5/5 - (15 bình chọn)

Tải miễn phí bài khóa luận tốt nghiệp về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài khóa luận phù hợp với những bạn đang theo học chuyên ngành Tài chính kinh tế – lĩnh vực thuế đang tìm kiếm đề tài cho bài khóa luận của mình

Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng hoặc quý là việc làm cần thiết và bắt buộc của các kế toán doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng được hiểu là loại thuế gián thu, dựa trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa hay dịch vụ trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Theo đúng quy định thì loại thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo ở mức độ tiêu thụ hàng hóa hay dịch vụ.

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Tài chính kinh tế – lĩnh vực Thuế một Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Thuế giá trị gia tăng và thuê thu nhập doanh nghiệp. Bạn nào chưa chọn được đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính kinh tế thì hãy thử sức với đề tài mà mình chia sẻ bài viết này nhé. Bài mẫu được tác giả hoàn thành chỉnh chu, đầu tư thời gian, công sức và chỉnh sửa nhiều lần dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, bài mẫu của tác giả được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao và chấm 9 điểm. Hứa hẹn đây sẽ là bài mẫu phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài 

Hiện tại bên mình có nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn với bài báo cáo. Ngoài ra, có tư vấn đề tài miễn phí cho bạn nào chưa chọn được đề tài ưng ý. Hãy liên lạc đến Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời nhé


ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN 
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 
1.1. Lý do chọn đề tài 
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 
1.3. Đối tượng nghiên cứu 
1.4. Phạm vi nghiên cứu 
1.5. Phương pháp nghiên cứu 
1.6. Kết cấu của đề tài 
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
1.1. Tổng quan về thuế GTGT 
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế GTGT 
1.1.1.1. Khái niệm 
1.1.1.2. Đặc điểm của thuế GTGT 
1.1.1.3. Vai trò của thuế GTGT 
1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 
1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT, đối tượng không chịu thuế GTGT 
1.1.2.2. Căn cứ tính thuế 
1.1.2.3. Phương pháp tính thuế. 
1.1.2.4. Kê khai thuế, khấu trừ, nộp thuế và hoàn thuế GTGT 
1.1.3. Nội dung kế toán thuế GTGT. 
1.2. Tổng quan về thuế TNDN 
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNDN 
1.2.1.1. Khái niệm 
1.2.1.2. Đặc điểm 
1.2.1.3. Vai trò 
1.2.2. Nội dung cơ bản của thuế TNDN 
1.2.2.1. Người nộp thuế 
1.2.2.2. Phương pháp và căn cứ tính thuế 
1.2.2.3. Kê khai thuế và nộp thuếTNDN 
1.2.3. Nội dung Kế toán thuế TNDN 

Xem Thêm ==> 5+ Đề Cương Chi Tiết Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY 
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Hương Thủy 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý 
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán 
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 
2.1.4.2. Chế độ và chính sách kế toán đang áp dụng tại Công ty 
2.1.4.3. Phần mềm kế toán sử dụng 
2.1.4.4. Trình tự lưu chuyển chứng từ 
2.1.5. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Hương Thủy 
2.1.5.1. Tình hình lao động tại Công ty qua 3 năm 2013 – 2015 
2.1.5.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Công ty qua 3 năm 2013 – 2015 
2.1.5.3. Tình hình kết quả kinh doanh tại Công ty qua 3 năm 2013 – 2015 
2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại CTCP Hương Thủy. 
2.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT 
2.2.2. Hóa đơn chứng từ sử dụng 
2.2.3. Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Công ty 
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng 
2.2.3.2. Chứng từ và các loại sổ sách sử dụng.
2.2.3.3. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 
2.2.4. Công tác kế toán thuế giá trị gia tăng đầu ra tại Công ty
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng 
2.2.4.2. Chứng từ và các loại sổ sách sử dụng 
2.2.4.3. Hạch toán thuế GTGT đầu ra 
2.2.5. Kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT tại công ty cổ phần Hương Thủy 
2.2.6. Tóm lược quy trình thực hiện công tác thuế GTGT tại CT CP Hương Thủy 
2.3. Thực trạng công tác kế toán thuế TNDN tại Công ty CP Hương Thủy.
2.3.1. Phương pháp và căn cứ tính thuế TNDN tại Công ty
2.3.2. Kế toán thuế TNDN 
2.3.3. Kê khai, quyết toán thuế TNDN tại công ty 
2.3.4. Nộp thuế TNDN 
2.3.5. Tóm lược quy trình thực hiện công tác thuế TNDN tại CT CP Hương Thủy 
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT & THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY 
3.1. Nhận xét, đánh giá công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty cổ phần Hương Thủy
3.1.1. Nhận xét công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại CT CP Hương Thủy.
3.1.2. Nhận xét sự phù hợp giữa Luật thuế và tình hình hoạt động của Công ty.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện Công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty cổ phần Hương Thủy 
3.2.1. Hoàn thiện bộ máy kế toán của Công ty 
3.2.2. Hoàn thiện công tác lưu chuyển chứng từ 
3.2.3. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin 
3.2.4. Về hệ thống sổ sách kế toán 
3.2.5. Về khai thuế, nộp thuế. 
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


ĐẶT VẤN ĐỀ KHÓA LUẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

do chọn đề tài

Thuế không chỉ là công cụ thu của Ngân sách Nhà nước mà còn là công cụ điều tiết toàn bộ nền kinh tế. Trong điều kiện nước ta đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, Nhà nước đã và đang nghiên cứu, áp dụng nhiều sắc thuế, đưa ra nhiều chính sách thuế phù hợp nhằm đảm bảo cho sản xuất trong nước phát triển, điều tiết thu nhập trong dân cư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo độ an toàn trong chính sách hội nhập kinh tế, thu hút sự đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong năm 2015, Nhà nước đã có sự điều chỉnh, bổ sung về Luật thuế, thay đổi về chế độ kế toán. Vì vậy yêu cầu các đơn vị, tổ chức kinh doanh cần phải chú trọng và nắm bắt kịp thời sự thay đổi này để áp dụng một cách nghiêm túc, thực hiện đúng và đầy đủ công tác kế toán thuế và quản lý thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và không gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc xây dựng một quy trình thực hiện công tác kế toán thuế tốt sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực. Kế toán thuế là một phần hành cơ bản để biết và nắm rõ tình hình hạch toán thuế cũng như nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức. Việc hạch toán đúng các nghiệp vụ và xác định chính xác số thuế phải nộp sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong công tác nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Đồng thời, qua quá trình thực hiện công tác kế toán thuế, doanh nghiệp kinh doanh sẽ có những góp ý góp phần hoàn thiện chính sách thuế của Nhà nước. Nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một quy trình kế toán thuế phù hợp với quy mô, hoạt động của doanh nghiệp, cập nhật nhanh, áp dụng đúng, đủ, và kịp thời các chính sách của Nhà nước, đồng thời đánh giá được được sự phù hợp của các chính sách thuế được ban hành với tình hình hoạt động của doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài nghiên cứu: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hương Thủy” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của bản thân.

Mục tiêu nghiên cứu

Công tác kế toán thuế GTGT và Thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Hương Thủy bao gồm trình tự hạch toán, ghi chép, kê khai, quyết toán, lập các báo cáo quyết toán và nộp thuế tại Công ty Cổ phần Hương Thủy.

Xem Thêm ==> 10+ Lời mở đầu báo cáo thực tập phân tích báo cáo tài chính

Phương pháp nghiên cứu

Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 3 phần:

PHẦN I.  Đặt vấn đề

PHẦN II. Nội dung và kết quả nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lí luận về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hương Thủy.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hương Thủy.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hương Thủy.

PHẦN III. Kết luận và kiến nghị


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KHÓA LUẬN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Kết luận

Hiện nay, luật thuế và các văn bản pháp luật khác về thuế thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên để luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng một cách sâu rộng và đồng bộ thì công tác cập nhật các văn bản pháp luật cần được chú trọng. Công tác kế toán thuế đặc biệt là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng phải được thực hiện tốt giúp cho việc kê khai và nộp thuế được đầy đủ, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Với mong muốn đóng góp một phần rất nhỏ trong công tác kế toán nói chung và kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng ở Công ty cổ phần Hương Thủy, em đã chọn và thực hiện đề tài này. Qua quá trình thực tập, tìm hiểu thức tế tại công ty, bài luận nhìn chung đã giải quyết được một số vấn đề như sau:

Qua trình tìm hiểu thực tế thực sự giúp em có được những bài học , kiến thức thực tế hữu ích về công tác kế toán trong thực tế nói chung và kế toán thuế nói riêng, giúp em có thêm hành trang cho công việc trong tương lai.

  1. Kiến nghị

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế toán của Công ty cổ phần Hương Thủy, cùng sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Quang Huy, nhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức bản thân, bài luận với đề tài: “ Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Hương Thủy” còn rất nhiều thiếu sót. Nếu có thêm thời gian tìm hiểu em sẽ :

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Huy, quý Công ty cổ phần Hương Thủy va Nhà trường đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài này. Kính mong nhận được sự góp ý từ phía thầy cô để bài luận của em được hoàn thiện hơn, tạo hành trang cho em trong quá trình làm việc sau này.

DOWNLOAD BÀI

Trên đây là bài khóa luận tốt nghiệp về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được baocaothuctap.net chia sẻ với các bạn sinh viên. Ngoài ra, để hoàn thành 1 bài khóa luận hoàn chỉnh các bạn sinh viên cần phải đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết và nhiều lần chỉnh sửa mới có thể hoàn thành bài khóa luận chỉnh chu và hoàn thiện.

Hiện bên mình có dịch vụ hỗ trợ viết khóa luận tốt nghiệp trọn gói, các bạn có khó khăn trong quá trình viết bài hay không có thời gian viết bài thì nhanh tay liên hệ mình nhé zalo: 0909232620

Contact Me on Zalo