TOP 4 Đề Cương Cho Vay Tiêu Dùng Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngân Hàng

5/5 - (17 bình chọn)

Mục lục

Đề cương báo cáo tốt nghiệp cho vay tiêu dùng tại ngân hàng

Sau khi các bạn sinh viên lựa chọn Đề tài cho mình thì thường GVHD sẽ yêu cầu các bạn soạn Đề cương chi tiết, Đề cương sơ bộ. Tuy nhiên, do lần đầu các bạn viết một bài “báo cáo lớn” nên các bạn không biết cách xây dựng, trình bày.Vì vậy, các bạn sinh viên thường hay tìm kiếm các “Mẹo viết Đề cương báo cáo tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng”, “Cách viết Đề cương chi tiết ngành Tài chính Ngân hàng”,… Kèm theo đấy, là vạn câu hỏi được đặt ra với chị Gu Gồ.

Nhưng, tài liệu trên Internet quá nhiều, cần phải chọn lọc. Nên các bạn cũng phải mất thời gian để chọn lọc những đề cương có thể dùng được. Ở bài viết này, Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp tại Baocaothuctap.net chia sẻ Top 4 Đề Cương Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng.Những đề cương này chỉ mang tính chất tham khảo, cần phải dựa vào yêu cầu của mỗi trường, ngành và GVHD để điều chỉnh lại.

Hy vọng bài viết TOP 4 ĐỀ CƯƠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu hữu ích.

Đề Cương 1: Phát Triển Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phân Quân Đội

Chương 1: Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Thương Mại

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 

 • 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 
 • 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 

1.2. Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 

 • 1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng
 • 1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 
 • 1.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng 

1.3. Các vấn đề cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 

 • 1.3.1. Phát triển cho vay tiêu dùng 
 • 1.3.2. Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM
 • 1.3.3. Biện pháp phát triển cho vay tiêu dùng 

Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Quân Đội: 

2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Quân Đội

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Quân Đội 
 • 2.1.2 Một số nét chính về tình hình hoạt động quản lý kinh doanh của hệ thống ngân hàng TMCP Quân Đội trong năm

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn

 • 2.2.1 Tổ chức cho vay tiêu dùng
 • 2.2.2 Tình hình phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng Quân Đội
 • 2.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quân Đội 

Chương 3: Giải Pháp Phát Triển Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Quân Đội 

3.1. Chiến lược phát triển của ngân hàng TMCP Quân Đội 

 • 3.1.1. Chiến lược chung của ngân hàng TMCP Quân Đội 
 • 3.1.2. Chiến lược phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng

3.2. Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quân Đội

 • 3.2.1. Giải pháp về sản phẩm cho vay tiêu dùng
 • 3.2.2. Giải pháp Marketing cho vay tiêu dùng
 • 3.2.3. Nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ

3.3. Kiến nghị với các cơ quan chức năng 

 • 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • 3.3.2. Kiến nghị với bộ tài nguyên môi trường 

Kết Luận

Đề cương số 2: Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Sacombank Tại Phòng Giao Dịch Tây Bắc

Chương 1 Cơ Sở Lý Luận Về Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Của Ngân Hàng Thương Mại

1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng

1.2. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng của NHTM

 • 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng
 • 1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
 • 1.2.3. Khách hàng của loại hình cho vay tiêu dùng

1.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại

 • 1.3.1. Đối với người tiêu dùng
 • 1.3.1. Đối với ngân hàng
 • 1.3.3. Đối với nền kinh tế xã hội

1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng

1.5. Một số qui định trong nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

 • 1.5.1. Thủ tục
 • 1.5.2. Trình tự xét duyệt cho vay
 • 1.5.3. Theo dõi nợ và thu nợ

1.6.Phương pháp cho vay tiêu dùng

1.7. Nguyên tắc chung trong cho vay tiêu dùng

1.8. Điều kiện vay vốn tiêu dùng

1.9. Quy trình cho vay tiêu dùng

Chương 2 Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Sacombank Tại Phòng Giao Dịch Tây Bắc

2.1.Tổng quan về Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

 • 2.1.1.Giới thiệu chung về Sacombank
 • 2.1.2.Quá trình  hình thành và phát triển
 • 2.1.3.Mạng lưới hoạt động và cơ cấu tổ chức

2.1.3.1.Mạng lưới hoạt động

2.1.3.2.Cơ cấu tổ chức

2.1.3.3.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

2.1.3.4.Sứ mệnh, tầm nhìn

 • 2.1.4. Giới thiệu tổng quan về Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

2.1.4.1.Giới thiệu về Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

2.1.4.2.Cơ cấu tổ chức

2.1.4.3.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

 • 2.1.5.Tình hình hoat động kinh doanh

2.2. Quy trình cho vay của Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

 • 2.2.1.Tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận hồ sơ vay vốn
 • 2.2.2.Thẩm định hồ sơ vay vốn
 • 2.2.3.Quyết định tín dụng
 • 2.2.4. Giải ngân.
 • 2.2.5.Kiểm tra giám sát, thu hồi nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng

2.3.Quy định cho vay tiêu dùng của Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

 • 2.3.1.Điều kiện vay vốn
 • 2.3.2.Mục đích sử dụng vốn
 • 2.3.3.Hồ sơ vay vốn
 • 2.3.4.Tài sản đảm bảo
 • 2.3.5.Thời hạn cho vay
 • 2.3.6 Mức cho vay và loại tiền cho vay
 • 2.3.7. Lãi suất và phí cho vay
 • 2.3.8.Phương thức cho vay

2.4. Đánh giá Quy trình cho vay của Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

Chương 3 Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Sacombank –  Phòng Giao Dịch Tây Bắc

3.1. Định hướng phát triển của Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

3.2. Một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank –  phòng giao dịch Tây Bắc

Kết Luận

Ngoài chia sẻ Top 4 Đề Cương Cho Vay Tiêu Dùng Viết Báo Cáo/ Khóa Luận/ Chuyên Đề Ngành Ngân Hàng. Thì Baocaothuctap.net có nhận Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp. Nếu bạn nào gặp phải khó khăn trong quá trình viết bài Cho Vay Tiêu Dùng tại Ngân Hàng hoặc các đề tài khác, hãy liên hệ đến Viết Thuê Báo Cáo của Baocaothuctap.net: 0909 23 2620

Viết thuê báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng
Viết thuê báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng

Xem thêm bài viết khác:

Đề cương số 3: Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại VIETBANK – Quận 7

Chương 1. Giới Thiệu VIETBANK – CHI NHÁNH QUẬN 7

 • 1.1.Lịch sử Hình thành & phát triển
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3. Tình hình nhân sự
 • 1.4. Địa bàn kinh doanh   
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.6. Định hướng phát triển

Chương 2. Mô Tả Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại VIETBANK – CHI NHÁNH Q7

2.1. Các công việc được tiếp cận trong quá trình thực tập       

2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng

2.3. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng

 • 2.3.1.Tình hình cho vay và thu nợ tại Vietbank –Q7
 • 2.3.2.Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng theo cơ cấu dư nợ
 • 2.3.4.Tình hình các sản phẩm cho vay trên tổng dư nợ 
 • 2.3.5.Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
 • 2.3.6.Vòng quay vốn tín dụng      

Chương 3. Nội Dung Và Kết Quả Phỏng Vấn Nhân Viên Tại VIETBANK –Q7

3.1. Phỏng vấn nhà quản trị

3.2. Phỏng vấn nhân viên  

Chương 4. So Sánh Giữa Lý Thuyết Và Thực Tiễn Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại VIETBANK –Q7         

4.1. Tổng quan lý thuyết cho vay tiêu dùng  

 • 4.1.1. Khái quát về cho vay tiêu dùng
 • 4.1.2 Đối tượng cho vay tiêu dùng
 • 4.1.3.Phương pháp cho vay tiêu dùng
 • 4.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng

4.2. Sự tương đồng & khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn đang thực hiện tại đơn vị thực tập

4.3. Nhận xét ưu và nhược điểm tạo ra cho đơn vị nơi thực tập do sự tương đồng & khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn

 • 4.3.1.Ưu điểm        
 • 4.3.2.Nhược điểm

4.4. Ý kiến đề xuất cho đơn vị thực tập liên quan đến nội dung đã chọn làm đề tài thực tập tốt nghiệp

 • 4.4.1. Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian cấp tín dụng        
 • 4.4.2.Phát hiện nhu cầu cho vay của khách hàng
 • 4.4.3.Đa dạng hóa danh mục sản phẩm
 • 4.4.4. Chính sách tiếp cận khách hàng    
 • 4.4.5.Chăm sóc khách hàng

Chương 5. Nhận Thức Của Sinh Viên Sau Thời Gian Tìm Hiểu Và Tham Gia Thực Tập

5.1. Nhận xét về công đoạn tham gia trong thời gian thực tập

 • 5.1.1. Thuận lợi      
 • 5.1.2. Khó khăn      

5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho sinh viên sau đợt thực tập

 • 5.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 5.2.2.Bài học về thu thập thông tin tại NH
 • 5.2.3.Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn
 • 5.2.4.Bài học kinh nghiệm được rút ra từ hai lần phỏng vấn hai đối tượng

Đề cương số 4: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cho Vay Tiêu Dùng Tại Sacombank

Chương 1 : Lời Mở Đầu

 • 1.1.Lý do chọn đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.4. Phạm vi nghiên cứu
 • 1.5. Cấu trúc đề tài

Chương 2: Cơ Sở Lý Luận Về Cho Vay Tiêu Dùng

2.1.Tổng quan về hoạt động tín dụng Ngân hàng

 • 2.1.1.Khái niệm về tín dụng ngân hàng
 • 2.1.2.Đặc trưng của tín dụng ngân hàng
 • 2.1.3.Phân loại tín dụng ngân hàng
 • 2.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng

2.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng

 • 2.2.1.Lý do hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 2.2.2 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng
 • 2.2.3.Phân loại cho vay tiêu dùng
 • 2.2.4  Vai trò của cho vay tiêu dùng
 • 2.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng

2.2.5.1 Các yếu tố khách quan của nền kinh tế

2.2.5.2 Các nhân tố thuộc về ngân hàng

2.2.5.3 Đối với khách hàng vay vốn

 • 2.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng

2.2.6.1 Doanh số cho vay

2.2.6.2 Doanh số thu nợ

2.2.6.3 Dư nợ

2.2.6.4 Nợ quá hạn

2.2.6.5 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và tổng nguồn vốn:

Chương 3: Tổng Quan Về SACOMBANK – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD PHỔ QUANG

3.1 Tổng quan về Sacombank – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD Phổ Quang

 • 3.1.1 Lịch Sử hình thành và phát triển
 • 3.1.2  Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.3 Các thành tích đã đạt được

3.2 Tổng quan về Chi nhánh Trung Tâm

 • 3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
 • 3.2.2 Sản phẩm và dịch vụ

3.3 Sơ lược PGD Phổ Quang

 • 3.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển.
 • 3.3.2.Những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu
 • 3.3.3. Tình hình hoạt động của Sacombank – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD Phổ Quang

3.3.3.1 Tình hình huy động vốn

3.3.3.2 Tình hình sử dụng vốn

3.3.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh

3.3.3.4 Đánh giá chung về hoạt động của PGD Phổ Quang

Chương 4: Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại SACOMBANK – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD PHỔ QUANG

4.1 Quy trình tín dụng cho vay tiêu dùng tại Sacombank

4.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Sacombank – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD Phổ Quang

 • 4.2.1 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong dư nợ cho vay
 • 4.2.2 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng nguồn vốn huy động
 • 4.2.3 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng
 • 4.2.4 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dùng

4.2.4.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay

4.2.4.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ

4.2.4.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng.

4.3 Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng

4.4 Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của Sacombank – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD Phổ Quang

 • 4.4.1. Kết quả đạt được
 • 4.4.2 Những vấn đề còn tồn tại

Chương 5: Nhận Xét Và Kiến Nghị

5.1 Nhận xét

5.2 Các kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank – Chi Nhánh Trung Tâm – PGD Phổ Quang

 • 5.2.1. Kiến nghị 1
 • 5.2.2. Kiến nghị 2
 • 5.2.3. Kiến nghị 3

5.3 Một số kiến nghị

 • 5.3.1 Đối với Nhà nước
 • 5.3.2 Đối với NHNN
 • 5.3.3 Đối với Sacombank

Kết Luận

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →