Báo cáo về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Vì thế mà Baocaothuctap.net chọn đề tài: Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là một Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật đất đai mà các bạn sinh viên ngành Luật không nên bỏ qua. Ngoài ra, thì các bạn có thể tham khảo nhiều hơn tại website của mình nhé.

Đề tài:Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lần đầu viết báo cáo tốt nghiệp nên sẽ khó tránh khỏi chưa có nhiều kinh nghiệm viết bài và xây dựng đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp. Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Luật một Đề cương viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài trên. Tuy nhiên, các bạn nên điều chỉnh lại đề cương tham khảo bởi vì mỗi một trường đại học sẽ có những quy định, yêu cầu về cấu trúc và bố cục bài báo cáo tốt nghiệp.

Chương 1: Khái quát về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.1   Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 1.1.1       Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • 1.1.1.1       Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • 1.1.1.2       Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.1.2       Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • 1.1.2.1       Khái niệm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • 1.1.2.2       Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.2   Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.3   Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành

 • 1.3.1       Phương thức thương lượng
 • 1.3.2       Phương thức hòa giải

Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật việt nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số kiến nghị

2.1   Thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng  chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 2.1.1       Thực tiễn một số loại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến
 • 2.1.2       Thực tiễn áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.2   Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật việt nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 2.2.1       Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến
 • 2.2.2       Hoàn thiện pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • 2.2.2.1       Hoàn thiện các quy định pháp luật về sự liên kết giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân
  • 2.2.2.2       Hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân
  • 2.2.2.3       Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án Nhân dân

KẾT LUẬN

Hiện tại, Baocaothuctap.net có nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp nên bạn nào gặp khó khăn hoặc có nhu cầu thuê ngươi viết bài thì liên hệ ngay Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nha.

Dưới đây là một phần mở đầu viết báo cáo tốt nghiệp ngành Luật mà mình chia sẻ đến các bạn tham khảo thêm.

Hướng dẫn viết phần mở đầu báo cáo luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1: Lý do chọn đề tài

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Vấn đề nghiên cứu tìm hiểu cũng như phân tích đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vướng mắc qua thực tiễn xét xử là nội dung quan trọng để góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp hiện nay tại Tòa án. Đồng thời, tìm ra phương hướng giải quyết nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cần thiết, có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, hạn chế sai sót thường gặp trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tối đa của các bên khi tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chính vì thế, em chọn đề tài “Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành” để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình.

2: Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp hợp đồng CNQSDĐ tại Tòa án, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Việt Nam bên cạnh phân tích những hạn chế, bất cập thường

gặp. Từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

3: Các phương pháp tiến hành nghiên cứu

Lấy phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử Mác – Lênin làm phương pháp luận để nghiên cứu đề tài. Đồng thời sử dụng các phương pháp khảo sát, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích logic, phương pháp đánh giá.

Ngoài ra, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội và khoa học pháp lý như: phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch và thống kê thực tiễn xét xử các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Xem thêm:

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →