1.1.1.4. Bản chất của tiền lương. 
  • 1.1.1.5. Nguyên tắc trả lương. 
 • 1.1.2. Các hình thức trả lương. 
  • 1.1.2.1. Trả lương theo thời gian. 
  • 1.1.2.2. Hình thức trả lương khoán: . 
  • 1.1.2.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 
 • 1.1.3. Quĩ lương, các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 
  • 1.1.3.1 Quĩ tiền lương trong doanh nghiệp . 
  • 1.1.3.2. Bảo hiểm xã hội (BHXH) . 
  • 1.1.3.3. Bảo hiểm y tế (BHYT). 
  • 1.1.3.4. Quĩ kinh phí công đoàn(KPCĐ). 

1.1.3.5. Quĩ bảo hiểm thất nghiệp(BHTN). 

 • 1.1.4. Trích trức tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất:. 
  • 1.1.4.1. Khái niệm . 
  • 1.1.4.2. Mức trích tiền lương nghỉ phép của công nhân hàng tháng.

1.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

 • 1.2.1. Nguyên tắc và yêu cầu hạch toán kế toán tiền lương
  • 1.2.1.1. Nguyên tắc và yêu cầu hạch toán kế toán tiền lương. 
  • 1.2.1.2. Thủ tục hạch toán . 
 • 1.2.2. Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng . 
  • 1.2.2.1. Chứng từ sử dụng. 
  • 1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 
  • 1.2.2.3 Phương pháp, sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 
  • 1.2.3.1. Hình thức Nhật ký-Sổ cái:. 
  • 1.2.3.2. Hình thức chứng từ ghi sổ:. 
  • 1.2.3.3. Hình thức Nhật ký-Chứng từ: . 

Chương 2 :Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty

2.1.Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn LihitLab Việt Nam:. 

 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 
 • 2.1.2.Nghành nghề kinh doanh và đặc điểm sản phẩm công nghệ:. 
 • 2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH LihitLab Việt Nam . 
 • 2.1.4.Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty . 
 • 2.1.5.Hình thức kế toán tại công ty . 

2.2.Thực trạng kế toán tiền lương tại công ty TNHH LihitLab Việt Nam: 

 • 2.2.1.Quy chế trả lương tại công ty TNHH LihitLab Việt Nam. 
 • 2.2.2.Các khoản tiền phụ cấp và tr cấp .
 • 2.2.3.Chế độ thủ tục x t tăng lương: 
  • 2.2.3.1.Về chế độ x t nâng lương: 
  • 2.2.3.2.Thủ tục x t nâng lương: 
  • 2.2.3.3.Mức tăng lương cơ bản: 
  • 2.2.3.4.Chế độ thưởng:. 
  • 2.2.3.5.Các khoản phụ cấp khác:. 
 • 2.2.4. Các hình thức và cách tính lương tại công ty. 

2.3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH LihitLab Việt Nam: . 

 • 2.3.1.Tổ chức chứng từ và tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng hạch toán lao động tiền lương: . 
  • 2.3.1.1. Các chứng từ sử dụng trong hạch toán. 
  • 2.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng . 
  • 2.3.1.3. Sổ sách sử dụng:. 
 • 2.3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:. 
  • 2.3.2.1. Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưng tại công ty trách nhiệm h u hạn LihitLab Việt Nam:.

 • 3.1.1.Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty: 
 • 3.1.2.Nhận xét về công tác hạch toán kế toán và các khoản trích theo lương tạicông ty: 

3.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty: . 

3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp:

KẾT LUẬN . 

Xem thêm bài viết khác:

Ngoài việc thường chia sẻ đề tài, đề cương và các tài liệu tham khảo thì Baocaothuctap.net còn nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp. Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp khó khăn cần đến sự hỗ trợ và cứu cánh từ Baocaothuctap.net

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của Baocaothuctap.net với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm, nên mỗi bài viết báo cáo/ chuyên đề/ khóa luận/ luận văn mà Admin nhận. Đều có gắng đạt đúng yêu cầu GVHD và qui định nhà trường đưa ra.

Hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và đúng thời điểm!!!

Đề cương số 3: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần

Phần 1 : Đặc điểm chung của công ty ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

1.1. Đặc điểm ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 

 • 1.1.1. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ 
 • 1.1.2. Sản phẩm dịch vụ chính 
  • 1.1.2.1. Lĩnh vực xây lắp và trạm biến áp 
  • 1.1.2.2. Lĩnh vực xây lắp hệ thống cấp thoát nước. 
  • 1.1.2.3. Lĩnh vực thí nghiệm – hiệu chỉnh điện 
  • 1.1.2.4. Lĩnh vực gia công cơ khí và lắp đặt thiết bị. 
 • 1.1.3. Kế hoạch phát triển kinh doanh 
  • 1.1.3.1. Các công trình thi công giai đoạn 2018 – 2020 
  • 1.1.3.2. Các dự án đầu tư giai đoạn 2018 – 2020

1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh 

 • 1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý 
 • 1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 

1.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán 

 • 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 
 • 1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng 

Phần 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

2.1. Tổ chức phân loại lao động và quy định về tiền lương của lao động 

 • 2.1.1. Quy mô và cơ cấu lao động 
 • 2.1.2. Quy định về tiền lương của lao động 

2.2. Tổ chức hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động. 

 • 2.2.1. Tổ chức hạch toán số lượng lao động 
 • 2.2.2. Tổ chức hạch toán thời gian lao động 
 • 2.2.3. Tổ chức hạch toán kết quả lao động 

2.3. Tính lương và các khoản phải trả cho người lao động

 • 2.3.1. Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương. 
  • 2.3.1.1. Quy định trả lương và các hình thức trả lương trong Công ty cổ phần Sông Đà
  • 2.3.1.2. Các khoản phụ cấp, tiền thưởng thanh toán cho công nhân viên 
  • 2.3.1.3. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ 32
 • 2.3.2. Tính lương và các khoản phải trả cho người lao động
  • 2.3.2.1. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất 
  • 2.3.2.2. Tính lương cho cán bộ công nhân viên lao động gián tiếp 
  • 2.3.2.3. Tính phụ cấp, BHXH phải trả cho người lao động 

2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 • 2.4.1. Chứng từ và các tài khoản sử dụng 
  • 2.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 
  • 2.4.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 
 • 2.4.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
 • 2.4.3. Thanh toán lương và các khoản phải trả 

Phần 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

 • 3.1. Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 
 • 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 

KẾT LUẬN

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →