Các phương pháp nghiên cứu đề tài – Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Rate this post

Các phương pháp nghiên cứu đề tàiBài báo cáo thực tập tốt nghiệp như sau:

Các phương pháp nghiên cứu đề tài

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị thực tập
có liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần có sự liên hệ thường xuyên và
chặt chẽ với giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp và hiệu
quả. Sau đây là một số phương pháp gợi ý để sinh viên tham khảo:

Phương pháp phỏng vấn

 • Phỏng vấn trực tiếp người làm việc có liên quan đến nội dung thực tập của sinh viên
  nên chuẩn bị sẵn các câu hỏi và ghi ra giấy trước khi phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và
  phỏng vấn được nhiều vấn đề.

Phương pháp chuyên gia

 • Phương pháp chuyên gia: chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi có liên quan đến công việc thực tập
  và chuyển bảng câu hỏi này đến các cán bộ và nhân viên am hiểu vấn đề mà sinh viên quan
  tâm, sau đó sinh viên tập hợp các ý kiến trả lời làm cơ sở viết BCTN.

Phương pháp thu thập tài liệu

 • Thu thập các biểu mẫu, tài liệu có liên quan của đơn vị, các tài liệu phải có chữ ký và
  dấu xác nhận của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của số liệu trong báo cáo tốt nghiệp.

– Nguồn: baocaothuctap.net –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao