Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng GIÁ RẺ – Chất lượng

Rate this post

Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng GIÁ RẺ – Chất lượng – Uy Tín – Bảo Mật thông tin sinh viên.

Bài báo cáo thực tập giúp cho sinh viên củng cố và phát triển những kiến thức đã được học tại Trường thông qua việc tìm hiểu tình hình thực tế tại các đơn vị; Rèn luyện khả năng của sinh viên trong nghiên cứu lý thuyết và vận dụng chúng vào tìm hiểu, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong Tài chính – Ngân hàng để hoàn thành một chuyên đề tốt nghiệp.

Với quy định báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng chung của các trường thì sẽ có các phần giới thiệu công ty, ngân hàng thực tập, nêu thực trạng vấn đề mà sinh viên muốn nghiên cứu. từ đó nhận xét đánh giá đưa ra.

Để cụ thể hơn, hôm nay ad sẽ chia sẻ cách làm bài báo cáo tài chính ngân hàng trường đại học Sài Gòn. Các em xem tham khảo nếu có gì không hiểu cứ nhắn tin với ad qua Zalo 0909 23 26 20

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng trường đại học Sài Gòn

Mở đầu

 • Tính cấp thiết của đề tài

 • Mục tiêu nghiên cứu

 • Phạm vi nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu

 • Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về …

(Trình bày cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu)

Chương 2: Thực trạng về vấn đề nghiên cứu tại …

2.1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập (Trình bày ngắn gọn)

2.1.1. Lịch sử hình thành

2.1.2. Quá trình phát triển

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

 • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

 • Sơ đồ tổ chức

 • Chức năng tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị

2.1.4. Tình hình chung của đơn vị

 • Vốn

 • Cơ sở vật chất

 • Lao động

 • Tình hình sản xuất kinh doanh

 • ….

2.2. Thực trạng và phân tích vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập (Đây là phần chính nên phải trình bày sâu, rộng, kỹ và thông tin ở thời gian gần hiện tại nhất)

Chương 3: Các giải pháp (hay một số biện pháp) và kiến nghị nhằm … tại …

 • Các giải pháp (hay các biện pháp).

 • Kiến nghị.

 Kết luận

(Tổng kết những giải pháp mà tác giả đề xuất và hiệu quả mang lại của nó)

Ví dụ đề cương chi tiết đề tài phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Phạm vi nghiên cứu
 6. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính

1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính

1.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính

1.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính

1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán

1.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh

1.4.3. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số

Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng GIÁ RẺ - Chất lượng

Viết thuê báo cáo thực tập tài chính ngân hàng GIÁ RẺ – Chất lượng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM – DV AVBC

2.1. Giới thiệu về công ty

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty

2.1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.2. Phân tích báo cáo tài chính công ty TNHH SX – TM – DV AVBC

2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty

2.2.2. Phân tích sự biến động của bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính của công ty

2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán

2.2.3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty

2.2.3.3. Phân tích tình hình và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty

2.3. Nhận xét ưu nhược điểm

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM – DV AVBC

3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động công ty

3.2. Một số kiến nghị khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Sdt/Zalo: 0909 23 26 20