Các đề tài làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

4.7/5 - (25 bình chọn)

Để có được một báo cáo thực tập thành công, khâu lựa chọn đề tài đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng là điều quan trọng nhất, quyết định hướng báo cáo thực tâp cho các bạn về sau, sau đây là danh sách đề tài giúp các bạn sinh viên Tài Chính Ngân Hàng, chúc các bạn lamg tốt bài báo cáo thực tập

Điều kiện để lựa chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng

Tùy theo năng lực, sở thích của cá nhân và điều kiện của nơi thực tập, mỗi sinh viên có thể lựa chọn một trong những lĩnh vực thuộc chuyên môn ngành học để làm chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại một trong các loại hình đơn vị sau:

 • – Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • – Các công ty chứng khoán.
 • – Các công ty tài chính.
 • – Các ngân hàng thương mại.
 • – Các quỹ đầu tư.
 • – Các cơ quan thuế, hải quan…

Các đề tài phụ thuộc vào nơi các bạn sinh viên thực tập. Khi chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Tài Chính Ngân Hàng nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm chủ đề phù hợp với khả năng của mình cũng như tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị thực tập.

Xem thêm

Một số đề tài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các ngân hàng thương mại

 • 1. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC.
 • 2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 3. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 5. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 6. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 7. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 8. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 10. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 11. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 12. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC.
 • 13. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC.

Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các công ty chứng khoán

 • 1. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC.
 • 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC.
 • 3. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC.
 • 4. Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • 5. Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.
 • 6. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC.
 • 7. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
 • 8. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC.
 • 9. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư.
 • 10. Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.
 • 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 • 12. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một số đề tài thực tập tại các công ty sản xuất

 • 1. Phân tích và định giá tài sản công ty ABC cho công tác IPO.
 • 2. Phân tích hoạt động đầu tư dài hạn tại công ty ABC.
 • 3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư tại công ty ABC.
 • 4. Phân tích tình hình thuê tài chính tại công ty ABC.
 • 5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ABC.
 • 6. Phân tích và hoạch định tài chính tại công ty ABC.
 • 7. Nâng cao vai trò Quản lý tài chính tại công ty ABC.
 • 8. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho công ty ABC.
 • 9. Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty ABC.
 • 10. Xây dựng và chọn lựa các phương án tài trợ cho hoạt động của công ty ABC.
 • 11. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của công ty ABC.
 • 12. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết.
 • 13. Lập kế hoạch tài chính hàng năm cho công ty ABC.
 • 14. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại công ty ABC.
 • 15. Phân tích tình hình đầu tư tài chính tại công ty ABC.
 • 16. Phân tích tình hình quản lý vốn luân chuyển tại Cty ABC.

Quy trình viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

 • Sau khi xác định được đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ viết đề cương và tiến hành thu thập số liệu, tài liệu có liên quan đến nội dung của đề tài đã chọn.
 • Tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận của đề tài lựa chọn đã được các nhà khoa học bàn luận như thế nào. Để làm điều này, sinh viên cần tham khảo các giáo trình và trên internet.
 • Vận dụng lý thuyết, mô tả và phân tích thực trạng các nội dung nghiên cứu đó đối với doanh nghiệp thực tập.
 • Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của thực trạng.
 • Trong quá trình làm chuyên đề, sinh viên phải thường xuyên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nắm bắt đúng vấn đề cần nghiên cứu cũng như đảm bảo việc tự nghiên cứu, về phương pháp, không bị lệch hướng so với đề tài đã chọn; mặt khác giảng viên hướng dẫn cũng giúp cho sinh viên nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn.
 • Sinh viên có thể sử dụng các phương pháp tổng hợp; so sánh; phân tích định tính; phân tích định lượng; thống kê; xác suất; suy luận logic… để nghiên cứu thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.
 • Quy trình làm báo cáo tốt nghiệp được thực hiện qua các bước như sau:
Quy trình làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
Quy trình làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

 

VÍ DỤ KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • Một chuyên đề tốt nghiệp cần được bố cục gồm có các chương sau:
 • Chương 1: Giới thiệu
 • 1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu.
 • 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
 • 4. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài
 • Trong chương này sinh viên trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sinh viên nên trình bày chương này theo bố cục và trật tự logic liên quan đến vấn đề nghiên cứu trên cơ sở khảo sát lý thuyết chứ không phải đơn thuần sao chép các khái niệm và lý thuyết từ giáo trình hay sách giáo khoa đã học.
 • Chương 3: Giới thiệu về đơn vị thực tập
 • Trong chương này sinh viên trình bày lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu; ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quy mô; quy trình công nghệ (đối với công ty sản xuất); tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức quản lý; bộ máy tài chính – kế toán…. các đơn vị nơi mình thực tập.
 • Chương 4: Đánh giá tình hình thực tế về những nội dung yêu cầu của đề tài nghiên cứu tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể.
 • Trong chương này sinh viên cần thu thập, xử lý số liệu một cách cụ thể và khoa học để có bằng chứng đánh giá được những mặt mạnh, yếu của đơn vị mình đang nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoặc suy thoái về tình hình kinh doanh hoặc các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
 • Chương 5: Nhận xét, kết luận và kiến nghị cải thiện tình hình thực tế.
 • Trong chương này sinh viên cần trình bày những nhận xét, kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu ở chương 4 và đề xuất các kiến nghị phù hợp với kết luận rút ra. Tránh nêu ra những kết luận và kiến nghị theo cảm tính chủ quan không có bằng chứng hay không có liên quan gì với kết quả nghiên cứu trình bày ở chương 4.

CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • Thứ tự sắp xếp các phần của chuyên đề tốt nghiệp như sau:
 • 1. Trang bìa cứng che bằng trang nhựa.
 • 2. Trang bìa phụ.
 • 3. Trang Lời cám ơn.
 • 4. Trang Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập.
 • 5. Trang Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
 • 6. Trang Mục lục.
 • 7. Trang Danh mục chữ viết tắt.
 • 8. Trang Danh mục các bảng biểu.
 • 9. Trang Danh mục các hình vẽ, đồ thị.
 • 10. Nội dung các chương: khoảng 50 trang.
 • 11. Tài liệu tham khảo.
 • 12. Phần phụ lục.
 • 13. Trang bìa cứng sau cùng.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

Ghi chú: Trên đây chỉ là những đề tài gợi ý. Sinh viên có thể lựa chọn các đề tài khác phù hợp với các đặc điểm của đơn vị thực tập. Trong trường hợp cần thiết, giáo viên hướng dẫn có thể chỉ định đề tài cho sinh viên.

Ngoài các đề tài tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng trên các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều đề tài mẫu hiện đang cập nhật tại website baocaothuctap.net. Từ các hướng dẫn làm lời mở đầu trong báo cáo tốt nghiệp, và cách phân tích nội dung của đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trên đây là một số nội dụng mẫu Các đề tài làm báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương  trên hoặc là theo với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ  Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →