Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Rate this post

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội 

Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt kinh tế cũng  như mặt xã hội.

Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự  phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trong cơ chế thị trường.

Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng  khá lớn trong tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất – kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng  với kết quả của người lao động để làm động lực thúc đẩy họ  nâng cao năng suất lao động gắn bó với doanh nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong  chiến lược sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được  tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp cùng với sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS  Nguyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài :

“Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội “cho chuyên đề  báo cáo thực tập của mình với mong muốn được góp phần hoàn  thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán và các khoản trích  theo lương sao cho đúng với chế độ và phù hợp với điều kiện đặc  thù của Công ty.

Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề của em có kết cấu như sau :

Chương 1:  Khái  quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.

Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp  Hà Nội

Chương 3:  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

TẢI TÀI LIỆU