Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh – Ngôn Ngữ Anh -Điểm Cao

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (2 bình chọn)

Dịch vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh là một trong những dịch vụ được baocaothuctap.net hỗ trợ tới các bạn sinh viên học Ngôn Ngữ Anh, được viết bới team có trình độ ngoại ngữ giỏi và tâm huyết với bài làm

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình để được hỗ trợ qua https://zalo.me/0909232620 (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập ngôn ngữ Anh)

Mục lục

Cách viết Viết Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh ĐIỂM CAO

Do mỗi trường có các yêu cầu bài làm khác nhau, đặc biệt là khác Outline, yêu cầu về độ dài, thời gian hoàn thành, kết cấu nội dung, mức độ thực tế của đề tài, nên mình chỉ viết những yêu cầu chung, các bạn thực hiện tốt thì khả năng điểm rất cao nhé:

 • Tìm kiếm công ty thực tập có liên quan đến tiếng anh như
  • Trung Tâm Ngoại Ngữ
  • Công ty dịch thuật
  • Công ty có đầu tư nước ngoài
  • Tập đoàn đa quốc gia
  • Ngân hàng
  • Công ty xuất nhập khẩu
  • Bộ ngoại giao
  • Sở ngoại vụ
  • Văn phòng công chứng
  • Công ty du lịch
  • Nhà hàng khách sạn
  • Công ty giao nhận hàng hóa xuất khẩu
  • Hãng hàng không
  • một số trường hợp các bạn cũng có thể làm tại công ty kinh doanh bình thường
 • Viết bài theo đúng với file hướng dẫn của trường mình, tránh lên mạng tìm các bài trường khác rồi nộp, các yếu tố phải chú ý như:
  • Đảm bảo ngữ pháp, từ vựng chính xác
  • Đảm bảo đúng độ dài yêu cầu
  • Đảm bảo đúng với Outline nhà trường
  • Tốt nhất viết theo dạng câu đoạn văn, thay vì viết gạch đầu dòng quá nhiều
  • Có hình ảnh, biểu đồ minh họa càng tốt
  • Lời văn mộc mạc, tự nhiên
 • Trao đổi với giáo viên hướng dẫn
  • Nộp Outline, bản nháp đúng hẹn giáo viên
  • Chỉnh sửa các yêu cầu mà giáo viên góp ý
  • Lắng nghe và tương tác tốt với giáo viên
 • Bài làm có đầy đủ phụ lục, chứ ký và đóng dấu xác nhận từ cơ quan thưc tập
  • Có đóng dấu đầy đủ các chỗ mà trường, khoa yêu cầu, thường là đóng vào cuốn báo cáo và nhật ký thực tập
  • Được nhận xét tốt từ đơn vị thực tập
  • Có xin được số liệu, hình ảnh minh họa từ thực tập
 • Hình thưc bài đúng chuẩn so với trường quy định, các bạn chú ý những vấn đề sau
  • Trang bìa phải đúng mãu ngành tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh của mình
  • Cần có lời cảm ơn thầy cô, nhà trường, công ty thực tập
  • Cần có mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục hình ảnh bảng biểu
  • Canh chỉnh bài làm theo quy định
VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔN NGỮ ANH
VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP NGÔN NGỮ ANH

Viết Thuê Báo Cáo tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh gồm chuyên ngành nào?

Hiện nay baocaothuctap.net chuyên nhận viết các bài báo cáo tốt nghiệp tiếng anh với các chuyên ngành như sau:

 • Viết thuê báo cáo tốt nghiệp tiếng Anh thương mại
 • Viết thuê báo cáo tốt nghiệp tiếng Anh sư phạm
 • Viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngôn ngữ Anh
 • Viết thuê báo cáo tốt nghiệp Biên dịch
 • Viết thuê báo cáo tốt nghiệp Phiên dịch

Đề tài viết thuê Viết Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh

Thường thì các bạn sẽ làm theo cấu trúc chung của trường, theo 1 outline chung, chứ không chọn đề tài, tuy nhiên 1 số trường sinh viên cần chọn đề tài để làm, ví dụ như sau: (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)

 • Hoàn thiện quy trình giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương. 
 • Phân tích hoạt động kinh doanh tiếp thị của công ty A ra thị trường.
 • Hoàn thiện quy trình dịch văn bản cho công ty A.
 • Các khó khăn trong việc sử dụng ngoại ngữ và biện pháp khắc phục. 
 • Hoàn thiện quy trình bán lẻ tại các điểm bán hàng của công ty.
 • Xây dựng chiến lược quảng cáo tại công ty A.
 • Mô tả công việc của một thư ký tại công ty A. Bài học kinh nghiệm rút ra trong kỳ thực tập. 
 • Vai trò của phòng kinh doanh trong sự phát triển của công ty. 
 • Thuận lợi và khó khăn trong sử dụng tiếng anh về Kế toán
 • Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh tại công ty A.
 • Quy trình bán hàng của các công ty kinh doanh bất động sản. 
 • Xây dựng quy trình, tuyển dụng nhân sự tại một số đơn vị. 
 • Mô tả quy trình vận hành xưởng sản xuất tại công ty A. Hạn chế và khắc phục. 
 • Đánh giá quy trình đào tạo nhân sự tại công ty A. Các đề xuất cải thiện quy trình tuyển dụng.
 • Phân tích chiến lược chăm sóc khách hàng tại công ty A. Các hạn chế cần khắc phục để tăng hiệu quả kinh doanh

Một số mẫu Dịch vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh

Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh tại công ty Xuất Nhập Khẩu – (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập ngôn ngữ Anh)

 • TABLE OF CONTENTS
 • ACKNOWLEDGEMENT
 • CHAPTER I GENERAL INFORMATION ABOUT ABC COMPANY
 • 1.1 Introduction
 • 1.2 Functions
 • CHAPTER 2 INTRODUCTION ABOUT INTERNSHIP
 • 2.1 The Duties and Responsibilities Performed in company
 • 2.1.1 Assistance for Import-export Department
 • 2.1.2 Assistance for Sales Department
 • 2.2 Achievements
 • 2.2.1 Learning from import – export document jobs
 • 2.2.2 Learning from customer service jobs
 • 2.2.3 Learning from sales jobs
 • 2.2.4 Learning from translation jobs
 • CHAPTER 3 INTERNSHIP PROCESS – (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)
 • 3.1 Work assignments
 • 3.2 Weekly schedule
 • CHAPTER 4 INTERNSHIP SUMMARY
 • 4.1 New Skills Acquired and Skills Improved
 • 4.2 Management techniques observed.
 • 4.3 Classroom skills employed
 • 4.4 Problem encountered
 • 4.5 Lesson learned
 • CHAPTER 5 EVALUATION
 • 5.1 Self-evaluation and recommendations
 • 5.2 Conclusion

 


Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh tại khách sạn – (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)

 • TABLE OF CONTENTS
 • INTRODUCTION
 • 1.Reasons for choosing the report:
 • 2.Purpose of the research
 • 3.Objectives and scope of the research
 • 3.1.Objectives of the research
 • 3.2.Scope of the research
 • 4.Researching methods
 • 5.Structure of report
 • CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS – (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)
 • 1.1.Definitions
 • 1.1.1.Hospitality industry
 • 1.1.1.1.The Nature of the Hospitality Industry
 • 1.1.1.2.Relationship between the Hospitality Industry and Tourism
 • 1.1.1.3.Classification of products on the business the main services
 • 1.1.1.4.Service quality in the hotel business
 • 1.1.2.What is a reception?
 • 1.2.Function and responsibility of hotel
 • 1.2.1.Hotel general function
 • 1.2.2.The responsibility of hotel
 • 1.3. Definition of Front desk office department
 • 1.4. Reception process
 • CHAPTER 2: CURRENT SITUATION OF RECEPTION DEPARTMENT AT GOLD OCEAN NHA TRANG HOTEL – (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)
 • 2.1.Overview of Gold Ocean Nha Trang Hotel
 • 2.1.1.General of Gold Ocean Nha Trang Hotel
 • 2.1.2. The hotel’s structure
 • 2.1.3.Professional business in the hotel:
 • 2.1.4.The resident service
 • 2.1.5.Supplementary Service System:
 • 2.2.Current situation of reception department at Gold Ocean Nha Trang Hotel
 • 2.2.1.Introduction about the Front Office:
 • 2.2.2.Organizational of the reception department
 • 2.2.2.1.The machine diagram in Gold Ocean Nha Trang hotel
 • 2.2.2.2.The function and responsibility of each staff:
 • 2.2.3.Actual quality of resident service in Gold Ocean Nha Trang Hotel:
 • 2.2.4.Relationship between front office department and other departments in Gold Ocean Nha Trang Hotel:
 • 2.2.5.Job requirements for the reception department at Gold Ocean Nha Trang Hotel:
 • 2.2.6.Actual quality of staffs at reception department:
 • 2.3. Some comments on the actual quality of services at the reception:
 • 2.3.1.Advantages:
 • 2.3.2.Disadvantages:
 • CHAPTER 3: CONCLUSIONS AND SOLUTIONS (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập ngôn ngữ Anh)
 • 3.1.Solutions:
 • 3.1.1.For internship company:
 • 3.2.Conclusions:
 • REFERENCES

Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh  về kỹ năng đọc tiếng Anh

CHAPTER 1: THEORETICAL BASIS

1.1 English Skills.
1.1.1 Reading Skill
1.1.2 Speaking Skill
1.1.3 Listening skill
1.1.4 Writting skill
1.2 The skills for Reading
1.2.1 Scanning Skill
1.1.2 Skimming Skill
1.3 Basic Grammar
1.3.1 Tenses in English
1.3.2 Part of speech (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)

CHAPTER 2: DISCUSSING FACTORS AFFECTING TO READING SKILL OF ESL STUDENTS
2.1 Discussion of Basic skills
2.1.1 Discussion of Skimming skill
2.1.2 Discussion of Scannng skill
2.1.3 Discussion of Predicting
2.1.4 Discussion of Contextualizing
2.1.5 Discussion of Visualizing

2.2 Discussion of Knowledge
2.2.1 Discussion of Build Vocabulary
2.1.2 Discussion of English grammar
2.1.3 Discussion of Logical skills
2.1.4 Discussion of writing skill
2.1.5 Discussion of speaking skill

2.3 Discussion of Practice
2.2.1 Role of discussing
2.1.2 Role of Previewing
2.1.3 Role of askig and answering the question
2.1.4 Role of Sumarizing
2.1.5 Role of Website resource

CHAPTER 3: RECOMMENDATIONS AND CONCLUSIONS (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)
3.1 Recommendations
3.2 Conclusion
REFERENCES
APPENDICES
Pictures, Tables, Graphs,… collected and recorded in the Internship Period.


Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh tại Ngân hàng

 • Executive Summary.
 • 1. Description of VP Bank.
 • 1.1 Introduction to VP Bank.
 • 1.2. The type of ownership.
 • 1.3. Banking services.
 • 1.4. VP Bank’s customers.
 • 1.5. Organization chart.
 • 1.6. Functions of credit department
 • 1.7. VP Bank’s performance 2015-2017.
 • 2. Internship activities.  (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập ngôn ngữ Anh)
 • 2.1. Contact the Customers.
 • 2.2. Prepare notarized documents and prepare documents for transaction registration.
 • 2.3. Keep a record.
 • 2.4. Customized customer management to collect debt and interest
 • 2.5. Completing the contract from the customers.
 • 2.6. The activities of credit department
 • 2.6.1. Roles of credit department
 • 2.6.2 Evaluate the performance of credit department
 • 2.6.3 Some problems of credit department
 • 3. An assessment of the internship.
 • 3.1 New skills acquired and skills improved.
 • 3. 2 Management techniques observed.
 • 3. 3 Technical skills employed.
 • 3.4. Responsibilities undertaken during the internship period.
 • 3.4.1. Marketing and Search potential customers.
 • 3.4.2. Contact and advise customers.
 • 3.4.3. Evaluating customers.
 • 3.4.4. Assist the customer to carry out necessary procedures.
 • 3.4.5. Monitoring the use of loan.
 • 3.5. Impact of internship on future career.
 • 4. Conclusion.
 • REFERENCES

Những khó khăn khi triển khai báo cáo tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh

1. Thời gian bị hạn chế 

Thời gian để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp thường không có nhiều. Các bạn vừa phải đi thực tập vừa phải viết báo cáo của mình. Mỗi bài báo cáo tốt nghiệp có độ dài tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường. Tuy nhiên cần phải bám sát và đầy đủ nội dung theo dàn ý đại cương mà giảng viên yêu cầu. Thế nên để có thể hoàn thành được một báo cáo tốt nghiệp bạn cần phải có sự chuẩn bị và đầu tư. Đồng thời cũng cần dành khá nhiều thời gian cho bài báo cáo của mình. Việc chọn đề, thu thập tư liệu và triển khai ý tưởng chắc hẳn đều sẽ tiêu tốn nhiều thời gian của bạn. (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập ngôn ngữ Anh)

2. Kỹ năng sử dụng máy tính kém 

Bên cạnh thời gian gấp rút, kỹ năng sử dụng máy tính kém cũng là một trong những trở ngại lớn. Đây là điểm yếu khi các bạn triển khai viết bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Một bài báo cáo được đánh giá tốt đòi hỏi có cách trình bày rõ ràng, bố cục mạch lạc, không có quá nhiều lỗi sai chính tả hay ngữ pháp. Những điều này đòi hỏi ít nhất bạn phải có kỹ năng sử dụng Word một cách thành thạo. Chỉ như vậy bạn mới có thể tiết kiệm thời gian và có một bài báo cáo tốt nghiệp với hình thức hoàn hảo nhất.

3. Khả năng phân tích số liệu không tốt 

Khả năng thu thập và phân tích số liệu trong bài báo cáo tốt nghiệp rất quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng có khả năng nhìn nhận vấn đề thông qua số liệu một cách chuẩn xác. Số liệu trong một đề tài thường khá nhiều và đa dạng. Tuy nhiên để lựa chọn những số liệu cần thiết và phân bổ chúng lại không hề dễ dàng. 

Ngoài ra các yêu cầu của giáo viên về một bài báo cáo tốt nghiệp đôi khi rất khắt khe, nhiều bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn để có thể hoàn thành được một cách tốt nhất,. Đôi khi còn cảm thấy vượt qua khả năng của mình. Nhưng không sao, baocaototnghiep ở đây để hỗ trợ các bạn cùng giải quyết các khó khăn kể trên.  (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)

4. Một số lý do cá nhân khác 

Một yếu tố khác làm rào cản đó là bạn có quá nhiều thứ phải lo. Công việc học tập hay việc riêng tư khá bận rộn chiếm nhiều thời gian. Bởi vậy bạn không có thời gian để đầu tư cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Hoặc bạn cảm thấy có những thứ khác quan trọng hơn để tập trung. Cùng với đó là bạn đang cảm thấy không có động lực. Hơn nữa bạn cũng không tự tin là mình có thể tự hoàn thành một bài báo cáo tốt nghiệp được đánh giá cao.

Bên cạnh đó bạn đang dư giả tài chính, hãy đến với dịch vụ viết thuê báo cáo của chúng tôi. Baocaototnghiep sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Hơn nữa chúng tôi còn mang đến cho bạn một bài báo cáo tốt nghiệp với kết quả tốt nhất khiến bạn hài lòng. (Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh)

Một lần nữa, các bạn sinh viên đang làm báo cáo tốt nghiệp đang gặp các vấn đề viết bài, tìm kiếm công ty thực tập, có thể liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập Ngôn Ngữ Anh để được hỗ trợ nhé: https://zalo.me/0909232620

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo