Đề Cương Báo Cáo Thực tập Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

Sau khi chọn đề tài Báo cáo thực tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực, các bạn sẽ tiến hành viết Đề Cương Báo Cáo Thực tập Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực chi tiết cho đề tài của mình, sau đây là List 5 Mẫu Đề cương Báo cáo tốt nghiệp  Tuyển dụng Nguồn Nhân Lực, các bạn có thể DOWNLOAD FILE phía dưới bài viết để tham khảo nhé

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC SỐ 1 – QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN 

 • CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.3. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh
 • 1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị và phòng, tổ thực tập
 • 1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập trong 3 năm (2017-2019)
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN
 • 2.1. Tổng quan tình hình nhân sự công ty
 • 2.1.1. Độ tuổi
 • 2.1.2. Giới tính
 • 2.1.3. Trình độ
 • 2.1.4. Thâm niên
 • 2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
 • 2.2.1. Công tác tuyển dụng nhân viên
 • 2.2.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
 • 2.2.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
 • 2.2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
 • 2.2.3. Nguồn tuyển dụng
 • 2.2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
 • 2.2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty
 • 2.2.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty
 • 2.2.4.1. Xác định nhu cầu
 • 2.2.4.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.2.4.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.2.4.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.2.4.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.2.4.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
 • 2.3.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2 Điểm yếu
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN
 • 3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển tới năm 2022
 • 3.1.1 Mục tiêu
 • 3.1.2 Phương hướng phát triển
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty in tổng hợp Liskin
 • 3.2.1.1. Giải pháp 1
 • 3.2.1.2. Giải pháp 2
 • 3.2.1.3. Giải pháp 3
 • 3.3 Kiến nghị
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Xem thêm

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực tại Ngân hàng

 • ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ BÈMỤC LỤC
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • Lý do lựa chọn đề tài
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Mục đích nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ BÈ
 • 1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 • 1.1.1 Thông tin ngân hàng
 • 1.1.2 Cơ cấu tổ chức
 • 1.2. Tổng quan về BIDV Chi nhánh Nhà Bè
 • 1.2.1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức
 • 1.2.1.1. Quá trình hình thành
 • 1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức:
 • 1.3. Tình hình nhân sự
 • 1.4. Kết quả kinh doanh và doanh thu qua 3 năm từ 2019-2021
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ BÈ (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)
 • 2.1 Giới thiệu về phòng Hành chính nhân sự
 • 2.1.1 Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ các thành viên
 • 2.2 Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV – Nhà Bè
 • 2.2.1. Xác định nhu cầu
 • 2.2.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.2.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.2.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.2.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.2.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.3 Kết quả tuyển dụng
 • 2.4. Đánh giá chung về quy trình tuyển dụng nhân viên tại Ngân hàng BIDV – Nhà Bè
 • 2.4.1 Ưu điểm
 • 2.4.2 Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ BÈ
 • 3.1. Dự báo nhu cầu Nhân lực của Ngân hàng trong tương lai
 • 3.2. Giải pháp
 • 3.2.1. Xác định tỷ lệ sàng lọc ứng viên trong kế hoạch tuyển dụng
 • 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện các bản phân tích công việc
 • 3.2.3. Sử dụng các biện pháp thu hút ứng viên khác ngoài thông báo tuyển dụng
 • 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu tuyển dụng
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Có chính sách nhận và đào tạo sinh viên thực tập
 • 3.3.2. Quản lý tuyển dụng bằng tin học
 • 3.3.3. Xây dựng bản đánh giá nhân viên mới
 • 3.3.4.Xem xét công tác đào tạo
 • 3.3.5.Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên:
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG NAM Á

 •  1.Khái quát về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đông Nam Á
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp)
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức (sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp)
 • 1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN (các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp)
 • 1.5. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
 1. Tìm hiêu các hoạt động của doanh nghiệp Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)

 • 2.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh (yêu cầu dữ liệu 2 đến 3 năm, bắt buộc phải có dữ liệu của năm 2018, 2019 và 2020)
 • 2.1.1.Sản phẩm của DN
 • 2.1.2.Công nghệ sản xuất: thiết bị SX, công nghệ kỹ thuật, …
 • 2.1.3. Sản lượng sản phẩm, doanh thu,…
 • 2.2. Hoạt động marketing (yêu cầu dữ liệu 2 đến 3 năm, bắt buộc phải có dữ liệu của năm 2018, 2019 và 2020)
 • 2.2.1.Phân tích thị trường của DN: thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng,…
 • 2.2.2. Các hoạt động marketing trong DN: chiến lược Sản phẩm, giá, kênh phân phối, xúc tiến bán hàng…
 • 2.3. Quản trị nhân sự (yêu cầu dữ liệu 2 đến 3 năm, bắt buộc phải có dữ liệu của năm 2018, 2019 và 2020)
 • 2.3.1.Đặc điểm lao động trong DN
 • 2.3.2.Tuyển dụng lao động: xác định nhu cầu lao động, tiêu chí tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng lao động, …
 • 2.3.3.Sử dụng và quản lý lao động trong DN
 • 2.3.4.Phương pháp trả lương, thưởng trong DN…
 • 2.4. Tài chính doanh nghiệp (yêu cầu dữ liệu 2 đến 3 năm, bắt buộc phải có dữ liệu của năm 2018, 2019 và 2020)
 • 2.4.1.Tài sản và nguồn vốn của DN
 • 2.4.2.Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản của DN: TSCĐ và TSLĐ
 • 2.4.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của DN: Vốn vay, Vốn chủ sở hữu; Vốn ngắn hạn, vốn trung dài hạn, …
 • 2.4.4. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
 1. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đông Nam Á

 • 3.1. Công tác tuyển dụng nhân viên
 • 3.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
 • 3.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
 • 3.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
 • 3.3. Nguồn tuyển dụng
 • 3.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
 • 3.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty
 • 3.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đông Nam Á
 • 3.4.1. Xác định nhu cầu
 • 3.4.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 3.4.3. Đánh giá lựa chọn
 • 3.4.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 3.4.5. Quyết định tuyển dụng
 • 3.4.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 3.5. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đông Nam Á
 • 3.5.1 Điểm mạnh
 • 3.5.2 Điểm yếu
 • 3.6. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đông Nam Á
 • 3.6.1. Giải pháp 1
 • 3.6.2. Giải pháp 2
 • 3.6.3. Giải pháp 3
 • 3.3 Kiến nghị
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Xem thêm

ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC :  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Ô TÔ BÌNH MINH

 • Lời mở đầu
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH
 • 1.1.Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4 Tình hình hoạt động của doanh nghiệp ( 2020-2022)
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)
 • 2.1. Thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 2.1.1. Xác định nhu cầu
 • 2.1.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.1.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.1.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.1.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.1.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.1.7. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm(2017-2019)
 • 2.2 Nhận xét quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH
 • 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2025
 • 3.2 Một số kiến nghị nhằm  hoàn thiện quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 3.2.1. Kiến nghị 1
 • 3.2.2. Kiến nghị 2
 • 3.2.3. Kiến nghị 3
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề cương báo cáo thực tập CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI công ty Quang Thái

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do nghiên cứu đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Phương pháp nghiên cứu:
 • 4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu:
 • 5. Nguồn thông tin
 • 6. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP  (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)
 • 1.1. Khái niệm về tuyển dụng 
 • 1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng
 • 1.2.1. Đối với Doanh nghiệp
 • 1.2.2. Đối với người lao động
 • 1.3. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 1.3.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong tổ chức
 • 1.3.1.1. Đối tượng tuyển dụng
 • 1.3.1.2. Phương pháp tuyển mộ
 • 1.3.2.Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên ngoài tổ chức
 • 1.3.2.1.Đối tượng tuyển dụng
 • 1.3.2.2.Phương pháp tuyển mộ
 • 1.4.Quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.4.1.Giai đoạn tuyển mộ
 • 1.4.2.Giai đoạn tuyển chọn
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng
 • 1.5.1. Bản thân công việc
 • 1.5.2. Nhân tố bên trong một doanh nghiệp
 • 1.5.3. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC QUANG THÁI
 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 2.4.Tình hình sản xuất của công ty trong 3 năm gần đây
 • 2.5. Phương hướng hoạt động của công ty trong tương lai
 • 2.6. Khái quát tình hình nguồn nhân lực tại công ty qua 3 năm 2019-2021
 • 2.6.1. Theo giới tính
 • 2.6.2. Theo độ tuổi
 • 2.6.3. Theo trình độ chuyên môn

Xem thêm

 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC QUANG THÁI
 • 3.1. Thực trạng về công tác tuyển dụng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Địa Ốc Quang Thái
 • 3.1.1. Thực trạng công tác tuyển mộ
 • 3.1.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.1.2.Lập kế hoạch nguồn tuyển dụng
 • 2.2.1.3.Thông báo tuyển dụng
 • 3.1.2. Thực trạng công tác tuyển chọn
 • 3.2. Các yếu tổ ảnh hưởng tới quá trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Địa Ốc Quang Thái
 • 3.2.1. Các yếu tố thuộc về bản thân công việc.
 • 3.2.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức
 • 3.2.3. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài
 • 3.3. Đánh giá công tác tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Địa Ốc Quang Thái
 • 3.3.1.Ưu điểm
 • 3.3.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Xây (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)
 • Dựng Thương Mại Địa Ốc Quang Thái ĐẾN NĂM 2025
 • 4.1. Phương hướng và mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới
 • 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Địa Ốc Quang Thái đến năm 2025
 • 4.2.1. Đa dạng hóa các hình thức thông báo tuyển dụng
 • 4.2.2. Đa dạng hóa phương pháp tuyển mộ
 • 4.2.3.Khai thác hiệu quả nguồn tuyển dụng nội bộ
 • 4.2.4.Nâng cao chất lượng tuyển dụng
 • 4.3. Một số đề xuất, kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Số 6

 • MỞ ĐẦU
 • Lý do nghiên cứu đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Nguồn thông tin
 • Cấu trúc của đề tài nghiên cứu
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Khái niệm về tuyển dụng
 • 1.2 Vai trò của tuyển mộ
 • 1.3 Nguồn và phương pháp tuyển mộ
 • 1.3.1. Nguồn nội bộ – nguồn ứng viên từ trong nội bộ tổ chức
 • 1.3.2. Tuyển mộ từ bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.4. Quy trình tuyển mộ
 • 1.4.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ
 • 1.4.2. Tìm kiếm người xin việc
 • 1.4.3. Đánh giá hiệu quả công tác tuyển mộ nhân lực
 • 1.5. Tuyển chọn nhân lực
 • 1.5.1. Khái niệm
 • 1.5.2. Vai trò của tuyển chọn
 • 1.5.3. Các tiêu thức tuyển chọn nhân viên
 • 1.5.4. Quy trình tuyển chọn
 • 1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự tại một doanh nghiệp
 • 1.6.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.6.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FOVMEDIA (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực)
 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.3.2.Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 2.4. Tình hình sản xuất của công ty trong 3 năm 2020-2021
BÁO CÁO THỰC TẬP TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
BÁO CÁO THỰC TẬP TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FOVMEDIA
 • 3.1. Khái quát tình hình nguồn nhân lực tại công ty
 • 3.2. Thực trạng về công tác tuyển dụng
 • 3.2.1. Công tác tuyển mộ tại công ty
 • 3.2.2.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ
 • 3.2.2.1. Kết quả tuyển mộ trong 2 năm 2017 – 2018
 • 3.2.3. Công tác tuyển chọn tại công ty
 • 3.2.3.1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn tuyển chọn
 • 3.2.3.2. Quy trình tuyển chọn nhân sự tại công ty
 • 3.2.3.3. Kết quả tuyển chọn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn FovMedia  trong 2 năm 2017 – 2018
 • 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn FovMedia
 • 3.3.1. Nhân tố bên trong
 • Thương hiệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn FovMedia
 • Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực (NNL)
 • Bộ phận thực hiện công tác tuyển dụng
 • Văn hóa tổ chức
 • 3.3.2. Nhân tố bên ngoài
 • Về kinh tế – chính trị
 • Thị trường người lao động
 • Về khoa học và công nghệ, văn hóa – xã hội
 • Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau
 • 3.3. Ưu điểm và nhược điểm
 • 3.3.1. Ưu điểm
 • Về công tác tuyển mộ
 • Về công tác tuyển chọn
 • 3.3.2. Nhược điểm
 • Về công tác tuyển mộ
 • Về công tác tuyển chọn
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FOVMEDIA ĐẾN NĂM 2022
 • 4.1. Phương hướng kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong thời gian sắp tới
 • 4.1.1. Phương hướng kinh doanh
 • 4.1.2. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn nhân sự của Công ty trách nhiệm hữu hạn FovMedia trong thời gian tới
 • 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn FovMedia đến năm 2022
 • 4.2.1. Giải pháp chung nhằm nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty
 • 4.2.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác  tuyển mộ
 • 4.2.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác  tuyển chọn
 • CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Đề Cương Báo Cáo Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Số 7

 • Lời nói đầu
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • Phương pháp nghiên cứu của đề tài
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực
 • 1.1.1.1. Khái niệm tuyển mộ
 • 1.1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển mộ
 • 1.1.2. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực
 • 1.1.2.1. Khái niệm tuyển chọn
 • 1.1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển chọn
 • 1.1.3. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 1.1.3.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 1.1.3.2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 1.1.3.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2. CÁC NGUỒN VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.2.1. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 1.2.1.1.Các nguồn tuyển mộ
  • Nguồn tuyển mộ từ bên trong
  • Nguồn tuyển mộ từ bên ngoài
 • 1.2.1.2. Phương pháp tuyển mộ
 • 1.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1. Đào tạo trong công việc
 • 1.2.2.2. Đào tạo ngoài công việc
 • 1.3.  QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 • 1.3.1. Quá trình tuyển mộ
 • 1.3.1.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ
  • Lập kế hoạch tuyển mộ
  • Xác định nguồn và phương pháp tuyển mộ
  • Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ
 • 1.3.1.2. Tìm kiếm người xin việc
 • 1.3.1.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ
 • 1.3.1.4. Các giải pháp thay cho tuyển mộ
  • Làm thêm giờ
  • Hợp đồng thầu lại
  • Nhờ giúp tạm thời
  • Thuê lao động từ công ty cho thuê
 • 1.3.2. Quá trình tuyển chọn
  • Bước 1 : Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ
  • Bước 2 : Sàng lọc qua đơn xin việc
  • Bước 3 : Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn
  • Bước 4 : Phỏng vấn tuyển chọn
  • Bước 5 : Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên
  • Bước 6 : Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp
  • Bước 7 : Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển  chọn
  • Bước 8 : Tham quan công việc
  • Bước 9 : Ra quyết định tuyển dụng
 • 1.3.3. Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 1.3.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo
 • 1.3.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
 • 1.3.3.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo
 • 1.3.3.5. Dự tính chi phí đào tạo
 • 1.3.3.6. Lựa chọn giáo viên
 • 1.3.3.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo
 • 1.1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG
 • 2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
 • 2.1.1. Tình hình chung của Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH   Phương Đông
 • 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Phương Đông
  • Chức năng
  • Nhiệm vụ
 • 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
  • Cơ cấu tổ chức
  • Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
  • Mối quan hệ công tác trong bộ máy của Công ty
  • Các lĩnh vực hoạt động của Công ty
 • 2.1.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn vừa qua
 • 2.1.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.1.2. Tổ chức và hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính
 • 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính
  • Chức năng
  • Nhiệm vụ
 • 2.1.2.2. Cơ cấu nhân sự trong phòng Tổ chức – Hành chính
 • 2.1.2.3. Tình hình hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính
 • 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG
 • 2.2.1. Thực trạng của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.2.1.1.Tình hình biến động nhân sự của Công ty trong giai đoạn vừa qua
 • 2.2.1.2. Thực trạng của công tác tuyển mộ tại Công ty TNHH Phương Đông
 • Nguồn tuyển mộ
 • Phương pháp tuyển mộ
 • Quá trình tuyển mộ
 • Kết quả của công tác tuyển mộ tại Công ty
 • 2.2.1.3. Thực trạng công tác tuyển chọn tại Công ty TNHH Phương Đông
 • Cơ sở của việc tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông
 • Thực trạng của quá trình tuyển chọn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
 • Kết quả của công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.2.2.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong thời gian qua
 • 2.2.2.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của Công ty TNHH Phương Đông
 • Việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
  • Xác định mục tiêu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phân tích việc xác định đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phân tích nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phân tích nguồn kinh phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phân tích thực trạng kết quả đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.3.1. Đánh giá kết quả công tác tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông
  • Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty
  • Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty
  • Nguyên nhân
 • 2.3.2. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
 • 2.3.2.1. Kết quả đã đạt được
 • 2.3.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông
 • 2.3.3.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Phương Đông
  • Công ty chưa xác định được chiến lược dài hạn trong tương lai
  • Việc xác định nhu cầu đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông
  • Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
  • Việc sử dụng kinh phí đào tạo và tổ chức đánh giá thực hiện công tác đào tạo của Công ty TNHH Phương Đông
  • Việc đánh giá chương trình đào tạo còn chưa khoa học và chưa thực sự rõ ràng, chưa có kế hoach đào tạo để sử dụng người lao động vào các vị trí cao hơn trong thời gian tới
 • CHƯƠNG 3 : NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG
 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG  ĐÔNG
 • 3.1.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008
 • 3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông trong năm 2008
 • 3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty TNHH Phương Đông
 • 3.1.4. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông năm 2008
 • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG        
 • 3.2.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Phương Đông
  • Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn trong từng vị trí công việc
  • Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Công ty
  • Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự
 • 3.2.2. Các giải pháp nhằm hoàn thịên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông
 • 3.2.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHH Phương Đông
 • 3.2.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Côgn ty TNHH Phương Đông
  • Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Phương Đông
  • Hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo tại công ty TNHH Phương Đông
  • Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác đào tạo một cách có hiệu quả
  • Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo
  • Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khoá học của công ty TNHH Phương Đông
 • 3.2.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Phương Đông
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực tập Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực  mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Báo cáo thực tập tuyển dụng

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →