Đề Cương báo cáo Hoạt Động Kênh Phân Phối Hàng Hóa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (15 bình chọn)

Hôm nay tiếp tục gửi tới các bạn một số Mẫu [09] Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối, các bạn làm báo cáo thực tập hay chuyên đề khóa luận ngành Marketing,Quản trị kinh doanh cũng có thể tham khảo được nhé, chúc các bạn làm tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình nhé

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Chuyên đề tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Mục lục

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối số 1

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
 • DANH MỤC CÁC HÌNH
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG (PVOIL LUBE- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG)
 • 1.1.1 Thông tin chung về Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Tp. Đà Nẵng
 • 1.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
 • 1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng vị trí, phòng ban
 • 1.2  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG
 • 1.2.1 Khách hàng
 • 1.2.2 Đối thủ cạnh tranh chính
 • 1.2.3 Các trung gian phân phối của Công ty
 • 1.2.4 Nhà cung ứng
 • 1.3 PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG
 • 1.3.1 Cơ sở vật chất
 • 1.3.2 Nguồn lực nhân sự
 • 1.3.3 Nguồn lực tài chính
 • 1.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 1.5 NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU
 • CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI. TP. ĐÀ NẴNG (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 2.1 CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 2.1.1 Khái niệm, vai trò và chức năng của kênh phân phối
 • 2.1.1.1 Khái niệm về kênh phân phối
 • 2.1.1.2 Vai trò của kênh phân phối
 • 2.1.2 Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.1.2.1 Sơ đồ của kênh phân phối
 • 2.1.2.2 Hệ thống kênh phân phối
 • 2.1.3 Quản trị kênh phân phối
 • 2.1.3.1 Khái niệm quản trị kênh phân phối
 • 2.1.3.2 Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị kênh phân phối
 • 2.1.3.2.1 Tuyển chọn thành viên cho kênh
 • 2.1.3.2.2 Huấn luyện các thành viên trong kênh
 • 2.1.3.2.3 Khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 2.1.3.2.4 Đánh giá các thành viên
 • 2.1.3.3 Nhận diện thực tế xung đột trong kênh
 • 2.1.3.3.1 Phát hiện mâu thuẫn
 • 2.1.3.3.2 Các kiểu xung đột trong kênh:
 • 2.1.3.3.3 Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột
 • 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG.
 • 2.2.1 Giới thiệu về kênh phân phối hiện nay tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại TP. Đà Nẵng.
 • 2.2.1.1 Kênh phân phối theo khách hàng trong ngành
 • 2.2.1.2 Kênh phân phối khách hàng ngoài ngành dầu khí
 • 2.2.1.3 Kênh phân phối khách hàng công nghiệp
 • 2.2.2 Thực trạng quản trị kênh phân phối tại chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Tp. Đà Nẵng.
 • 2.2.2.1 Chính sách tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối
 • 2.2.2.2 Chính sách động viên, khuyến khích các nhà phân phối /đại lý
 • 2.2.2.3 Đánh giá thưởng phạt các thành viên trong kênh
 • 2.2.3 Thực trạng xung đột trong kênh
 • 2.2.4 Một số đánh giá chung về hệ thống kênh và quản trị kênh

Xem thêm

 • CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL TẠI TP. ĐÀ NẴNG
 • 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
 • 3.1.1 Căn cứ vào định hướng phát triển của doanh nghiệp
 • 3.1.1.1 Phương hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian đến
 • 3.1.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty
 • 3.1.1.3 Mục tiêu Marketing
 • 3.1.2 Bài học kinh nghiệm từ một số doanh nghiệp khác
 • 3.2 CÁC KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 3.2.1  Hoàn thiện chính sách tuyển chọn các thành viên tham gia kênh
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 3.2.2.1 Tìm hiểu các nhu cầu, trở ngại của thành viên
 • 3.2.2.2 Khuyến khích các thành viên trong kênh
 • 3.2.3 Hoàn thiện chính sách đánh giá các thưởng phạt các thành viên trong kênh phân phối:
 • 3.2.3.1 Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thành viên
 • 3.2.3.2 Áp dụng phương pháp đánh giá thành viên kênh
 • 3.2.4 Hoàn thiện việc giải quyết xunh đột trong kênh phân phối
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Thực tập Hoạt Động Kênh Phân Phối số 2

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANG CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ PHÂN PHỐI
 • 1.1.1 Marketing
 • 1.1.2 Phân phối
 • 1.1.3. Phân khúc thị trường:
 • 1.2  KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2 Cấu trúc của kênh phân phối
 • 1.2.3 Chức năng của kênh phân phối
 • 1.2.4 Số lượng các cấp của kênh phân phối
 • 1.2.5 Các thành viên của kênh
 • 1.2.6 Các dòng lưu chuyển trong kênh
 • 1.2.7 Các xung đột trong kênh
 • 1.3. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.3.1 Khái niệm
 • 1.3.2 Các biện pháp quản lý hiệu quả kênh phân phối
 • 1.3.3 Lựu chọn nhà phân phối
 • 1.3.4 Các chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh
 • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM  PHOMAI CON BÒ CƯỜI TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN  TM – DV – SX HƯƠNG THỦY (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHÂN HƯƠNG THỦY
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN
 • 2.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
 • 2.2.2 Chưc năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng ban
 • 2.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ KINH DOANH
 • 2.3.1 Đặc điểm sản phẩm
 • 2.3.2 Tình hình nhân sự tại công ty
 • 2.3.2.1 Số lượng lao động của công ty
 • 2.3.2.2 Tình hình lao động tại công ty
 • 2.3.3 Tình hình mua hàng
 • 2.3.3.1 Qúa trình nhận hàng
 • 2.3.3.2 Qúa trình bán hàng
 • 2.4. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ, VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 • 2.4.1 Môi trường vĩ mô
 • 2.2.1.1.Các yếu tố Thể chế- Luật pháp
 • 2.2.1.2.Các yếu tố Kinh tế
 • 2.2.1.3.Các yếu tố văn hóa xã hội
 • 2.2.1.4.Yếu tố công nghệ:
 • 2.4.2Môi trường vi mô
 • 2.4.2.1. Áp lực từ nhà cung cấp
 • 2.4.2.2.Áp lực từ phía khách hàng (KH)
 • 2.4.2.3.Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
 • 2.4.2.4.Áp lực từ các sản phẩm thay thế
 • 2.4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.5. CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY
 • 2.5.1. Tiến trình STP
 • 2.5.2. Chiến lược marketing:

Xem thêm

 • 2.6. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HIỆN NAY CỦA CÔNG TY
 • 2.6.1 Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối
 • 2.6.1.1. Tổ chức kênh phân phối
 • 2.6.1.2 Tình hình phân phối của công ty
 • 2.6.2. Quyết định thiết kế kênh phân phối
 • 2.6.4. Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối
 • 2.6.5 Quyết định quản trị kênh phân phối của công ty
 • 2.6.6. Đánh giá hiệu quả phân phối của công ty Hương Thủy
 • 2.6.7. Mâu thuẩn trong kênh
 • 2.6.8. Đánh giá chung về hệ thống kênh và hoạt động quản trị kênh phân phối
 • 2.6.8.1 Những mặt mạnh của hệ thống kênh phân phối và hoạt động quản trị kênh phân phối
 • 2.6.8.2 Những khó khăn đang gặp phải của kênh phân phối
 • CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM PHOMAI CON BÒ CƯỜI (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 3.1. CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 3.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 3.3 TIỀN ĐỀ ĐƯA RA Ý KIẾN
 • 3.3.1 Chiến lược kinh doanh
 • 3.3.2 Đặc điểm về môi trường hoạt động
 • 3.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY
 • 3.4.1Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế kênh phân phối
 • 3.4.2Hoàn thiện kênh phân phối
 • 3.4.3 Quản lý kênh phân phối
 • 3.4.3.1 Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối
 • 3.4.3.2 Kích thích các thành viên trong kênh
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Quản trị Kênh Phân Phối số 3

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA
 • 1.1. Cơ sở lý thuyết
 • 1.1.1. Lý thuyết về chất lượng
 • 1.1.2. Lý thuyết về kênh phân phối
 • 1.2. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TMDV Tân Hữu Hoa
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2.2. Cơ cấu tổ chức công ty
 • Tóm tắt chương 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA
 • 2.1. Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.1.1. Kênh cấp 1
 • 2.1.2. Kênh cấp 2
 • 2.2. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty
 • 2.2.1. Tổ chức kênh
 • 2.2.2. Chính sách quản lý kênh phân phối
 • 2.2.3. Chính sách duy trì cho kênh phân phối
 • 2.3. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • Tóm tắt chương 2
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HỮU HOA (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 3.1. Định hướng phát triển của công ty
 • 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
 • 3.2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn thành viên kênh phân phối
 • 3.2.2. Hoàn tiện hệ thống thông tin
 • 3.2.3. Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 3.2.4. Hoàn thiện cách giải quyết mâu thuẫn trong hệ thống kênh phân phối
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÁO CÁO THỰ TẬP HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA
BÁO CÁO THỰ TẬP HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

Đề Cương Hoạt Động Quản trị Kênh Phân Phối số 4

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.1.   Các khái niệm liên quan đến phân phối
 • 1.1.1.   Phân phối
 • 1.1.2.   Chiến lược phân phối:
 • 1.1.3.   Kênh phân phối:
 • 1.1.4. Lịch sử ra đời của kênh phân phối
 • 1.2   Bản chất của kênh phân phối
 • 1.2.1. Tại sao cần có những người trung gian?
 • 1.2.2. Vai trò của phân phối trong hoạt động Marketing Mix:
 • 1.2.3. Chức năng của kênh phân phối
 • 1.2.4.   Số cấp của kênh
 • 1.3.    Chính sách phân phối
 • 1.3.1.   Quyết định thiết kế kênh
 • 1.3.1.1.  Xây dựng mục tiêu và yêu cầu bắt buộc của kênh
 • 1.3.1.2.   Phân tích mức độ đảm bảo dịch vụ mà khách hàng mong muốn
 • 1.3.1.3.   Xác định những phương án chính của kênh
 • 1.3.1.4.   Đánh giá các phương án của kênh chủ yếu
 • 1.3.2.  Quản lý kênh
 • 1.3.2.1.  Tuyển chọn các thành viên của kênh
 • 1.3.2.2.  Động viên các thành viên của kênh
 • 1.3.2.3.  Đánh giá các thành viên của kênh
 • 1.3.2.4.  Sửa đổi những thành viên của kênh
 • 1.3.3.   Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh giữa các kênh
 • 1.3.3.1.  Các kiểu mâu thuẫn và cạnh tranh
 • 1.3.3.2.   Nguyên nhân gây mâu thuẫn của kênh
 • 1.3.3.3.  Xử lý mâu thuẫn của kênh
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT
 • 2.1. Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1. Quá trình hình thành
 • 2.1.1.2. Qúa trình phát triển của công ty
 • 2.1.2.Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 2.1.3.Tình hình nhân sự
 • 2.1.4..Cơ sở vật chất
 • 2.1.4.Đối thủ cạnh tranh.
 • 2.1.6.Thị trường
 • 2.1.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2014 – 2016)
 • 2.2.Thực trạng tổ chức kênh phân phối tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 2.2.1.Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.2.1.1.Kênh cấp 1
 • 2.2.1.2. Kênh  cấp 2
 • 2.2.1.3.Kênh cấp 3
 • 2.2.1.4.Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua.
 • 2.2.2.Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 2.2.2.1.Tổ chức bộ máy quản trị kênh phân phối
 • 2.2.2.2.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
 • 2.2.2.3.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối
 • 2.3.Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Hạn chế

Xem thêm

 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT
 • 3.1.Định hướng phát triển của công ty
 • 3.1.1. Những định hướng chung của công ty
 • 3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2017-2020
 • 3.2.Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 3.2.1. Quản lý các thành viên trong kênh hoạt động một cách có hiệu quả
 • 3.2.1.1.Các đại lý
 • 3.2.1.2.Người bán lẻ
 • 3.2.1.3.Người tiêu dùng
 • 3.2.2.Đào tạo đội ngũ nhân lực hỗ trợ các thành viên trong kênh.
 • 3.2.3.Hoàn tiện hệ thống thông tin
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối số 5

 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Tầm nhìn và sứ mạng và mục tiêu của FAHASA
 • 1.2.1. Tầm nhìn
 • 1.2.2. Sứ mạng
 • 1.2.3. Mục tiêu của FAHASA
 • 1.3. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ phòng ban
 • 1.4. Tình hình hoạt động tại Công ty FAHASA qua 3 năm 2016 – 2018
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH – FAHASA (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 2.1. Thực trạng kênh phân phối văn phòng phẩm nhập khẩu của Công ty
 • 2.1.1. Cơ cấu kênh phân phối của Công ty
 • 2.1.2. Các kênh phân phối của Công ty CP Phát hành sách – Fahasa
 • 2.1.2.1. Kênh phân phối trực tiếp
 • 2.1.2.2. Kênh phân phối gián tiếp: gồm kênh cấp 1 và kênh cấp 2
 • 2.1.3. Quản lý kênh phân phối của Công ty CP Phát hành sách – Fahasa
 • 2.1.4. Quy trình phân phối văn phòng phẩm nhập khẩu tại Công ty CP Phát hành sách – Fahasa
 • 2.1.5. Hình thức phân phối sản phẩm của Công ty CP Phát hành sách – Fahasa
 • 2.1.5.1 Bộ phân thực hiện hoạt động phân phối sản phẩm của Công ty
 • 2.1.5.2 Công tác lập kế hoạch phân phối sản phẩm của Công ty
 • 2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP Phát hành sách – Fahasa
 • 2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý
 • 2.2.2. Tình hình tiêu thụ từng mặt hàng của Công ty
 • 2.3. Đánh giá hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP Phát hành sách – Fahasa.
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm
 • CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH – FAHASA.
 • 3.1. Giải pháp thành lập một bộ phận chuyên trách và quản lý hệ thống kênh phân phối riêng trong công ty
 • 3.1.1. Cơ sơ giải pháp
 • 3.1.2. Nội dung thực hiện:
 • 3.1.3. Hiệu quả (dự kiến)
 • 3.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên trong kênh:
 • 3.2.1. Cơ sở giải pháp:
 • 3.2.2. Nội dung thực hiện
 • 3.2.3. Hiệu quả dự kiến:
 • 3.3. Một số các đề xuất khác:
 • 3.3.1. Hoàn thiện hỗ trợ, khuyến khích kênh phân phối
 • 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin
 • 3.4. Timeline
 • 3.5. Dự trù kinh phí
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối số 6

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1
 • TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC
 • 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.1.2.Quá trình phát triển của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.2.1.Nhiệm vụ
 • 1.2.2. Quyền hạn
 • 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.3.1 Bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 1.4 Các sản phẩm của công ty
 • 1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2014 –  2016)
 • CHƯƠNG 2
 • HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC (Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối)
 • 2.1 Tổ chức kênh phân phối sản phẩm sữa
 • 2.1.1 Kênh phân phối các sản phẩm sữa
 • 2.1.2 Phân tích tỷ trọng doanh thu và sản lượng sản phẩm tiêu thụ qua các kênh phân phối giai đoạn 2014 –  2016
 • 2.1.3 Kết quả phân phối sản phẩm qua các trung gian
 • 2.2 Những chính sách công ty sử sụng để quản lý, khuyến khích các trung gian phân phối
 • 2.2.1 Đánh giá tuyển chọn các đại lý phân phối
 • 2.2.2 Chính sách khuyến mãi và chiết khấu đối với các đại lý
 • 2.2.3 Chính sách giá bán sản phẩm
 • 2.2.4 Chính sách cung ứng sản phẩm của công ty
 • 2.3 Đánh giá chung về việc tổ chức kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 2.3.1 Những ưu điểm
 • 2.3.2 Những hạn chế
 • 2.3.3 Mốt số nguyên nhân khác
 • CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
 • 3.1 Những định hướng nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm sữa của Hải Nam QNC
 • 3.1.1 Định hướng lựa chọn cấu trúc kênh phân phối
 • 3.1.2 Định hướng lựa chọn quản lý kênh phân phối
 • 3.2 Kiến nghị nhằm hoàn thiện trong mỗi kênh phân phối sản phẩm
 • 3.2.1 Củng cố, hoàn thiện đội ngũ cán bộ phát triển thị trường và bộ phận bán hàng của công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị về chính sách giá bán của sản phẩm
 • 3.2.3 Kiến nghị về hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm
 • 3.2.3.1 Chính sách phân phối đối với các trung gian
 • 3.2.3.2 Chính sách chiết khấu
 • 3.2.3.3  Chính sách hỗ trợ về mặt tài chính
 • 3.2.3.4 Phương thức thanh toán
 • 3.2.3.5 Phương thức cung ứng
 • 3.2.3.6 Đối với lực lượng bán hàng và nhân viên phát triển thị trường
 • 3.2.4 Thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng cho các đại lý
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 •  
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là một số nội dụng Bài [09] Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Hoạt Động Kênh Phân Phối mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo