Chuyên đề tốt nghiệp về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng hoặc quý là việc làm cần thiết và bắt buộc của các kế toán doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng được hiểu là loại thuế gián thu, dựa trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa hay dịch vụ trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Theo đúng quy định thì loại thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo ở mức độ tiêu thụ hàng hóa hay dịch vụ.

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Đề tài: Tình hình kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Tài chính kinh tế – lĩnh vực Thuế một Đề tài chuyên đề tốt nghiệp Thuế giá trị gia tăng và thuê thu nhập doanh nghiệp. Bạn nào chưa chọn được đề tài viết chuyên đề tốt nghiệp Tài chính kinh tế thì hãy thử sức với đề tài mà mình chia sẻ bài viết này nhé. 

Và đây là một Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Phân tích tình hình kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn tham khảo thấy hay hãy để lại đánh giá 5 sao và 1 bình luận nhé!

Chương 1 : Cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1. Thuế giá trị gia tăng

 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm , vai trò thuế GTGT
 • 1.1.2. Nội dung cơ bản về Luật thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay

1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm , vai trò thuế TNDN
 • 1.2.2. Nội dung cơ bản về Luật thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay

Chương 2 : Tổng quan về công ty  

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

 • 2.1.1 Quy mô và vị trí của công ty
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  • 2.1.2.1 Chức năng
  • 2.1.2.2 Nhiệm vụ

2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

 • 2.3.1 Tổ chức bộ máy của công ty
 • 2.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

Xem thêm:

Chương 3 : Phân tích tình hình kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty

3.1 Tình hình kê khai và nộp thuế gtgt của công ty từ  năm 2016 đến nay

 • 3.1.1 Tình hình hoạt động của công ty năm 2016 đến nay
 • 3.1.2 Thực hiện kê khai thuế GTGT tại công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.2.1 Tình hình kê khai thuế GTGT của công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.2.2 Tình hình nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT của công ty
 • 3.1.3 Tình hình nộp thuế GTGT của công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.3.1 Khái quát về tình hình nộp thuế GTGT của công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của việc nộp thuế GTGT đối với công ty từ năm 2016 đến nay

3.2 Tình hình kê khai và nộp thuế tndn của công ty từ năm 2016 đến nay

 • 3.2.1 Thực trạng kê khai thuế TNDN tại công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.2.3.1 Tình hình kê khai thuế TNDN  tại công ty
  • 3.2.3.2 Tình hình nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN của công ty
 • 3.2.2 Tình hình nộp thuế tndn của công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.3.1 Khái quát về tình hình nộp thuế TNDN của công ty từ năm 2016 đến nay
  • 3.1.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của việc nộp thuế TNDN đối với công ty từ năm 2016 đến nay

Chương 4: Nhận xét và đánh giá

4.1 Nhận xét và đánh giá chung về công ty

 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.1.2 Hạn chế

4.2 Nhận xét và đánh giá về quy trình kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN của công ty

 • 4.2.1 Ưu điểm
 • 4.2.2 Hạn chế

4.3 Một số kiến nghị nhằm  nâng cao chất lượng của việc kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN tại công ty

Hiện tại bên mình có nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn với bài báo cáo. Ngoài ra, có tư vấn đề tài miễn phí cho bạn nào chưa chọn được đề tài ưng ý. Hãy liên lạc đến Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời nhé

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →