TOP 3 Đề Cương Thẻ Tín Dụng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Ngân Hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (7 bình chọn)

 Ngành Ngân Hàng là một trong những ngành đang được nhiều bạn sinh viên lựa chọn học trong cac ngành đang thịnh hành hiện nay. Cũng bởi vì thế việc chọn lựa đề tài và viết bài cũng sẽ khó khăn hơn. Bởi vì, ngân hàng có nhiều đề tài. Khi chọn được Đề tài phù hợp với đơn vị thực tập, yêu cầu GVHD đưa ra thì giáo viên sẽ có yêu cầu Viết Đề Cương Chi Tiết với đề tài bạn chọn.

Nhiều bạn sinh viên đã lê Google để tìm kiếm và đặt ra những câu hỏi như: “Cách viết đề cương báo cáo tốt nghiệp Thẻ tín dụng tại Ngân hàng?”. “Mẹo viết báo cáo tốt nghiệp ngành Ngân Hàng đạt điểm cao?”.

Ở bài viết này, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên TOP 3 ĐỀ CƯƠNG THẺ TÍN DỤNG VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG. Bài viết này mang tính chất tham khảo, các bạn cần phải dựa vào yêu cầu GVHD. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp!

Mục lục

Đề cương Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Dịch vụ thẻ tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP

1.1. Tổng quan về thẻ tín dụng 

 • 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển thẻ tín dụng 
 • 1.1.2. Khái niệm và phân loại thẻ tín dụng 
 • 1.1.3. Các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 
 • 1.1.4. Vai trò của thẻ tín dụng 

1.1.4.1. Đối với nền kinh tế- xã hội: 

1.1.4.2. Đối với người sử dụng thẻ 

1.1.4.3. Đối với Đơn vị chấp nhận thẻ 

1.1.4.4. Đối với ngân hàng 

1.2. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại 

 • 1.2.1. Quan niệm về phát triển 

1.2.2.1 Phát triển doanh số phát hành và sử dụng thẻ dựa trên việc đảm bảo các quy trình, nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng. 

1.2.2.2. Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng trên cơ sở giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh thẻ

 • 1.2.3. Hoạt động của Ngân hàng thương mại trong việc phát triển thẻ tín dụng 
 • 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thương mại. 

1.2.4.1 Các nhân tố khách quan 

1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan 

1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ tín dụng ở một số nước trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN 

2.1. Tổng quan về Sở Giao dịch 

2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch 

 • 2.2.1. Một số quy định về thẻ tín dụng do Sở Giao dịch phát hành 
 • 2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch 

2.3. Đánh giá về phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch 

 • 2.3.1. Những kết quả đạt được 
 • 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.3.2.1 Hạn chế 

2.3.2.2 Nguyên nhân 

Chương 3: Ý kiến đề xuất nhằm phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.1. Mô hình SWOT và định hướng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của Sở Giao dịch

 • 3.1.1. Mô hình SWOT với dịch vụ thẻ tín dụng của Sở Giao dịch trong điều kiện kinh doanh hiện nay của Việt Nam 
 • 3.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tín dụng của Sở Giao dịch trong thời gian tới 

3.2. Đề xuất nhằm phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch 

 • 3.2.1. Phát triển chiến lược Marketing 

3.2.1.1. Thực hiện chính sách sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đề xuất với Hội sở chính trong công tác đa dạng hoá sản phẩm, tạo hình thức độc đáo, phù hợp 

3.2.1.2. Hợp lý hoá chi phí sử dụng thẻ 

3.2.1.3. Thực hiện mở rộng các kênh phân phối, các điểm bán sản phẩm thẻ tín dụng 

3.2.1.4. Thực hiện chính sách khuyếch trương, quảng cáo 

3.2.1.5. Đẩy mạnh công tác tiếp thị và có chính sách khách hàng phù hợp 

 • 3.2.2. Hoàn thiện và đơn giản hoá quy trình phát hành thẻ 
 • 3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng thẻ 
 • 3.2.4. Tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản phẩm thẻ ghi nợ 
 • 3.2.5. Thúc đẩy việc thanh toán thẻ tín dụng 
 • 3.2.6. Tăng cường đầu tư cho hệ thống trang thiết bị kỹ thuật 
 • 3.2.7. Tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa rủi ro 
 • 3.2.8. Phát triển nguồn nhân lực 
Viết thuê báo cáo tốt nghiệp Ngân Hàng
NgoàiViết thuê báo cáo tốt nghiệp Ngân Hàng

Ngoài chia TOP 3 ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG, thì Baocaothuctap.net còn có nhận Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp. Trong quá trình viết bài, nếu bạn gặp khó khăn cần hỗ trợ thì hãy liên lạc đến với Dịch Vụ Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp bằng cách nhắn Sđt/ Zalo: 0909 232 620

Xem thêm bài viết khác:

Đề cương Thực Trạng Hoạt Động Phát Hành Và Thanh Toán Thẻ Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về thẻ thanh toán

1.1. Khái niệm về thẻ thanh toán:

 • 1.1.1.  Định nghĩa:
 • 1.1.2. Đặc điểm và cấu tạo thẻ:

1.1.2.1.Đặc điểm của thẻ:

1.1.2.1.Cấu tạo của thẻ:

1.2. Phân loại:

1.3. Vai trò của thẻ thanh toán

 • 1.3.1. Đối với người sử dụng thẻ:
 • 1.3.2..Đối với cơ sở chấp nhận thẻ: (CSCNT)
 • 1.3.3.  Đối với ngân hàng
 • 1.3.4. Đối với nền kinh tế – xã hội:

1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ thanh toán:

1.5. Nghiệp vụ phát hành thẻ

 • 1.5.1. Cơ sở pháp lý:
 • 1.5.2.  Quy trình phát hành

1.6. Nghiệp vụ thanh toán thẻ:

1.7. Rủi ro trong kinh doanh thẻ

Chương II: Thực Trạng Hoạt Động Phát Hành Và Thanh Toán Thẻ Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

2.1. Vài Nét Về Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

2.2. Thực trạng hoạt động phát hành, thanh toán thẻ tín dụng tại nhnt việt nam.

 • 2.2.1. Vietcombank – Ngân hàng đi đầu trong kinh doanh thẻ tại Việt Nam

2.2.1.1. Thuận lợi

2.2.1.2. Khó khăn.

 • 2.2.2.  Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại NHNT

2.2.2.1.  Các loại thẻ tín dụng do NHNT phát hành:

2.2.2.2.  Các quy định liên quan đến phát hành thẻ của NHNT:

 • 2.2.3. Kết quả hoạt động phát hành thẻ tín dụng 2000-2002
 • 2.2.4. Rủi ro trong phát hành thẻ:

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Vietcombank

Chương III: Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Hoạt Động Phát Hành Và Thanh Toán Thẻ Tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

3.1.Triển vọng thị trường thẻ tại việt nam

3.2. Chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng ngoại thương việt nam

3.3.Các giải pháp mở rộng kinh doanh thẻ tại ngân hàng ngoại thương việt nam

3.4.Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ

 • 3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.4.2. Kiến nghị với Chính phủ

KẾT LUẬN

Đề cương Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thẻ tín dụng của ngân hàng TMCP

1.1 Khái niệm và đặc điểm cấu tạo của thẻ tín dụng

 • 1.1.1 Khái niệm 
 • 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo của thẻ tín dụng 
 • 1.1.3 Phân biệt thẻ tín dụng và các loại thẻ khác 

1.2 Phân loại thẻ tín dụng

 • 1.2.1 Theo công nghệ sản xuât 
 • 1.2.2. Căn cứ vào phạm vi sử dụng 

1.3. Các chủ đề tham gia vào thị trường thẻ tín dụng

 • 1.3.1. Tổ chức thẻ quốc tế 
 • 1.3.2. Ngân hàng phát hành thẻ 
 • 1.3.3. Chủ thẻ 
 • 1.3.4. Ngân hàng thanh toán thẻ 
 • 1.3.5. Cơ sở chấp nhận thẻ 

1.4. Lợi ích của thẻ tín dụng đối với các chủ thể và nền kinh tế

 • 1.4.1. Lợi ích của thẻ đối với chủ thẻ 
 • 1.4.2. Lợi ích của thẻ đối với ngân hàng phát hành thẻ 
 • 1.4.3. Lợi ích của thẻ đối với cơ sở chấp nhận thẻ 
 • 1.4.4. Lợi ích của thẻ đối với nền kinh tế

1.5. Nghiệp vụ kinh doanah thẻ tín dụng. 

 • 1.5.1. Nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng 
 • 1.5.2. Nghiệp vụ thanh toán thẻ TDQT 
 • 1.5.3. Nghiệp vụ quản lý rủi ro 

1.5.3.1. Rủi ro trong phát hành thẻ 

1.5.3.2. Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ: 

1.5.3.3. Rủi ro nghiệp vụ 

1.5.3.4. Rủi ro kỹ thuật 

Chương II: Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

2.1. Tổng quan về ngân hàng Ngoại Thương VN

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNT Việt Nam 
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Việt Nam 

2.1.2.1. Cơ cấu chung của NHNT Việt Nam 

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ phận quản lý và kinh doanh thẻ 

 • 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Việt Nam trong những năm gần đây 

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 

2.1.3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế 

2.1.3.4. Công nghệ và sản phẩm mới 

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương VN

 • 2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trong giai đoạn …. đến 
 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng từ … đến ….

2.3. Những thành công và hạn chế trong hoạt động kinh doanh thẻ Tín dụng của Ngân hàng Ngoại Thương VN

 • 2.3.1. Thành công 
 • 2.3.2. Hạn chế

2.3.2.1. Đối tượng sử dụng thẻ tín dụng còn hạn chế 

2.3.2.2. Hệ thống ATM và hệ thống các điểm chấp nhận thẻ tín dụng của Vietcombank vẫn còn chưa nhiều và còn nhiều bất cập. 

2.3.2.3. Rủi ro phát sinh trong khâu thanh toán thẻ tín dụng. 

2.3.2.4. Rủi ro trong khâu phát hành

Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

 • 3.1.1. Phát triển sản phẩm mới
 • 3.1.2. Về xúc tiến khách hàng
 • 3.1.3. Phát triển công nghệ

3.2. Giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tín dụng tại Ngân hàng Ngoại Thương VN

 • 3.2.1. Giải pháp nhằm tăng cường đối tượng sử dụng thẻ tín dụng 
 • 3.2.2. Giải pháp cho vấn đề phát triển hệ thống ATM và các điểm chấp nhận thẻ của NHNT 
 • 3.2.3. Giải pháp cho vấn đề rủi ro phát sinh trong khâu thanh toán. 
 • 3.2.4. Giải pháp cho vấn đề rủi ro trong khâu phát hành

Đề cương Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Chương 1: Cở sở lý luận về chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn của khách hàng. 

1.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tín dụng.

 • 1.1.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng.

1.1.1.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ. 

1.1.1.2. Sự thỏa mãn của khách hàng. 

 • 1.1.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ. 

1.2. Các lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn củakhách hàng. 

 • 1.2.1. Các lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ. 
 • 1.2.2. Các lý thuyết đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. 
 • 1.2.3. Đánh giá các lý thuyết trong giai đoạn hội nhập của Việt Nam. 

1.2.3.1. Đối với lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ. 

1.2.3.2. Đối với lý thuyết đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. 

1.2.3.3. Quan điểm cá nhân. 

1.3. Tổng quan về hoạt động tín dụng. 

 • 1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 
 • 1.3.2. Phân loại tín dụng ngân hàng. 

1.3.2.1. Phân loại theo thời gian. 

1.3.2.2. Phân loại theo mục đích sử dụng. 

1.3.2.3. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng. 

1.3.2.4. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển. 

1.4. Quy trình cấp tín dụng chung. 

 • 1.4.1. Tiếp thị, tiếp xúc khách hàng. 
 • 1.4.2. Thẩm định tín dụng. 
 • 1.4.3. Lập cấu trúc khoản vay. 
 • 1.4.4. Phê duyệt. 
 • 1.4.5. Lập hồ sơ tín dụng. 
 • 1.4.6. Giải ngân. 
 • 1.4.7. Kiểm soát sau vay. 
 • 1.4.8. Theo dõi, thu hồi nợ và xử lý nợ có vấn đề.

1.5. Các yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn củakhách hàng. 

 • 1.5.1. Thiết kế, nghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng. 
 • 1.5.2. Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng và thang đo sự thỏamãn của khách hàng. 

1.5.2.1. Thang đo chất lượng dịch vụ tín dụng. 

1.5.2.2. Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng.

Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng của Techcombank – Chi nhánh Kiến An.

2.1. Tổng quan về Techcombank và Techcombank – Chi nhánh Kiến An.

 • 2.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank. 
 • 2.1.2. Tổ chức mạng lưới hoạt động và xu hướng phát triển củaTechcombank. 

2.1.2.1. Mạng lưới hoạt động. 

2.1.2.2. Mục tiêu, xu hướng phát triển của Techcombank.

 • 2.1.3. Sơ lược về cơ cấu bộ máy quản lý và Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank 

2.1.3.1. Sơ lược về cơ cấu bộ máy quản lý. 

2.1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank 

 • 2.1.4. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Techcombank – Chi nhánh Kiến An. 

2.2. Thực trạng hoạt động của Techcombank – Chi nhánh Kiến An

 • 2.2.1. Những kết quả đạt được. 

2.2.1.1. Về hoạt động huy động vốn. 

2.2.1.2. Về hoạt động thanh toán quốc tế. 

2.2.1.3. Về hoạt động kinh doanh vốn và đảm bảo thanh toán. 

2.2.1.4. Về hoạt động của bộ phận chuyển tiền. 

2.2.1.5. Về hoạt động của bộ phận thẻ. 

 • 2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Techcombank – Chi nhánh KiếnAn. 

2.2.2.1. Các loại hình dịch vụ tín dụng và khách hàng mục tiêu. 

2.2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Techcombank – Chi nhánh Kiến An. 

 • 2.2.3. Thực trạng nguôn nhân lực của Techcombank. 
 • 2.2.4. Những khó khăn tồn tại. 

2.3. Phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu. 

 • 2.3.1. Mẫu nghiên cứu. 
 • 2.3.2. Đánh giá sơ bộ. 
 • 2.3.3. Kiểm định mô hình lý thuyết. 

2.4. Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng hiện nay của Techcombank. 

 • 2.4.1. Thành phần Đáp ứng. 
 • 2.4.2. Thành phần Năng lực phục vụ. 

Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Techcombank. 

3.1. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Techcombank. 

 • 3.1.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 
 • 3.1.2. Giải pháp phát triển sản phẩm.

3.1.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng. 

3.1.2.2. Phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ. 

3.1.2.3. Tăng cường hoạt động Markerting trong lĩnh vực tín dụng. 

 • 3.1.3. Giải pháp phát triển mạng lưới hoạt động và cơ sở vật chất. 

3.1.3.1. Phát triển mạng lưới hoạt động. 

3.1.3.2. Đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 

3.1.3.3. Nâng cao cơ sở vật chất. 

 • 3.1.4. Nhóm các giải pháp khác. 

3.2. Một số kiến nghị. 

 • 3.2.1. Những kiến nghị đối với Chính phủ, các cơ quan ban ngành. 
 • 3.2.2. Những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 
 • 3.2.3. Những kiến nghị đối với Techcombank. 

Kết luận. 

Trên đây là TOP 4 Đề Cương Thẻ Tín Dụng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Ngân Hàng được mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài. Ngoài ra hiện nay, bên mình có dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp trọn gói, dịch vụ hỗ trợ các bạn không có thời gian, bận học, muốn làm bài mới, đề tài khác… hãy liên hệ mình nhé zalo: 0909232620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo