Hoạt Khẩu Xuất Khẩu Cá Ngừ Việt Nam Vào Thị Trường EU Trong Bối Cảnh Thực Thi EVFTA

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ NGỪ VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU TRONG BỐI CẢNH THỰC THI EVFTA GIAI ĐOẠN 2015

  • Lời cam đoan báo cáo tốt nghiệp.
  • Bảng chữ cái viết tắt
  • Danh mục bảng
  • Danh mục biểu đồ
  • Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ THỊ TRƯỜNG CÁ NGỪ EU

1.1. Giới thiệu chung về Hiệp định EVFTA

1.1.1. Bối cảnh hình thành….

1.1.2. Vai trò chính của Hiệp định

1.1.3. Tầm quan trọng của Hiệp định đối với Việt Na

 1.2. Những quy định của thị trường EU đối với cá ngừ xuất khẩu

1.2.1. Các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe đối với mặt hàng thủy sản

1.2.2. Quy định về dán nhãn mặt hàng thủy sản

1.3. Đặc điểm nguồn cung và nhu cầu đối với mặt hàng cá ngừ tại EU

1.3.1. Đặc điểm chính về nguồn cung cá ngừ cho EU những năm gần đây…

1.3.2. Nhu cầu của EU về CÁ NGỪ trong những năm gần đây

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁ NGỪ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA

 2.1. Thực trạng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2015 – 2019

2.2. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu cá ngừ Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2015 – 2019

2.2.1. Những kết quả đạt được

2.2.2. Những hạn chế còn tồn tại

2.2.3. Nguyên nhân của hạn chế

2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

2.3. Những cơ hội và thách thức của EVFTA đối với xuất khẩu CÁ NGỪ Việt Nam sang thị trường EU

2.3.1. Những cơ hội cho cá ngừ xuất khẩu Việt Nam dưới tác động của Hiệp định EVFTA

2.3.2. Những thách thức đối với xuất khẩu cá ngừ Việt Nam dưới tác động của Hiệp định EVFTA

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁ NGỪ CỦA VIỆT NAM VÀO EU TRONG 10 NĂM TỚI

3.1. Định hướng và mục tiêu xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vào thị trường EU

            3.1.1. Định hướng xuất khẩu cá ngừ vào thị trường EU của Việt Nam

3.1.2. Mục tiêu xuất khẩu cá ngừ vào thị trường EU của Việt Nam

3.2. Giải pháp

3.2.1. Giải pháp ngắn hạn

3.2.2. Giải pháp dài hạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Hoạt Động Xuất Khẩu Cá Ngừ Việt Nam Vào Thị Trường EU Trong Bối Cảnh Thực Thi EVFTA

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệp:  Hoạt Động Xuất Khẩu Cá Ngừ Việt Nam Vào Thị Trường EU Trong Bối Cảnh Thực Thi EVFTA các bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!