Mẫu Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (11 bình chọn)

Chào bạn, có phải bạn đang tìm Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh? Hiện tại bạn đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh nhưng bạn đang tìm tòi thêm nhiều tài liệu để có thể tiến hành triển khai trước đề cương khoá luận. Bạn đã tìm khắp nơi trên internet từ các website khác nhưng vẫn không cảm thấy khiến bạn hài lòng, thế thì bài viết sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu đề cương khoá luận tốt nghiệp về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn xuất sắc, chính vì thế các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo tài liệu sau đây nhé. 

Ngoài ra, hiện nay bên mình còn có dịch vụ viết khoá luận thuê với đa dạng các đề tài phổ biến khác nhau, bạn đã loay hoay miết trong thời gian dài nhưng vẫn chưa thể hoàn thành bài khoá luận vì bạn quá bận rộn hoặc thậm chí là bạn chưa chọn được đề tài và triển khai đề cương cụ thể… Tất cả những vấn đề đang khiến bạn cảm thấy rắc rối thì hãy tìm đến dịch vụ viết khoá luận thuê tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài khoá luận trọn gói và hỗ trợ cho các bạn từ A đến Z nhé.

Mục lục

Lời Mở Đầu Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu:

Công nghệ thông tin là ngành có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển và phát huy tác dụng của nhiều công nghệ khác, là cơ sở quyết định sự phát triển và đổi mới của nhiều ngành kinh tế. Không những thế, Công nghệ thông tin còn là một trong những ngành thực hiện chức năng là phương tiện cần thiết và là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của các nền kinh tế quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa hiện nay.

Xuất phát từ vai trò, vị trí của Công nghệ thông tin đối với yêu cầu của nền kinh tế đất nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách nhằm định hướng, tạo điều kiện và khuyến khích Công nghệ thông tin phát triển theo hướng “Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, tự động hóa; Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất phần mềm tin học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội” (Văn kiện đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu gần đây, khoảng 1/3 các công ty nhỏ gặp thất bại trong vòng hai năm đầu tiên và khoảng 1/2 số công ty còn lại đó thất bại trong năm năm tiếp theo. Như vậy, để thành công và phát triển trong điều kiện kinh doanh hiện nay không dễ thực hiện chút nào, chỉ khoảng 30% công ty thành công. Do đó, là một doanh nghiệp mới thành lập, còn thiếu nhiều yếu tố về công nghệ, nhân lực, tài chính…và một chiến lược phát triển dài hạn cho tương lai, Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai cần phải xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh thích hợp, đúng đắn nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình để khai thác các cơ hội và điểm mạnh, hạn chế các nguy cơ và điểm yếu là việc làm cấp thiết của Công ty để đứng vững được trên thị trường và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh do đó, đề tài chọn mảng phân tích tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ Ban Mai, nhằm phân tích một vài vấn đề kinh doanh của công ty và đề xuất những giải pháp, kiến nghĩ mang tính định hướng, phù hợp và cải thiện tình trạng kinh doanh của công ty.

2. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Đề tài phân tích các vấn đề liên quan đến môi trường hoạt động và thực trạng của Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai từ đó sẽ đề xuất các mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty ; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai.

3. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh và vận dụng để hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai, chú trọng đến tính khả thi và tính hiệu quả của chiến lược.

4. Phương pháp nghiên cứu

Chủ yếu là Nghiên cứu thực nghiệm với các phương pháp:

 • – Phương pháp định tính kết hợp định lượng
 • – Phương pháp thực nghiệm
 • – Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia:

5. Kết cấu đề tài

Nội dung đề tài trừ phần mở đầu, kết luận được trình bày bao gồm 3 chương chính sau đây:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai
 • Chương 3: Đề xuất một vài kiến nghị- giải pháp mang tính định hướng cho Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai .

Xem thêm

Đề Cương Khoá Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh
Đề Cương Khoá Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh doanh

 1. PHẦN MỞ ĐẦU
 2. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu:
 3. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Kết cấu đề tài
 • Chương 1: Cơ sở lý luận
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt  động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai
 • Chương 3: Đề xuất một vài kiến nghị- giải pháp mang tính định hướng cho  Công ty Cổ phần Công nghệ Ban Mai .
 • II.PHẦN NỘI DUNG
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 1.1 Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.1. Khái niệm kinh doanh – hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 1.1.2. Đối tượng của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 1.1.3. Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 1.1.4. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 1.1.5. Nhiệm vụ của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 1.1.6. Các phương pháp phân tích:
 • 1.1.7. Các chỉ số phân tích
 • 1.1.7.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng sản phẩm dịch vụ
 • 1.1.7.2 Phân tích tình hình biến động sản lượng sản phẩm sản phẩm dịch vụ
 • 1.1.7.3 Phân tích tình hình thực hiện kế  hoạch doanh thu
 • 1.1.7.4 Phân tích tình hình biến động doanh thu sản phẩm dịch vụ
 • 1.1.7.5 Tình hình biến động tài sản cố định:
 • 1.2 Lý luận hỗ trợ
 • 1.2.1. Môi trường kinh doanh:
 • 1.2.1.1. Môi trường vĩ mô:
 • 1.2.1.2. Môi trường vi mô:
 • 1.2.1.3. Môi trường nội bộ:
 • 1.2.2. Phương pháp phân tích ma trận SWOT:
 • 1.2.2.1. Các yếu tố của ma trận SWOT:
 • 1.2.2.2. Các bước xây dựng ma trận SWOT:
 • 1.2.2.3. Ma trận SWOT:
 • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAN MAI
 • 2.1 Tổng quát về công ty cổ phần công nghệ Ban Mai:
 • 2.1.1 Sơ đồ tổ chức:
 • 2.1.2 Giá Trị Cốt Lõi
 • 2.1.3 Tầm nhìn & Chiến lược
 • 2.1.4 Lịch sử & Sự kiện
 • 2.1.5 Một số khách hàng của công ty:
 • 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh
 • 2.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài: Mô hình PEST
 • 2.2.1.1 P: Các thể chế chính trị, luật pháp:
 • 2.2.1.2 E: Chính sách kinh tế:
 • 2.2.1.3 S: Yếu tố dân số và xã hội:
 • 2.2.1.4 T: Yếu tố công nghệ:
 • 2.2.2.1  Đối thủ cạnh tranh trong ngành:
 • 2.2.2.2 Sức ép từ khách hàng
 • 2.2.2.3 Năng lực của nhà cung cấp:
 • 2.2.2.4 Nguy cơ từ các sản phẩm thay thế:
 • 2.2.2.5 Nguy cơ từ các đối thủ tiềm ẩn:
 • 2.2.3 Môi trường nội bộ :
 • 2.2.3.1 Tổ chức – Nhân sự :
 • 2.2.3.2.Tài chính:
 • 2.2.3.3 Quy trình hoạt động:
 • 2.2.3.4 Công nghệ – khoa học:
 • 2.2.3.5 Marketing- hoạt động bán hàng:
 • 2.3  Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh tại BMT:
 • 2.3 .1 Phân tích tình hình thực hiện sản lượng sản phẩm dịch vụ
 • 2.3.2 Phân tích tình hình doanh thu
 • 2.3.2.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
 • 2.3.2.2 Phân tích tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2010- 2012:
 • 2.3.2.3 Tình hình doanh thu 5 tháng đầu năm 2013:
 • 2.3.2.4 Phân tích mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí hoạt động:
 • 2.3.4 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ:
 • 2.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định:
 • 2.3.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động:
 • 2.3.6 Phân tích các hoạt động tài chính
 • 2.3.7 Phân tích tình hình hàng tồn kho:
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2:
 • Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAN MAI
 • 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp:
 • 3.1.1 Ma trận SWOT :
 • 3.1.2 Dự báo môi trường kinh doanh tương lai:
 • 3.2 Một số đề xuất giải pháp mang tính định hướng:
 • 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh:
 • 3.2.1.1 Đổi mới cải tiến
 • 3.2.1.2 Xác định rõ khách hàng mục tiêu:
 • 3.2.1.3Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng:
 • 3.2.1.4 Triển khai các hoạt động marketing, chiêu thị:
 • 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển dài hạn
 • 3.2.2.1 Đẩy mạnh các hoạt động tài chính
 • 3.2.2.2 Nâng cao công tác nhân sự:
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Kết Luận Khoá Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

Thông qua quá trình phân tích, tìm hiểu thông tin và số liệu cũng như hoạt động thực tiễn tại Công ty cổ phần công nghệ Ban Mai, đề tài thực tập đã rút ra được một số vấn đề, nghiên cứu được thực trạng sản xuất kinh doanh của một công ty đa sản phẩm- dịch vụ. Đề tài đã sử dụng một số công cụ phân tích và tiến hành nghiên cứu dựa trên môn học Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đưa ra những nhận định cụ thể, những phân tích và lập luận cũng như đề xuất một vài giải pháp mang tính định hướng cho công ty BMT.

Những giải pháp dựa trên các cơ sở hình thành được phân tích kỹ càng nên có tính khả thi. Tuy nhiên tình hình thị trường luôn biến động,nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin đa chiều và nhạy cảm, nên khi áp dụng luôn cần có sự linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cũng như điều kiện cụ thẻ của công ty. Có như vậy các giải pháp mới có ý nghĩa.

Trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những hạn chế : căn cứ, luận điểm cá nhân, thiếu sắc bén, thiếu hợp lý, thiếu kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn…Bên cạnh đó thông tin và dữ liệu về công ty quá ít cũng là một hạn chế. Em mong nhận được sự góp ý chỉ dạy của Qúy Thầy Cô để hoàn thiện và bổ sung. Em xin chân thành cảm ơn.

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề Cương Khóa Luận Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ  Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo