Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng là bước đầu tiên các bạn cần phải làm sau khi chốt đề tài quy trình, đề cương sẽ ảnh hướng đến các kết quả về sau, các bạn phải triển khai theo đề cương mà trình cho giáo viên duyêt, vậy phải làm đề cương như thế nào cho đúng, dễ làm, đúng trọng tâm, được giáo viên đánh giá tốt từ ban đầu. Các bạn tham khảo ngay các mẫu đề cương dưới đây nhé

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 1

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT NHẬT QUANG

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT NHẬT QUANG
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • 1.2.1. Chức năng của Công ty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • 1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • 1.3. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • 1.4.   Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM-SX NHẬT QUANG
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNH CỦA CÔNG  TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT NHẬT QUANG
 • 2.1. Phân tích quy trình bán hàng ở Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất Nhật Quang
 • 2.1.1. Tìm kiếm khách hàng
 • 2.1.2. Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
 • 2.1.3. Tư vấn
 • 2.1.4. Thương lượng
 • 2.1.5. Thực hiện giao dịch
 • 2.1.6. Kết thúc giao dịch
 • 2.1.7. Duy trì và chăm sóc khách hàng
 • 2.2. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm
 • 2.2.1.Ưu điểm đạt được
 • 2.2.2. Những nhược điểm
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT NHẬT QUANG
 • 3.1. Kiến nghị 1
 • 3.2 Kiến nghị 2
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Quy Trình Bán Hàng số 2

 • MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TALAKI
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV TALAKI
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Mục tiêu, chức năng
 • 1.2.1. Mục tiêu
 • 1.2.2. Chức năng
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH TMDV TALAKI
 • 1.3.1. Sơ đồ về Công ty TNHH TMDV TALAKI
  • Ban Giám Đốc
  • Kế toán : KT bán hàng, KT tổng hợp, Thủ kho
  • Kinh doanh : Sales, Marketing
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TALAKI
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TALAKI (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 2.1. Thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH TMDV TALAKI 
 • 2.1.1. Tìm kiếm khách hàng
 • Tham gia event, hội chợ, triển lãm, hội doanh nhân, kết nối giao thương
 • 2.1.2. Tiếp cận khách hàng
 • 2.1.3. Đàm phán thuyết phục khách hàng
 • 2.1.4. Kí hợp đồng bán hàng
 • 2.1.5. Thực hiện đơn hàng của khách hàng
  • đóng hàng, xử lý cho k bị vỡ, gói quà
  • nếu KH yêu cầu khắc dấu/chữ khắc xong đóng hàng lại như giá trị ban đầu
 • 2.1.6. Giao hàng cho khách hàng
  • Chưa có người giao hàng, do anh kho đi giao và thu tiền khi chưa chuyển khoản.
  • Nếu KH đã chuyển khoản thì book grab giao.
  • khi giao kèm Hóa đơn + Biên bản giao hàng. Nếu KH k yêu cầu Hóa đơn thì không lấy theo.
  • Đơn hàng nhỏ KH chịu phí giao hàng. Đơn hàng lớn hơn 2 triệu bên công ty chịu phí giao hàng.
 • 2.1.7. Yêu cầu khách hàng thanh toán
  • Tiền mặt / chuyển khoản
 • 2.1.8. Dịch vụ hậu bán hàng
  • Giảm giá trực tiếp cho KH
  • Chiết khấu cho KH lớn
 • 2.2. Nhận xét về quy trình bán hàng của Công ty TNHH TMDV TALAKI
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TALAKI
 • 3.1. Kiến nghị 1
 • 3.2. Kiến nghị 2
 • 3.3. Kiến nghị 3
 • 3.4. Kiến nghị 4
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt động Bán Hàng số 3

 • Đề tài: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 1.1. Giới thiệu sơ nét về công ty TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 1.1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.1.2. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển
 • 1.3. Tình hình nhân sự của Công ty
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 2018-2020
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 2.1. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 2.1.1. Môi trường bên trong
 • 2.1.2. Môi trường bên ngoài
 • 2.2. Thực trạng quy trình bán hàng tại công ty TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 2.2.1. Tìm kiếm khách hàng
 • 2.2.2. Tiếp cận khách hàng
 • 2.2.3. “Đàm phán thuyết phục khách hàng” “Thực hiện đơn hàng của khách hàng”
 • 2.2.4. Kí hợp đồng bán hàng
 • 2.2.5. Thực hiện đơn hàng của khách hàng
 • 2.2.6. Giao hàng cho khách hàng
 • 2.2.7. Yêu cầu khách hàng thanh toán
 • 2.2.8. Dịch vụ hậu bán hàng
 • 2.3. Đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 2.3.1. Những ưu điểm đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
 • 3.1. Các bài học rút ra từ đợt thực tập
 • 3.1.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.1.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.1.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ
 • 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TMDV XNK MINH HÒA
 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.2.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.2.4. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Tốt nghiệp Quy Trình Bán Hàng số 4

MỤC LỤC

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOÀN THẮNG
 • 1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.1.1. Quá trình hình thành
 • 1.1.2. Qúa trình phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020)
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2:.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN THẮNG (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 2.1 Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty TNHH Hoàn Thắng 
 • 2.1.1. Quy trình bán hàng
 • Một số chính sách giá cả công ty cần tư vấn cho khách hàng thông tin
 • 2.1.2. Kỹ năng bán lẻ tại công ty:
 • 2.1.3. Kỹ năng xử lý tình huống khó trong bán hàng:
 • 2.1.4. Trưng bày háng hóa:
 • 2.1.5. Chăm sóc khách hàng:
 • 2.2. Ưu điểm và nhược điểm về hoạt động bán hàng của công ty
 • 2.2.1. Ưu điểm:
 • 2.2.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN THẮNG
 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
 • 3.1.1. Mục tiêu của công ty
 • 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2. Kiếm nghị qui trình bán hàng cho công ty TNHH Hoàn Thắng
 • 3.3.1. Kiến nghị về hệ thống bán sỉ cho công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị cải thiện chính sách thanh toán
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo tốt nghiệp Hoạt động Bán Hàng số 5

 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
 • ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI DƯƠNG
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1.Lý do chọn đề tài
 • 2.Mục đích nghiên cứu
 • 3.Đối tượng nghiên cứu
 • 4.Phương pháp thực hiện
 • 5.Phạm vi thực hiện
 • Nội dung của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI DƯƠNG
 • 1.1. Tổng quan về công ty TNHH TMDV đầu tư phát triển bất động sản Đại Dương
 • 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.3. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển
 • 1.3.1. Chức năng
 • 1.3.1. Nhiệm vụ
 • 1.3.3. Định hướng phát triển
 • 1.4. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức của Công ty
 • 1.4.2. Chức năng – Nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2018 – 2020)
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • 2.1.Những vấn đề cơ bản về bán hàng
 • 2.1.1.Khái niệm bán hàng
 • 2.1.2.Tầm quan trọng của bán hàng
 • 2.2.Phân loại nghề bán hàng
 • 2.2.1.Phân loại theo đại diện bán hàng
 • 2.2.2.Phân loại theo hình thức hàng hóa
 • 2.3. Quy trình bán hàng cơ bản
 • 2.3.1.Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng
 • 2.3.2. Tìm hiểu và sàng lọc khách hàng
 • 2.3.3.Tiếp cận và thiết lập cuộc hẹn
 • 2.3.4. Giới thiệu và trình bày
 • 2.3.6. Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng
 • 2.3.7.Chăm sóc khách hàng
 • CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI DƯƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
 • 3.1. Phân tích hoạt động bán hàng ở công ty TNHH TMDV đầu tư phát triển bất động sản Đại Dương
 • 3.1.1 Quy trình bán hàng
 • 3.1.2. Giải thích quy trình
 • 3.2. Thực trạng quản trị lực lượng bán hàng tại công ty TNHH TMDV đầu tư phát triển bất động sản Đại Dương
 • 3.2.1. Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 3.2.2. Chính sách đối với người lao động
 • 3.3. Đánh giá hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TMDV đầu tư phát triển bất động sản Đại Dương
 • 3.3.1 Những ưu điểm đạt được
 • 3.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân.
 • 3.4. Một số giải pháp  đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TMDV đầu tư phát triển bất động sản Đại Dương
 • 3.4.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.4.1. Hoàn thiện hoạt động quản trị lực lượng bán hàng
 • 3.4.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.4.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.4.5. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
 • 3.4.6. Một số hoạt động khác
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 6 

 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM ĐOAN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục đích nghiên cứuh
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Mục tiêu, chức năng
 • 1.2.1. Mục tiêu
 • 1.2.2. Chức năng
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo
 • 1.3.1. Sơ đồ về Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng ban
 • 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo giai đoạn 2016-2018
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 2.1. Thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo
 • 2.1.1. Tìm kiếm khách hàng
 • 2.1.2. Tiếp cận khách hàng
 • 2.1.3. Đàm phán thuyết phục khách hàng
 • 2.1.4. Kí hợp đồng bán hàng
 • 2.1.5. Thực hiện đơn hàng của khách hàng
 • 2.1.6. Giao hàng cho khách hàng
 • 2.1.7. Yêu cầu khách hàng thanh toán
 • 2.1.8. Dịch vụ hậu bán hàng
 • 2.2. Nhận xét về quy trình bán hàng của Công ty TNHH In Ấn Tân Sáng Tạo
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN SÁNG TẠO
 • 3.1. Kiến nghị 1: Cải tiến, bố sung thêm nhiều nội dung phong phú cho website của Công ty
 • 3.2. Kiến nghị 2: Đồng bộ hóa email của các nhân viên trong Công ty để tạo sự chuyên nghiệp.
 • 3.3. Kiến nghị 3: Tạo diễn đàn riêng để thu hút khách hàng.
 • 3.4. Kiến nghị 4: Tạo catalogue chính thức của Công ty
 • 3.5. Kiến nghị 5: Không thu phí vận chuyển đối với các đơn hàng trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt động Bán Hàng số 7

 • MỤC LỤC
 • Chuơng 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ SAM SUNG VIỆT NAM
 • 1.1   Lịch sử hình thành công ty
 • 1.1.1 Một số đặc điểm cơ bản của công ty
 • 1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
 • 1.1.3  Công nghệ sản xuất
 • 1.2 Hệ thống tổ chức của công ty
 • 1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.2.2  Chức năng của các phòng ban.
 • 1.3 Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.3.1 Đặc điểm về sản phẩm của công ty
 • 1.4 Tầm quan trọng trong công việc bán hàng và tiệu thụ sản phẫm của công ty
 • 1.5 Giới thiệu về phòng kinh doanh của công ty
 • CHƯƠNG 2: HOÀN THỊÊN  VÀ PHÁT TRIỄN QUY TRÌNH BÁN  HÀNG CỦA CÔNG TY
 • 2.1 Mô tả công việc thực tập
 • 2.2 Phân tích quy trình bán hàng tại công ty:
 • 2.2.1 Quy trình tổ chức bán hàng tại công ty
 • 2.2.2 Tổ chức phân phối sản phẩm và bán hàng
 • 2.2.3 Quy trình bán hàng tại công ty
 • 2.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá
 • 2.3  Đánh giá chung về tình hình bán hàng
 • 2.3.1  Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm
 • 2.4 Một số kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 3.1  Triển vọng và mục tiêu phát triển của công ty
 • 3.1.1. Triển vọng.
 • 3.1.2.  Mục tiêu phát triển.
 • 3.2  Một số các kiến nghị.
 • 3.2.1. Một số kiến nghị trong quy trình bán hàng.
 • 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường.
 • * Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đặc biệt là khách hàng truyền thống.
 • *Bồi dưỡng công tác bán hàng.
 • *Tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • *Xây dựng chính sách giá mềm dẻo, linh hoạt trong tiêu thụ sản phẩm.
 • * Hoàn thiện đội ngũ cán bộ.
 • * Một số kiến nghị khác.

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 8

 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • TÓM TẮT
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC HÌNH VÀ TÊN HÌNH
 • PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP THỰC TẾx
 • PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG
 • 1.1  Quản trị bán hàng
 • 1.1.1  Khái quát về quản trị bán hàng
 • 1.1.2  Mục tiêu của hoạt động quản trị bán hàng
 • 1.1.3  Chiến lược tổng thể và quản trị bán hàng
 • 1.1.4  Thiết kế mô hình lực lượng bán hàng
 • 1.1.5  Quản trị bán hàng – một cái nhìn tổng thể
 • 2.1  Marketing
 • 2.1.1  Tổng quan về Makerting
 • 2.1.2  Môi trường Marketing
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM DV VINH PHAN (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 1.1  Lịch sử hình thành và phát triển công ty
 • 1.1.1  Giới thiệu về công ty
 • 1.1.2  Qúa trình hình thành và phát triển công ty
 • 2.1  Nhiệm vụ
 • 3.1  Chức năng
 • 4.1  Tổng quan về tình hình nhân sự
 • 5.1  Hệ thống tổ chức của công ty
 • 5.1.1  Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty
 • 5.1.2  Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 6.1  Tầm quan trọng của hoạt động bán hàng đối với công ty
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VINH PHAN
 • 1.1  Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty
 • 1.1.1  Doanh thu và lợi nhuận
 • 1.1.2  Đánh giá về tình hình bán hàng của công ty
 • CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINH PHAN
 • 1.1  Đánh giá và mục tiêu phát triển của công ty VINH PHAN
 • 1.1.1  Đánh giá
 • 1.1.2  Mục tiêu
 • 2.1  Một số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty trong thời gian tới
 • 2.1.1  Mở rộng nội dung nghiên cứu thị trường
 • 2.1.2  Phương thức bán và thanh toán
 • 2.1.3Tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện lực lượng bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo tốt nghiệp hoạt động Bán Hàng số 9

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT
 • 1.1. Giới thiệu sơ nét về Công ty TNHH Đại Cát
 • 1.1.1. Tổng quan về Công ty
 • 1.1.2. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.2.3. Định hướng phát triển
 • 1.3. Tình hình nhân sự của Công ty
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty
 • 2.1.1. Yếu tố môi trường vĩ mô
 • 2.1.2. Yếu tố môi trường vi mô
 • 2.2. Quy trình bán hàng của Công ty TNHH Đại Cát
 • 2.2.1. Bước 1: Tìm kiếm khách hàng
 • 2.2.2. Bước 2: Tìm hiểu và sàng lọc thông tin khách
 • 2.2.3. Bước 3: Thiết lập cuộc hẹn khách hàng
 • 2.2.4.Bước 4: Chuẩn bị tiếp xúc khách hàng
 • 2.2.5. Bước 5: Giới thiệu và trình bày sản phẩm (tư vấn) khi dẫn khách tham quan nhà mẫu
 • 2.2.6. Bước 6: Tư vấn giải pháp khắc phục các vấn đề còn vướng mắc
 • 2.2.7. Bước 7: Ra quyết định chốt Sale cho khách hàng
 • 2.2.8. Bước 8: Thống nhất thương vụ, ký kết hợp đồng
 • 2.2.9. Bước 9: Chăm sóc khách hàng
 • 2.3.Nhận xét, đánh giá
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Tóm tắt công việc thực tập
 • 3.2.Bài học kinh nghiệm
 • 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty.
 • 3.3.1. Hoàn thiện quy trình bán hàng
 • 3.3.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng
 • 3.3.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
 • 3.3.4. Thực hiện tốt công tác phục vụ khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt động Bán Hàng số 10

 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM KẾT
 • BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ
 • DANH MỤC VIẾT TẮT
 • CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
 • 1.1      Lý do chọn đề tài
 • 1.2      Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3      Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.3.1  Đối tượng nghiên cứu
 • 1.3.2  Phạm vi nghiên cứu
 • 1.4      Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5      Bố cục luận văn
 • CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỆ NHẤT PHÁT
 • 2.1      Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.1  Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam
 • 2.1.1.1   Thông tin chung về Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam
 • 2.1.1.2   Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam
 • 2.1.2  Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 2.2      Giá trị cốt lõi
 • 2.3      Cơ cấu tổ chức
 • 2.3.1  Cơ cấu tổ chức của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam
 • 2.3.2  Cơ cấu tổ chức của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đệ Nhất Phát
 • 2.4      Chức năng và nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 2.5      Cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 2.6      Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • CHƯƠNG 3 : QUY TRÌNH BÁN SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỆ NHẤT PHÁT (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)
 • 3.1      Hoạt động bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 3.1.1  Sản phẩm của Công ty
 • 3.1.1.1   Sản phẩm chính
 • 3.1.1.2   Sản phẩm bổ sung
 • 3.1.2  Thị trường hoạt động
 • 3.1.2.1   Đặc điểm thị trường ngành bảo hiểm Việt Nam
 • 3.1.2.2   Thị trường của Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 3.1.3  Chính sách đãi ngộ nhân viên
 • 3.1.3.1   Dành cho Tư vấn tài chính
 • 3.1.3.2   Dành cho Trưởng Nhóm Kinh Doanh
 • 3.2      Quy trình bán sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 3.2.1  Quy trình chung
 • 3.2.2  Mô tả chi tiết quy trình bán sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 3.2.2.1   Tìm kiếm khách hàng
 • 3.2.2.2   Tiếp xúc khách hàng và tư vấn sản phẩm
 • 3.2.2.3   Kí hợp đồng
 • 3.2.2.4   Chăm sóc khách hàng
 • 3.3      Đánh giá chung
 • 3.3.1  Ưu điểm
 • 3.3.1.1   Ưu điểm trong tìm kiếm khách hàng
 • 3.3.1.2   Ưu điểm về hình thức tổ chức Hội thảo tư vấn
 • 3.3.2  Hạn chế
 • 3.3.2.1   Hạn chế trong hoạt động tìm kiếm khách hàng
 • 3.3.2.2   Hạn chế trong hoạt động tư vấn khách hàng
 • CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BÁN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỆ NHẤT PHÁT
 • 4.1      Kết luận
 • 4.2      Giải pháp để hoàn thiện quy trình bán sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
 • 4.2.1 Giải pháp cho hoạt động tìm kiếm khách hàng
 • 4.2.1.1   Giải pháp 1:  Giãm bớt hoạt động gọi điện thoại cho khách hàng thay bằng hoạt động đi thị trường thực tế
 • 4.2.1.2   Giải pháp 2: Tận dụng nhiều hơn các mối quan hệ từ khách hàng sẵn có
 • 4.2.1.3   Giải pháp 3: Tăng năng suất làm việc của nhân viên
 • 4.2.2  Giải pháp cho hoạt động tư vấn khách hàng
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng số 11

PHẦN MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

 • 1.1. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại.
 • 1.1.1. Khái niệm bán hàng
 • 1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
 • 1.1.3. Nội dung hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại
 • 1.2. Quy trình bán hàng
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại
 • 1.3.1. Các yếu tố khách quan
 • 1.3.2. Các yếu tố chủ quan
 • 1.4. Thiết kế nghiên cứu
 • 1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
 • 1.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
 • 1.4.3. Phương pháp chọn mẫu
Báo cáo thực tập Quy trình bán hàng
Báo cáo thực tập Quy trình bán hàng

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG  TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ LÀM ĐẸP LET’S BEAUTY

 • 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 2.1.1. Thông tin cơ bản
 • 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 2.1.3.1.Tầm nhìn
 • 2.1.3.2. Sứ mệnh:
 • 2.1.3.3.     Giá trị cốt lõi
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban.
 • 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.5. Sản phẩm kinh doanh tiêu biểu
 • 2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 2.2.1. Quy trình bán hàng
 • 2.2.1.1. Quy trình bán hàng tại địa điểm bán hàng của công ty
 • 2.2.1.2. Quy trình bán hàng bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • 2.2.2.     Chính sách bán hàng
 • 2.2.2.1.Chính sách duy trì và phát triển
 • 2.2.3.Tiêu chí tuyển nhân viên bán hàng
 • 2.3.     Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát
 • 2.4. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 2.4.1. Ưu điểm
 • 2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ LÀM ĐẸP LET’S BEAUTY (Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng)

 • 3.1. Định hướng và mục tiêu Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
 • 3.1.2. Định hướng phát triển cho bộ phận bán hàng
 • 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
 • 3.2.1. Hoàn thiện nghiệp vụ, quy trình bán hàng ở công ty
 • 3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing
 • 3.2.3 Chính sách chiết khấu và thanh toán
 • 3.2.4.  Phương thức cung ứng
 • 3.2.5. Đối với lực lượng bán hàng và nhân viên phát triển thị trường
 • 3.2.6. Thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Bán Hàng  mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo