Các đề tài làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Rate this post

Gợi ý các bạn sinh viên các đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, các đề tài luận văn mẫu, một số các bạn chưa xác định đươc đề tài làm báo cáo tốt nghiệp tài chính ngân hàng của mình và hiên nay mình có tư vấn đề tài thực tập miễn phí cho các bạn sinh viên, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn nào có nhu cầu nhé: SDT/ZALO: 0909.23.26.20

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng ĐH CN TPHCM

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng ĐH CN TPHCM

Một số đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các ngân hàng thương mại

 • 1. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC.
 • 2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 3. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 5. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 6. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 7. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 8. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 10. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 11. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 12. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 13. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.

Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các công ty chứng khoán

 • 1. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC.
 • 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC.
 • 3. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC.
 • 4. Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • 5. Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.
 • 6. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC.
 • 7. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
 • 8. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC.
 • 9. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư.
 • 10. Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.
 • 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 • 12. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một số đề tài thực tập tại các công ty sản xuất

 • 1. Phân tích và định giá tài sản công ty ABC cho công tác IPO.
 • 2. Phân tích hoạt động đầu tư dài hạn tại công ty ABC.
 • 3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư tại công ty ABC.
 • 4. Phân tích tình hình thuê tài chính tại công ty ABC.
 • 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ABC.
 • 6. Phân tích và hoạch định tài chính tại công ty ABC.
 • 7. Nâng cao vai trò Quản lý tài chính tại công ty ABC.
 • 8. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho công ty ABC.
 • 9. Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty ABC.
 • 10. Xây dựng và chọn lựa các phương án tài trợ cho hoạt động của công ty ABC.
 • 11. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của công ty ABC.
 • 12. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết.
 • 13. Lập kế hoạch tài chính hàng năm cho công ty ABC.
 • 14. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại công ty ABC.
 • 15. Phân tích tình hình đầu tư tài chính tại công ty ABC.
 • 16. Phân tích tình hình quản lý vốn luân chuyển tại Cty ABC.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Ghi chú: Trên đây chỉ là những đề tài gợi ý. Sinh viên có thể lựa chọn các đề tài khác phù hợp với các đặc điểm của đơn vị thực tập. Trong trường hợp cần thiết, giáo viên hướng dẫn có thể chỉ định đề tài cho sinh viên.

Ngoài các đề tài tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng trên các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều đề tài mẫu hiện đang cập nhật tại website baocaothuctap.net. Từ các hướng dẫn làm lời mở đầu trong báo cáo tốt nghiệp, và cách phân tích nội dung của đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương Báo cáo thực tập Marketing online cho sản phẩm Subiz trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ  Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!