Viết báo cáo thực tập đại học Gia Định CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ – TRỰC TIẾP

Rate this post

Viết báo cáo thực tập đại học Gia Định CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ – TRỰC TIẾP tại quậnTân Phú, Tp.HCM. Bài viết nhằm hỗ trợ các sinh viên trường đại học gia định đang trong quá trình tìm kiếm đề tài, đề cương chi tiết bài báo cáo thực tập cho bản thân, và cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo quy định của trường đại học Gia Định

Viết báo cáo thực tập đại học Gia Định CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ – TRỰC TIẾP

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU

Nội dung bao gồm :

 • Đặt vấn đề, tầm quan trọng ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài

 • Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài)

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp, cách thức thực hiện đề tài)

 • Kết cấu của đề tài: thông thường báo cáo thực tập có 4 phần:

 

 

PHẦN 2: CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Nội dung bao gồm :

 • Hệ thống hoá một cách cơ bản lý luận khoa học liên quan đến chủ đề cần khảo sát tại cơ sở thực tế.
 • Lưu ý trong phần này không sao chép nguyên văn trong tài liệu mà phải đọc lấy ý rồi để viết theo văn của mình. Đồng thời phải tuân thủ các quy định về trích dẫn về tham chiếu và sử dụng tài liệu tham khảo

Tóm tắt chương 1

 

PHẦN 3: CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP (NƠI THỰC TẬP)

Nội dung bao gồm :

 • Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
 • Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 -5 năm
 • Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

Tóm tắt chương 2

 

PHẦN 4: CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SV CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

4.1 Phân tích thực trạng tình hình thực tế của doanh nghệp theo chủ đề nghiên cứu

 • Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo chủ đề nghiên cứu tại đơn vị
 • Nhận xét, đánh giá : so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn của đề tài có liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trình bày các ưu, nhược điểm và nguyên nhân tồn tại các nhược điểm này.

4.2. Giải pháp – kiến nghị

4.2.1. Giải pháp :

 • Cơ sở của giải pháp

 • Điều kiện thực hiện giải pháp

 • Kết quả đạt được khi giải pháp được thực hiện

4.2.2. Kiến nghị

 

PHẦN 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO (NẾU CÓ)

 

 1. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO
 • Sử dụng giấy A4, trình bày 1 mặt.
 • Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nội dung chính (từ « Mở đầu » cho đến « Tài liệu tham khảo » được giới hạn trong khoảng từ 30 đến 40 trang (không kể phần phụ lục)
 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái: 3 cm; Canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2 cm
 • Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13
 • Cách dòng: Line Space: 1.5
 • Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter
 • Đánh số trang:
 • Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường ( i,ii, iii,iv…)

 • Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

 • Đánh số các đề mục: Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1……………

1.1……..

1.1.1……….

1.1.2 ………

1.2. ……

CHƯƠNG 2………..

2.1…………

2.1.1……..

2.1.2 …..

……

 • Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ:
 • Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ … để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

 • Ví dụ:  Bảng 2.1 (tức bảng số 1 của chương 2)

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo:
 • Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn: “Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”  (Nguyễn Văn A, 2010)

 • Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC: “Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2010)

 • Quy định về trích dẫn:

 • Trích có chọn lọc.

 • Không trích (chép) liên tục và tất cả.

 • Không tập trung vào một tài liệu.

 • Trước và sau khi trích phải có chính kiến của mình.

 • Các nội dung trích dẫn phải tuyệt đối chính xác

 • Câu trích, đọan trích để trong ngoặc kép và “in nghiêng”

 • Thứ tự trình bày trong báo cáo:
 1. Bìa cứng (bìa chính)
 2. Trang phụ bìa (theo mẫu)
 3. Trang “Lời cam đoan”
 4. Trang “Lời cảm ơn”
 5. Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập” có dấu tròn theo mẫu)
 6. Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”
 7. Trang “Mục lục ”
 8. Trang “Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt ”
 9. Trang “Danh sách các bảng sử dụng ”
 10. Trang “Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh ”
 11. Phần 1
 12. Phần 2
 13. Phần 3
 14. Phần 4
 15. Phần 5

 

 

 

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao